settings icon
share icon
Otázka

Dělá Bůh stále ještě zázraky?

Odpověď


Mnoho lidí chce, aby Bůh dělal zázraky a tak se jim “dokázal”. “Uvěřím, až když Bůh udělá zázrak, znamení anebo div!” Avšak takové myšlení je v rozporu s Písmem. Když udělal Bůh pro Židy podivuhodné a mocné zázraky, stali se poslušnýmií? Ne, Židé stále neposlouchali a rebelovali proti Bohu, přestože viděli všechny ty zázraky.. Ti samí lidé, kteří viděli Boha rozdělit Rudé moře, později pochybovali, že by se Bůh mohl spravit s obyvateli Zaslíbené Země. Tato pravda je vysvětlená v Lukáši 16:19-31; v příběhu muž v nebi žádal Abraháma, aby poslal Lazara z říše mrtvých a varoval jeho bratry. Abrahám mu vysvětlil, že “Jestli oni neslyší Mojžíše a proroky, neuvěří, ani kdyby někdo vstal z mrtvých” (Lukáš 16:31).

Ježíš udělal bezpočet zázraků, ale velká většina lidí v Něho neuvěřila. Kdyby dnes Bůh dělal zázraky jako kdysi, výsledek by byl stejný. Lidé by se divili a krátkou dobu by v Něho věřili. Tato víra by byla plytká a zmizela by, jakmile by se objevilo něco neočekávaného anebo zaplašujícího. Víra založená na zázracích není zralá víra. Bůh udělal největší zázrak všech dob, když přišel na Zem jako člověk Ježíš Kristus, aby zemřel na kříži za naše hříchy (Římanům 5:8), abychom my byli spasení (Jan 3:16). Bůh stále dělá zázraky – mnohé z nich jsou jednoduše nepovšimnuty anebo popřeny. My nepotřebujeme zázraky. Co potřebujeme, je věřit v zázrak spásy skrze víru v Ježíše Krista.

Zázraky se činí na to, aby byl potvrzen ten, kdo je činí. Skutky 2:22 prohlašují: “Muži Izraelští, slyšte slova tato: Ježíše toho Nazaretského, muže od Boha zveličeného mezi vámi mocmi a zázraky a znameními, kteréž činil skrze něho Bůh u prostřed vás, jakož i vy sami víte,”. To samé řekli učedníci, “My pak nepřijali jsme ducha světa, ale Ducha toho, kterýž jest z Boha, abychom věděli, které věci od Boha darovány jsou nám.” (2 Korintským 12:12). Řeč evangelia, Židům 2:4 prohlašuje “Čemuž i Bůh svědectví vydával skrze divy, a zázraky, a rozličné moci, i podělování Duchem svatým, podlé vůle své.”.Teď máme pravdu o Ježíši zapsanou v Písmu. Apoštolské psaní máme v Písmu. Ježíš a Jeho učedníci, tak je to zapsáno v Písmu, jsou úhelnými kameny a základem naši víry (Efezským 2:20). To znamená, že zázraky už nejsou potřebné, jelikož odkaz Ježíše a Jeho apoštolů už byl věrně zapsán v Písmu. Ano, Bůh stále dělá zázraky. Ale zároveň bychom neněli nutně očekávat zázraky takové jako ty v Biblických časech.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Dělá Bůh stále ještě zázraky?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries