settings icon
share icon
Otázka

Co je církev?

Odpověď


Mnoho lidí dnes chápe církev jako místo, budovu, kostel. To není biblicky správné. Slovo církev pochází z řeckého slova ekklésia, které se překládá jako „shromáždění“ nebo „vyvolení“. Základem slova „církev“ tedy není budova, ale lidé. Je ironické, že když se zeptáte lidí, do které církve chodí, většinou vám označí budovu nebo denominaci. Římanům 16:5: „…pozdravuj také církev u nich doma…“ Pavel poukazuje na církev u nich doma, ne na budovu církve, ale shromáždění věřících.

Církev je Tělo Kristovo. Efezským 1:22-23 říká: „Bůh poddal všechno pod jeho nohy a jako hlavu všeho jej dal církvi, která je jeho tělem, totiž plností Toho, který naplňuje všechno ve všech.“ Tělo Kristovo tvoří všichni, kdo věří v Ježíše Krista, ode dne Letnic (Skutky kapitola 2) až do Kristova návratu. A jen on sám je svrchovanou hlavou církve, není to žádný papež, ani misionář, ani pastor.

Všeobecná církev je církev, kterou tvoří všichni ti, kdo mají osobní vztah s Ježíšem Kristem. První Korintským 12:13 říká: „Ať už jsme totiž Židé či Řekové, otroci nebo svobodní, všichni jsme jedním Duchem pokřtěni do téhož těla a jeden Duch se nám všem stal nápojem.“ Vidíme tedy, že každý kdo věří je součástí Kristova těla. Opravdová Boží Církev není žádná budova nebo denominace. Obecná Církev Boží je tvořena všemi těmi, kdo přijali spasení skrze víru v Ježíše Krista.

Místní církev je pak popsána v Galatským 1:1-2: „Pavel, apoštol… a všichni bratři, kteří jsou se mnou, církvím v Galacii…“ V galatské provincii bylo tedy mnoho církví – nazvali bychom je místními sbory. Baptistická církev, Luteránská církev, nedenominační církev atd. atd., netvoří Církev (tedy všeobecnou Církev), jsou to pouze místní církve. Všeobecná Církev se skládá z těch, kdo pro své spasení uvěřili v Krista. Tito členové všeobecné Církve by měli vyhledávat společenství a budovat se v místní církvi.

Závěrem, Církev není žádná budova ani denominace. Podle Bible je Církev Kristovým Tělem – jsou to všichni ti, kdo pro své spasení uvěřili v Ježíše Krista (Jan 3:16; 1 Korintským 12:13). Místní církve jsou místa, kde se shromažďují členové všeobecné církve. Místní církev je místo, kde mohou členové všeobecné církve plně uplatnit principy „celého“ těla z 1. Korintským 12 – povzbuzovat se, vyučovat a navzájem se budovat v poznání a milosti Pána Ježíše Krista.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Co je církev?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries