settings icon
share icon
Otázka

Je Bůh / Bible patriarchální (matriarchální)?

Odpověď


Matriarchální / patriarchální znamená, že žena dominuje nad mužem / muž dominuje nad ženou (častější je druhý případ). Bible obsahuje mnoho odkazů o ženách, které – podle našeho moderního myšlení - zvučí jako diskriminace žen. Ale musíme pamatovat, že když Bible popisuje nějaký příběh, neznamená to automaticky, že s ním souhlasí. Bible popisuje muže zacházející se ženami skoro jako se svým majetkem, ale to ještě neznamená, že Bůh s tím souhlasí. Bible je mnohem víc zaměřená na naše duše jako na naše postavení. Bůh ví, že změna srdce povede k změně našeho chování.

V době Starého zákona, prakticky každá kultura po Světě byla patriarchální. Tato skutečnost je dost jasná – nejen v Písmu ale také v zákonech většiny společností.

V dnešní době to nazýváme „sexist“. Bůh stanovil řád ve společnosti, ne muže, a On je autorem základních principů autorit. Nicméně, jako cokoli jiného, padlý člověk zničil tento řád. To vedlo k nerovnosti ženy a muže v historii. Vloučení a diskriminace The exclusion and the discrimination, které nacházíme na světě nejsou nic nového. Je to výsledek pádu člověka a představění hříchu. Proto my můžeme s právem říct, že patriarchální i matriarchální zřízení jsou výsledkem hříchu. Dokonalejší odhalení Bible nás vede k vyléčení ze sexizmu a jiných hříšných praktik lidstva vůbec.

Abychom našli a udrželi duchovní rovnováhu mezi Bohem stanovenými postaveními autority, musíme se podívat do Písma. Nový Zákon je vyplněním Starého, a v něm nacházíme principy které nám říkají správnou cestu autority a lék na hřích, nemoc celého lidstva, kde patří i diskriminace jedného pohlaví.

Kristův kříž je perfektní ekvalizér. Jan 3:16 říká “kdokoli by věřil” a to je prohlášní že nikdo nebude zanechán pro pozici ve společnosti, intelekt či pohlaví. Také nacházíme pasáž v Epištole Galaťanům, která vypráví o rovné možnosti spásy. „Skrze víru jste všichni Božími syny v Kristu Ježíši. Všichni, kteří jste pokřtěni do Krista, jste přece oblékli Krista. Není už Žid ani Řek, není otrok ani svobodný, není muž ani žena, neboť vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši.” Na kříži není žádný sexismus.

Bible není sexista v její pěsném zobrazení výsledků hříchu mužů či žen. Bible zaznamenávká všechny druhy hříchů: otročina a poddanství a selhání nejlepších hrdinů. Přesto nám dává odpověď a lék na ty hříchy proti Bohu a Jeho řádu – pravý vztah s Bohem. Stará Smlouva očekávala nejvyšší oběť, a pokaždé když byla udělána tato oběť, bylo učeno o potřebě smíření s Bohem. V Nové Smlouvě se narodil, zemřel, byl pohřben a vstal z mrtvých „Bečránek, který snímá hříchy světa“. A potom vystoupil na Svoje místo v nebi a tam se za nás přimlouvá. Přes víru v Něho nacházíme lék proti hříchu, kde je zahrnut I hřích sexismus.

Sexismu se zastávají lidé s malou znalostí písma. Kdyby muži a ženy všech věkových kategorií zastanou na místa přidělená jim od Boha a žijí podle toho “tak řekl Bůh”, potom by byla perfektní harmonie mezi pohlavími. To je rovnováha, s kterou Bůh začal, a s kterou chce skončit. Je víc než dost pozornosti zaměřené na různé výsledky hříchu, a ne na jeho kořen. Jenom s osobním smířením s Bohem skrze Ježíše Krista nacházíme opravdovou rovnost. „Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí. (Jan 8:32)“

Též je velmi důležité pochopit že když Bible připisuje různé role pro muže a ženy, to ještě neznamená sexismus. Bible to dělá dostatečně jasné, že Bůh očekává od muže aby vedl v církvi a doma. Dělá tohle ženu podřízenou? Nikoli! Znamená to to, že ženy jsou méně inteligentní, méně shopné, nebo jsou něco méně v Božích očích? Nikoli! Znamená to - v našem hříchem poskvrněném světě – musí tu být struktura a autorita. Bůh zavedl roli autority pro naše dobro. Sexismus je zneužití těchto rolí, ne existence těchto rolí.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Je Bůh / Bible patriarchální (matriarchální)?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries