settings icon
share icon
Otázka

Miluje Bůh každého, nebo jen křesťany?

Odpověď


Existuje mínění, podle kterého Bůh miluje každého na světě (Jan 3:16; 1 Janova 2:2; Římanům 5:8). Tato láska je nepodmíněná - je založená jenom na faktu, že Bůh je Bůh lásky (1 Janova 4:8, 16). Boží láska k celému lidstvu fakticky vede k tomu, že Bůh ukazuje Jeho shovívavost v tom, že netrestá lidi hned po tom co spáchají hřích (Římanům 3:23; 6:23). Boží láska k světu se projevuje tak, že Bůh dává lidem příležitost k pokání (2 Petrova 3:9). Avšak Boží láska k světu neznamená že Bůh ignouje hřích. Bůh je také Bohem spravedlnosti (2 Tesaloničanům 1:6). Hřích nemůže zústat navždy nepotrestán (Římanům 3:25-26).

Největší akt lásky ve vesmíru je popsán v Římanům 5:8, "Dokazujeť pak Bůh lásky své k nám; nebo když jsme ještě hříšníci byli, Kristus umřel za nás." Kdokoli ignoruje Boží lásku, kdo odmítá Krista jako Spasitele, kdo popírá Spasitele který ho vykoupil (2 Petrova 2:1), ten bude předmětem Božího hněvu na věčnost (Římanům 1:18), a ne Jeho lásky (Římanům 6:23). Bůh miluje každého bezvýhradně; ukazuje Jeho shovívavost ke všem tím, že ho (člověka) neničí kvůli hříchu hned. Ve stejné době, Bůh má svou jedinou "smlouvu lásky" pro ty, kteří uvěří v Ježíše Krista a Jeho spásu. Jedině ty, kteří věří v Ježíše Krista jako svého Pána a Spasitele, budou na věky zakoušet Boží lásku.

Miluje Bůh každého? Ano. Miluje Bůh křesťany víc než nekřesťany? Ne. Miluje Bůh křesťany jinak jako nekřesťany? Ano. Bůh miluje každého stejně v tom smyslu, že je milosrdný ke všem. Bůh miluje jen křesťany v tom smyslu, že jedině oni mají Jeho přízeň a shovívavost a příslib Jeho věčné lásky v něbi. Nepodmíněná láska, kterou má Bůh ke každému by měla vypůsobit v nás víru v Něho, přijetí s vděkou tu velkou podmíněnou lásku kterou nám On dává pro všechny, kteří přijali Ježíše jako Spasitele.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Miluje Bůh každého, nebo jen křesťany?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries