settings icon
share icon

Yeşaya Kitabı

Yazar: Yeşaya 1:1, Yeşaya Kitabı'nın yazarının Yeşaya Peygamber olduğunu bildirir.

Yazılış Tarihi: Yeşaya Kitabı, İ.Ö. 701 ila İ.Ö. 681 yılları arasında yazılmıştır.

Yazılma Amacı: Yeşaya Peygamber öncelikle Yahuda Krallığı'na peygamberlik etmek için çağrılmıştı. Yahuda bir uyanış ve bir asilik zamanından geçiyordu. Yahuda, Asur ve Mısır tarafından yok edilme tehdidi altındaydı ama Tanrı'nın merhametinden ötürü böyle bir şeyden kurtuldu. Yeşaya, günahtan tövbe ve gelecekte Tanrı'nın kurtarışını umutlu bir bekleyişle ilgili bir mesaj bildirdi.

Anahtar Ayetler: Yeşaya 6:8, "Sonra Rab'bin sesini işittim: 'Kimi göndereyim? Bizim için kim gidecek?' diyordu. 'Ben! Beni gönder' dedim."

Yeşaya 7:14, "Bundan ötürü Rab'bin kendisi size bir belirti verecek: İşte, kız gebe kalıp bir oğul doğuracak; adını İmmanuel koyacak."

Yeşaya 9:6, "Çünkü bize bir çocuk doğacak, bize bir oğul verilecek. Yönetim onun omuzlarında olacak. Onun adı Harika Öğütçü, Güçlü Tanrı, Ebedi Baba, Esenlik Önderi olacak."

Yeşaya 14:12-13, "Ey parlak yıldız, seherin oğlu, göklerden nasıl da düştün! Ey ulusları ezip geçen, nasıl da yere yıkıldın! İçinden, 'Göklere çıkacağım' dedin, 'Tahtımı Tanrı'nın yıldızlarından daha yükseğe koyacağım; ilahların toplandığı dağda, Safon'un doruğunda oturacağım.'"

Yeşaya 53:5-6, "Oysa, bizim isyanlarımız yüzünden onun bedeni deşildi, bizim suçlarımız yüzünden o eziyet çekti. Esenliğimiz için gerekli olan ceza Ona verildi. Bizler onun yaralarıyla şifa bulduk. Hepimiz koyun gibi yoldan sapmıştık, her birimiz kendi yoluna döndü. Yine de RAB hepimizin cezasını ona yükledi."

Yeşaya 65:25, "'Kurtla kuzu birlikte otlayacak, aslan sığır gibi saman yiyecek. Yılanın yiyeceğiyse toprak olacak. Kutsal dağımın hiçbir yerinde kimse zarar vermeyecek, yok etmeyecek.' Böyle diyor RAB."

Kısa Özet: Yeşaya Kitabı, Tanrı'nın yargısını ve kurtuluşunu bildirir. Tanrı, "kutsal, kutsal, kutsal"dır (Yeşaya 6:3) ve bu yüzden günahın cezasız bırakılmasına izin veremez (Yeşaya 1:2; 2:11-20; 5:30; 34:1-2; 42:25). Yeşaya Tanrı'nın gelmekte olan yargısını, "yakıp kavuran bir ateş" olarak resmeder (Yeşaya 1:31; 30:33).

Yeşaya aynı zamanda Tanrı'nın merhametli, lütufkâr ve sevecen bir Tanrı olduğunu da anlamaktadır (Yeşaya 5:25; 11:16; 14:1-2; 32:2; 40:3; 41:14-16). (Hem Yahuda, hem de İsrail olmak üzere) İsrail ulusu, Tanrı'nın buyruklarına karşı kör ve sağırdı (Yeşaya 6:9-10; 42:7). Yahuda ayaklar altında ezilmesi gereken ve ezilecek olan bir bağa benzetilir (Yeşaya 5:1-7). Tanrı, sadece İsrail'e merhameti ve vaatlerinden ötürü İsrail ya da Yahuda'nın tamamen yok edilmesine izin vermeyecektir. Onları eski hallerine döndürecek, bağışlayacak ve iyileştirecektir (43:2; 43:16-19; 52:10-12).

Yeşaya, Mesih aracılığıyla gelecek olan kurtuluşa Eski Antlaşma'daki bütün diğer kitaplardan fazla odaklanır. Mesih bir gün adalet ve doğruluk içinde yönetecektir (Yeşaya 9:7; 32:1). Mesih'in egemenliği, İsrail'e esenlik ve güvenlik getirecektir (Yeşaya 11:6-9). İsrail, Mesih aracılığıyla tüm uluslara bir ışık olacaktır (Yeşaya 42:6; 55:4-5). Yeşaya Kitabı'nın bütününün işaret ettiği hedef Mesih'in yeryüzündeki egemenliğidir (Yeşaya 65-66 bölümler). Mesih'in egemenliği sırasında Tanrı'nın doğruluğu dünyaya tamamen gösterilecektir.

Yeşaya Kitabı, bu bir tezat gibi görünse de, Mesih'i aynı zamanda acı çekecek Kişi olarak da resmeder. Yeşaya 53. Bölüm, Mesih'in günahlar için acı çektiğini güçlü bir şekilde anlatır. İyileşmeye, O'nun yaraları sayesinde kavuşulur. O'nun çektiği acılar sayesinde suçlarımız bağışlanmıştır. Bu tezat gibi görünen şey İsa Mesih'in kişiliğinde çözümlenir. İsa, yeryüzüne ilk geldiğinde, Yeşaya 53. Bölüm'deki acı çeken hizmetkârdı. İsa, ikinci gelişinde fetheden, yöneten Kral, Esenlik Önderi olacaktır (Yeşaya 9:6).

Nelerin Habercisi Olduğu: Yukarıda bildirildiği üzere, Yeşaya 53. Bölüm, gelecek olan Mesih'i ve O'nun günahlarımızın bedelini ödemek için katlanması gereken acıları tanımlar. Tanrı, egemenliğinde, İsa'nın çarmıha gerilmesinin her ayrıntısını, bu bölümdeki her peygamberliği ve Eski Antlaşma'daki Mesih'le ilgili tüm diğer peygamberlikleri yerine getirecek şekilde organize etmiştir. 53. Bölüm'deki tasvirler çok dokunaklı ve peygamberseldir ve Müjde'nin tam bir resmini içerir. İsa, insanlarca hor görüldü, insanlar O'na yüz çevirdiler (ayet 3; Luka 13:34; Yuhanna 1:10-11), Tanrı tarafından cezalandırıldı (ayet 4; Matta 27:46) ve bizim isyanlarımız yüzünden O'nun bedeni deşildi (ayet 5; Yuhanna 19:34; 1. Petrus 2:24). Çektiği acılarla, bizim hak ettiğimiz cezayı ödedi ve bizim için nihai ve kusursuz kurban oldu (ayet 5; İbraniler 10:10). Günahsız olduğu halde, Tanrı bizim günahımızı O'nun üzerine koydu ve biz O'nda Tanrı'nın doğruluğu olduk (2. Korintliler 5:21).

Pratik Uygulama: Yeşaya Kitabı, Kurtarıcımız'ı bize inkâr edilemez ayrıntılarla sunar. O cennete giden tek yoldur, Tanrı'nın lütfunu almanın tek yoludur, tek Yol, tek Gerçek ve tek Yaşamdır (Yuhanna 14:6; Elçilerin İşleri 4:12). Mesih'in bizim için ödediği bedeli bilerek, "bu denli büyük kurtuluşu" nasıl ihmal edebilir ya da reddedebiliriz? (İbraniler 2:3). Mesih'e iman edip sadece O'nun sunduğu kurtuluşu kabul etmek için yeryüzünde sadece birkaç kısa yılımız var. Ölümden sonra ikinci bir şans yoktur ve cehennemde geçirilecek sonsuzluk çok uzun bir zamandır.

Mesih inanlısı olduklarını iddia eden iki yüzlü, içtenlikten uzak insanlar biliyor musunuz? Yeşaya'nın, İsrail ulusunu nasıl gördüğünün en iyi özeti herhalde budur. İsrail görünürde doğru bir ulustu ancak bu doğruluk sadece dış görünüşte kalıyordu. Yeşaya Peygamber Kitabı'nda, İsrail'i Tanrı'ya sadece dış görünüşle değil, tüm kalpleriyle itaat etmeye teşvik eder. Yeşaya sözlerini duyup okuyanların, kötülükten dönmeye ikna olmalarını ve bağışlanmak ve iyileşmek için Tanrı'ya yönelmelerini arzuluyordu.

EnglishEski Antlaşma İncelemesiTürkçe anasayfaya dön

Yeşaya Kitabı
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries