settings icon
share icon

Zekeriya Kitabı

Yazar: Zekeriya 1:1, Zekeriya Kitabı'nın yazarının Zekeriya Peygamber olduğunu bildirir.

Yazılış Tarihi: Zekeriya Kitabı, büyük bir olasılıkla İ.Ö. 520 ila İ.Ö. 470 yılları arasında yazılmıştır.

Yazılma Amacı: Zekeriya, Tanrı'nın halkına öğretmek, onları uyarmak ve düzeltmek için peygamberlerini kullandığını vurgulamıştır. Ne yazık ki, halkı dinlemeyi reddetmiştir. Başlarına Tanrı'nın yargısını günahları getirmiştir. Bu kitap, peygamberliklerin bile bozulabileceği konusunda da bir kanıttır. Tarih, bu dönemde peygamberliğin Yahudiler arasında gözden düşmesiyle Tanrı halkına hitap eden hiçbir peygamberin olmadığı Antlaşmalar arası dönemin girildiğini gösterir.

Anahtar Ayetler: Zekeriya 1:3, "Bu nedenle halka de ki, Her Şeye Egemen RAB böyle diyor: 'Her Şeye Egemen RAB, bana dönün' diyor; 'Ben de size dönerim diyor Her Şeye Egemen RAB."

Zekeriya 7:13, "'Madem ben çağırınca dinlemediler' diyor Her Şeye Egemen RAB, 'Onlar çağırınca, ben de onları dinlemeyeceğim.'"

Zekeriya 9:9, "Ey Siyon kızı, sevinçle coş! Sevinç çığlıkları at, ey Yeruşalim kızı! İşte kralın! O adil kurtarıcı ve alçakgönüllüdür. Eşeğe, evet, sıpaya, eşek yavrusuna binmiş sana geliyor!"

Zekeriya 13:9, "Kalan üçte birini ateşten geçireceğim, onları gümüş gibi arıtacağım, altın gibi sınayacağım. Beni adımla çağıracaklar, ben de onlara karşılık vereceğim, 'Bunlar benim halkım' diyeceğim. Onlar da, 'Tanrımız RAB'dir' diyecekler."

Kısa Özet: Zekeriya Kitabı, kurtuluşu herkesin alabileceğini öğretir. Son bölüm dünyanın her yerinden insanların, tüm insanların Kendisini izlemesini arzulayan Tanrı'ya tapınmak için gelişini anlatır. Bu, Tanrı'nın doğası kurtarmak olduğundan tüm insanların kurtulacağını bildiren evrensellik doktrini değildir. Bu kitap bunun yerine, Tanrı'nın tüm insanların Kendisine tapınmasını arzuladığını ve bunu yapanları, hangi ulus ya da politik görüşten olurlarsa olsunlar kabul ettiğini öğretir. Son olarak Zekeriya, durum bunun tersi gözükse bile, Tanrı'nın bu dünya üzerinde egemen olduğunu bildirmiştir. Gelecekle ilgili görümleri Tanrı'nın gerçekleşecek her şeyi gördüğünü gösterir. Tanrı'nın dünyadaki olaylara el atışının tanımları, Tanrı'nın nihai olarak insani olayları Kendi seçtiği sonuca getireceğini öğretir. Bireyin Tanrı'yı izleme ya da O'na karşı asilik etme özgürlüğünü ortadan kaldırmaz ancak insanları yaptıkları seçimlerden ötürü sorumlu tutar. Son bölümde, doğanın güçleri bile Tanrı'nın denetimine boyun eğer.

Nelerin Habercisi Olduğu: Zekeriya Kitabı'nda İsa Mesih ve Mesihsel dönemle ilgili birçok peygamberlik bulunmaktadır. Zekeriya Kitabı'nın konusu, Mesih'in gelip aramızda yaşayacağı vaadinden (Zekeriya 2:10-12; Matta 1:23) Dal ve Taş sembolizmine (Zekeriya 3:8-9, 6:12-13; Yeşaya 11:1; Luka 20:17-18) ve deştiklerine bakıp yas tutacakları O'nun İkinci Gelişi vaadine (Zekeriya 12:10; Yuhanna 19:33-37) kadar Mesih'tir. İsa, İsrail'in Kurtarıcısı'dır, kanı kurtuluş için Kendisine gelenlerin tüm günahlarını örten bir pınardır (Zekeriya 13:1; 1. Yuhanna 1:7).

Pratik Uygulama: Tanrı günümüzde bizden içten tapınma ve ahlaklı yaşam bekler. Zekeriya'nın ulusal önyargıları bozması örneği, bizlere toplumumuzun her alanına elimizi uzatmayı hatırlatır. Tanrı'nın kurtuluş davetini, her milletten, dilden, ırktan ve kültürden insanlara iletmeliyiz. Kurtuluş sadece günahımıza kefaret etmek için bizim yerimize ölen İsa Mesih'in çarmıhta akıttığı kanı aracılığıyla vardır. Ama eğer biz o kurbanı reddedersek, Tanrı'yla barışabilmemiz için başka bir kurban daha yoktur. Bu göğün altında insanlara bağışlanmış, bizi kurtarabilecek başka hiçbir ad yoktur (Elçilerin İşleri 4:12). Kaybedecek hiç zaman yoktur; kurtuluş günü bugündür (2. Korintliler 6:2).

EnglishEski Antlaşma İncelemesiTürkçe anasayfaya dön

Zekeriya Kitabı
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries