settings icon
share icon
Otázka

Co říká Bible o církevní disciplíně / o vyloučení z církve?

Odpověď


Vyloučení z církve (exkomunikace) je formální vyloučení jednotlivce z církve a neformální oddělení se od toho jednotlivce. Matouš 18:15-20 říká jak se to dělá a že to církev má právo udělat. Učí nás, že osoba (obvykle postižený) má jít k problémové osobě. Pokud se ta nebude kát, potom dva nebo tři mají ověřit situaci a odepření pokání. Pokud pokání stále není, věc je předvedena před církev. Tento proces nikdy není "žádoucí," stejně jako otec si nikdy nelibuje v ukázňování svých dětí. Ale často je to nutné. Cílem není být malicherný anebo ukázat postoj "jsem svatější než ty". Spíše je cílem vrácení člověka do plného obecenství s Bohem i ostatními věřícími. Je třeba dělat to v lásce k člověku, v poslušnosti a úctě k Bohu, a v zbožné bázni ohledně ostatních v církvi.

Bible dává příklad nutnosti exkomunikace (vyloučení z církvi) v místní církvi - v církvi ve městě Korintě (1 Korintským 5:1-13). V této pasáži apostol Pavel také uvádí některé cíle biblického použití exkomunikace. Jeden důvod (v pasáži není přímo uveden) je pro svědectví Ježíše Krista (jeho církvi) před nevěřícími. Když David zhřešil s Betsabé jeden z důsledků hříchu byl, že nepřátelům jediného pravého Boha byla daná příčina aby se rouhali (2 Samuelova 12:14). Druhým důvodem je že hřích je jako rakovina; pokud je jí dovoleno existiovat, šíří se do okolí stejně jak "maličko kvasu prokvasí celé těsto" (1 Korintským 5:6-7). Pavel také vysvětluje, že Ježíš nás spasil abychom mohli být odděleni od hříchu - že můžeme být nekvašení anebo svobodní od toho, co způsobuje duchovní ůpadek (1 Korintským 5:7-8). Kristus si přeje aby jeho nevěsta, církev, byla čistá a neposkvrněná (Efezským 5:25-27).

Exkomunikace se dělá také pro dlouhodobé blaho disciplinovaných lidí v církvi. Pavel v 1 Korintským 5:5 konstatuje, že exkomunikace je způsob vydání zatvrzelého hříšníka "Satanovi k záhubě těla, aby jeho duch byl spasen v den Pána Ježíše." To znamená, že exkomunikací může nějak Bůh použít satana (anebo jedného z jeho démonů) jako disciplinární nástroj pracující v hříšnikově fyzickém životě aby přinesl opravdové pokání v jeho/jejím srdci.

Doufejme že disciplinární opatření církve je úspěšné v úsilí přinést zbožný zármutek a opravdové pokání. Když k němu dojde, člověk může být navrácen do společenství. Muž zmíněný v pasáži 1 Korintským 5 kapitole se kál a Pavel povzbudil církev aby ho přijala zpátky (2 Korintským 2:5-8). Bohužel disciplinární opatření, i když se provádí v lásce a správným způsobem, není vždy úspěšné ve vrácení hříšníka zpátky. Ale i když církevní disciplína zlyhá v dosažení jejího cíle přinést pokání, stále je potřebná k provedení ostatních dobrých cílů uvedených výše.

Možná všichni jsme byli svědky chování malého chlapce, kterému se dovolovalo dělat jak se mu zachce, bez pevné disciplíny. Není to pěkná podívaná. Ani taková rodičovská láska není pěkná, protože odsuzuje dítě k pochmurné budoucnosti. Takové chování bude bránit dítěti tvořit smysluplné vztahy a vést si dobře v jakémkoli prostředí. Podobně disciplina v církvi - ačkoli nikdy není příjemná nebo lehká - je nejenom potřebná, ale také milující. A navíc je Bohem přikázaná.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Co říká Bible o církevní disciplíně / o vyloučení z církve?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries