settings icon
share icon
Otázka

Co znamená, že je Bůh láska?

Odpověď


Co to znamená, že je Bůh láska? Podívejme se nejprve na to, jak Bible popisuje, co je to „láska“, poté se podíváme, jak se to týká Boha. „Láska je trpělivá, je laskavá, láska nezávidí, láska se nevychloubá ani nepovyšuje; není hrubá, nehledá svůj prospěch, není vznětlivá, nepočítá křivdy, není škodolibá, ale raduje se z pravdy; všechno snáší, všemu věří, vždycky doufá, všechno vydrží. Láska nikdy neskončí“ (1. Korintským 13,4-8a).

To je Boží popis lásky. Takový je Bůh a křesťané by si měli vzít za cíl být také takoví (i když je to postupný proces). Nejvyšší vyjádření Boží lásky je nám ukázáno v Janově evangeliu 3:16 a v epištole Římanům 5:8: „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život.“ „Bůh ale dokazuje svou lásku k nám: Kristus zemřel za nás, když jsme ještě byli hříšníci.“ V těchto dvou verších vidíme, že Bůh nejvíce touží po tom, abychom s ním byli v jeho věčném domově, v nebi. A cestu k tomu nám umožnil tím, že sám zaplatil cenu za naše hříchy. Miluje nás proto, že se k tomu vědomě rozhodl. „Srdce se ve mně obrací, v nitru jsem pohnut lítostí“ (Ozeáš 11:8b). Láska odpouští. „Když ale své hříchy vyznáváme, Bůh je věrný a spravedlivý – odpustí nám naše hříchy a očistí nás od každé nepravosti“ (1. Janův 1:9).

Láska (Bůh) se nikomu nevnucuje. Ti, kteří k němu přichází, tak odpovídají na jeho lásku. Láska (Bůh) je ke všem laskavá. Láska (Ježíš) činí dobře všem, nikomu nestraní. Láska (Ježíš) nedychtila po tom, co mají ostatní a žila skromný život, aniž by si stěžovala. Láska (Ježíš) se nevychloubala tím, čím vším je – ačkoliv by dokázala přemoci každého, kdo by se s ní střetl. Láska (Bůh) si nevynucuje poslušnost. Bůh si nevynutil poslušnost svého Syna. Ježíš dobrovolně a ochotně poslechl svého Otce v nebi. „Aby svět poznal, že miluji Otce a že jednám, jak mi Otec přikázal“ (Jan 14:31). Láska (Ježíš) vždy hledá to, co je v zájmu ostatních.

Tento stručný popis lásky nám ukazuje nezištný život, který je v naprostém protikladu k sobeckému životu obyčejného člověka. A jasné na tom všem je to, že všem těm, kdo přijali jeho Syna Ježíše jako svého osobního Zachránce od hříchu, dal Bůh schopnost milovat úplně stejnou láskou, jakou má on sám skrze moc Ducha svatého (viz Jan 1:12; 1. Janův 3:23-24). Jaká je to výzva a výsada!

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Co znamená, že je Bůh láska?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries