settings icon
share icon
Otázka

Slyší Bůh / odpovídá na moditby hříšníka / nevěřícího?

Odpověď


Jan 9:31 prohlašuje: “Víme přece, že Bůh hříšníky neslyší; ale kdo by Boha ctil a konal jeho vůli, toho slyší.”. Také bylo řečeno že, “jediná prosba hříšníka, kterou Bůh slyší, je prosba za spasení”. A tak někteří věří, že Bůh neslyší a/anebo nikdy neodpoví na modlitby modlitebníků z řady nevěřích. V kontextu však, Jan 9:31 říká že Bůh nebude dělat zázraky skrze nevěřícího. 1 Janova 5:14-15 nám praví, že Bůh odpovídá na modlitby podle toho, jestli jsou v souladu s Jeho vůlí. Možná že tento princip se vztahuje na nevěřící. Jestli nevěřící žádá něco od Boha v souladu s Jeho vůlí, nic Boha nezastaví odpovědět na takovou modlitbu–podle Jeho vůle.

Některé místa v Písmu popisují jak Bůh slyší a odpovídá na modlitvy nevěřících. Ve většině případů to byla modlitba; v jednou nebo dvakrát Bůh odpověděl na plač srdce (není jasné, jestli ten plač byl směřován k Bohu). V někteřích případech vypadala modlitba jako kdyby byla kombinovaná s pokáním. Ale v jiných případech šlo jednoduše o modlitbu za svět nebo o chválu, a Bůh odpověděl protože se smiloval anebo protože odpověděl na úpřimnou prosbu anebo víru člověka. Tady jsou některé pasáže zabývající se modlitbou nevěřícího:

Lidé z Ninive prosili aby bylo Ninive zachováno (Jonáš 3:5-10). Bůh odpověděl na tuto modlitbu a nezničil město Ninive jako vyhrožoval.

Hagar prosila Boha aby ochránil jejího syna Izmaele (Genesis 21:14-19). Bůh nejen ochránil, ale i hojně požehnal.

V 1. Královská 21:17-29, hlavně ve verších 27-29, Achab se postil a truchlil pro Eliášovo proroctví týkající se jeho potomků. Bůh odpověděl tím, že pohromu zadržel aby nepřišla za dnů Achabových, ale až po jeho smrti.

Žena z okolí Týru a Sidona prosila Ježíše aby zachránil její dceru od démona (Marek 7:24-30). Ježíš vyhnal démona z její dcery.

Korneliovi, římskému setníkovi ve Skutcích 10, byl poslán apostol Petr jako odpověď na to, že Kornelius byl spravedlivý. Skutky 10:3 nám říkají, že Kornélius “se modlil vždy k Bohu”.

Bůh slibuje to, co je dobré pro všechny (spasené i nespasené), jako Jeremiáš 29:13 „Budete mě hledata naleznete mě, když mě budete hledat celým svým srdcem“. Toto je případ Kornelia ve Skutcích 10:1-6. Ale je tady mnoho slibů, které jsou, v kontextu úrivků......?...jenom pro křesťany. .But there are many promises that, according to the context of the passages, are for Christians alone. Protože křesťané přijali Ježíše jako Spasitele, oni jsou …………………Because Christians have received Jesus as the Savior, they are encouraged to come boldly to the throne of grace to find help in time of need (Hebrews 4:14-16). Nám bylo řečeno, že když prosíme cokoli podle vůle Boží, On slyší a dává nám co prosíme (1 John 5:14-15). Jsou tu i mnohé jiné sliby pro křesťany týkající se modlitby (Matouš 21:22; Jan 14:13, 15:7). Jsou tady příklady v nichž Bůh neodpovídá na modlitby nevěřícího. Současně, podle Jeho milosti a milosrdenství, Bůh může zasáhnout do životů nevěřících odpovědajíc na jejich modlitby.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Slyší Bůh / odpovídá na moditby hříšníka / nevěřícího?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries