settings icon
share icon

Yunus Kitabı

Yazar: Yunus 1:1, Yunus Kitabı'nın yazarının Yunus Peygamber olduğunu bildirir.

Yazılış Tarihi: Yunus Kitabı, büyük bir olasılıkla İ.Ö. 793 ila İ.Ö. 758 yılları arasında yazılmıştır.

Yazılma Amacı: Bu kitabın anahtar konuları itaatsizlik ve uyanıştır. Yunus'un balinanın karnındaki deneyimi, ona bu eşsiz durumunda, tövbe ettiğinde eşsiz bir kurtarılış istemesi için yine eşsiz bir fırsat sağlar. İlk itaatsizliği sadece kendi kişisel uyanışına değil, Ninovalılar'da da bir uyanışa yol açmıştır. Birçokları, Yunus'un Ninova'ya götürdüğü uyanışı tüm zamanların en büyük müjdecilik çabalarından biri olarak sınıflandırır.

Anahtar Ayetler: Yunus 1:3, " Ne var ki, Yunus RAB'bin huzurundan Tarşiş'e kaçmaya kalkıştı..."

Yunus 1:17, "Bu arada RAB Yunus'u yutacak büyük bir balık sağladı. Yunus üç gün üç gece bu balığın karnında kaldı."

Yunus 2:2, "Ya RAB, sıkıntı içinde sana yakardım, yanıtladın beni. Yardım istedim ölüler diyarının bağrından, kulak verdin sesime."

Yunus 3:10, " Tanrı Ninovalılar'ın yaptıklarını, kötü yoldan döndüklerini görünce, onlara acıdı, yapacağını söylediği kötülükten vazgeçti."

Kısa Özet: Yunus'un korkusu ve gururu, Tanrı'dan kaçmasına neden olmuştu. Yunus, Ninovalılar'ı düşmanları olarak görüyor ve Tanrı'nın kenti yok etme tehdidini yerine getirmeyeceğine inandığından Tanrı'nın buyurduğu gibi halka tövbe etmelerini vaaz etmek için Ninova'ya gitmek istemiyor. Bunun yerine, ters istikamette olan, Tarşiş'e giden bir gemiye biniyor. Çok geçmeden şiddetli bir fırtına mürettebatın kura çekerek sorunun Yunus'tan ötürü olduğunu anlamasına neden oluyor. Onu denize atıyorlar ve büyük bir balık Yunus'u yutuyor. Balığın midesinde üç gün, üç gece kalan Yunus, günahından tövbe ediyor ve balık onu kuru toprağın üzerine kusuyor (acaba tövbe etmesi neden o kadar uzun sürmüştü?). Yunus bundan sonra 800 kilometrelik yolu gidip Ninova'ya vardığında kentte büyük bir uyanışa önderlik ediyor. Ancak peygamber, Ninova tövbe ettiğinde minnettar olacağına hayatından memnun değil (surat asıyor). Fakat Tanrı, Kendisinin merhametli olduğunu ona öğretmek için, bir rüzgâr, bir keneotu ve bir bitki kurdunu kullandığında, dersini almış oluyor.

Nelerin Habercisi Olduğu: İsa, Yunus'un Mesih'in bir tiplemesi olduğunu söylemiştir. İsa, Matta 12:40-41'de, Yunus'un balinanın karnında olduğu süre kadar mezarda olacağını bildirir. Sözlerine, Ninovalılar'ın Yunus'un çağrısı üzerine tövbe ettiğini, ancak İsa'yı reddeden Ferisiler ve yasa öğretmenlerinin, Yunus'tan çok daha büyük birisini reddettiklerini söyleyerek devam eder. Yunus, Ninovalılar'a Tanrı'nın tövbe ve kurtuluş gerçeğini taşıdığı gibi, İsa da aynı kurtuluş mesajını (Yunus 2:9; Yuhanna 14:6), sadece Tanrı aracılığıyla gelen kurtuluş mesajını getirir (Romalılar 11:36).

Pratik Uygulama: Tanrı'dan saklanamayız. Tanrı'nın bizim aracılığımızla gerçekleştirmeyi istediği şeyler, tüm itiraz ve ayak sürümelerimize karşın gerçekleşecektir. Efesliler 2:10, Tanrı'nın bizim için planları olduğunu ve bizim bu planlara uymamızı sağlayacağını hatırlatır. Yunus'un yaptığını yapmayıp, zaman geçirmeden Tanrı'ya itaat edersek çok daha iyi olur!

Adımızın nasıl anıldığı, ulusumuz ya da ırkımız ne olursa olsun Tanrı herkes tarafından erişilebilirliğiyle sevgisi kendisini gösterir. Müjde'nin karşılıksız sunumu, tüm zamanlardaki bütün insanlar içindir. Hristiyanlar olarak görevimiz, Tanrı'nın dünyaya sunumunu bildiren araçlar olmak ve başkalarının kurtuluşuna sevinmektir. Bu, Tanrı'nın, Mesih'e "son anda iman edenler" ya da bizim iman edişimizden farklı şartlarda iman eden kişileri kıskanıp onlara içerlemeden Kendisiyle paylaşmamızı istediği bir deneyimdir.

English



Eski Antlaşma İncelemesi



Türkçe anasayfaya dön

Yunus Kitabı
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries