settings icon
share icon

Yeremya Kitabı

Yazar: Yeremya, Bölüm 1, ayet 1, Yeremya Kitabı'nın yazarının Yeremya Peygamber olduğunu bildirir.

Yazılış Tarihi: Yeremya Kitabı, İ.Ö. 630 ila İ.Ö. 580 yılları arasında yazılmıştır.

Yazılma Amacı: Yeremya Kitabı, Yahuda tövbe etmezse başına gelecek olan yıkımla ilgili olarak ulusa son peygamberlikleri içerir. Yeremya, ulusu Tanrı'ya dönmeye çağırır. Aynı zamanda, Yeremya Yahuda'nın putperestliği ve ahlaksızlığından tövbe etmemesinden ötürü yok edilmesinin kaçınılmaz olduğunu da kabul eder.

Anahtar Ayetler: Yeremya 1:5, "Ana rahminde sana biçim vermeden önce tanıdım seni. Doğmadan önce seni ayırdım, uluslara peygamber atadım."

Yeremya 17:9, "Yürek her şeyden daha aldatıcıdır, iyileşmez, onu kim anlayabilir?" Yeremya 29:10-11, "RAB diyor ki, 'Babil'de yetmiş yılınız dolunca sizinle ilgilenecek, buraya sizi geri getirmek için verdiğim iyi sözü tutacağım. Çünkü sizin için düşündüğüm tasarıları biliyorum' diyor RAB. 'Kötü tasarılar değil, size umutlu bir gelecek sağlayan esenlik tasarıları bunlar.'"

Yeremya 52:12-13, "Babil Kralı Nebukadnessar'ın krallığının on dokuzuncu yılında, beşinci ayın onuncu günü muhafız birliği komutanı, Babil Kralı'nın görevlisi Nebuzaradan Yeruşalim'e girdi. RAB'bin Tapınağı'nı, sarayı ve Yeruşalim'deki bütün evleri ateşe verip önemli yapıları yaktı."

Kısa Özet: Yeremya Kitabı, Yahuda'nın azgın putperestliğinden ötürü ona verilen bir yargı mesajıdır (Yeremya 7:30-34; 16:10-13; 22:9; 32:29; 44:2-3). Son doğru kral olan Kral Yoşiya'nın ölümünden sonra, Yahuda ulusu, Tanrı'yı ve buyruklarını neredeyse tamamen terk etti. Yeremya, Yahuda'yı bir fahişeye benzetir (Yeşaya 2:20; 3:1-3). Tanrı, putperestliği en şiddetli biçimde yargılamayı vaat etmişti (Levililer 26:31-33; Yasa'nın Tekrarı 28:49-68) ve Yeremya Yahuda'yı, Tanrı'nın yargısının yaklaşmakta olduğu konusunda uyarıyordu. Tanrı, Yahuda'yı sayısız kereler yok edilmekten kurtarmıştı ancak onlar için merhametinin sonuna gelmişti. Yeremya, Kral Nebukadnessar'ın Yahuda'yı fethedip halkını kendi tebaası haline getirdiğini kaydeder (Yeremya 24:1). Tanrı, Yahuda ve Yeruşalim'in daha çok isyanlarından sonra, onları yok edip viran etmek üzere Nebukadnessar ve Babil ordularını geri yolladı (Yeremya, 52. Bölüm). Bu en şiddetli yargıda bile, Tanrı Yahuda'yı onlara vermiş olduğu ülkeye döndürmeyi vaat eder (Yeremya 29:10).

Nelerin Habercisi Olduğu: Yeremya 23:5-6, gelecek olan Mesih, yani İsa Mesih hakkında bir peygamberlik sunar. Peygamber O'nu, Davut'un soyundan bir Dal (ayet 5; Matta 1), bilgelik ve doğrulukla hüküm sürecek Kral olarak (ayet 5, Vahiy 11:15) resmeder. İsa, seçilmişlerine kurtuluş sağlarken İsrail tarafından gerçek Mesih'i olarak sonunda kabul edilecek olan Kişi'dir (ayet 6; Romalılar 11:26).

Pratik Uygulama: Yeremya Peygamber'in bildirmesi gereken mesaj çok zordu. Yeremya, Yahuda'yı seviyordu ama Tanrı'yı çok daha fazla seviyordu. Kendi halkına tutarlı bir şekilde bir yargı mesajı sunmak Yeremya için çok acı verici olduğu halde, Tanrı'nın kendisine yapması ve söylemesini istediği şeylere itaatkârdı. Yeremya, Tanrı'nın Yahuda'ya merhamet etmesini umudunu taşıyor ve bunun için dua ediyordu ama aynı zamanda Tanrı'nın iyi, adil ve doğru olduğuna da güveniyordu. Biz de, bu zor olduğu zamanlarda bile, Tanrı'ya itaat etmeli, Tanrı'nın isteğinin kendi arzularımızdan daha önemli olduğunu kabul etmeli ve Tanrı'nın sonsuz bilgeliğinde ve kusursuz planında çocukları için en iyisini gerçekleştireceğine güvenmeliyiz (Romalılar 8:28).

EnglishEski Antlaşma İncelemesiTürkçe anasayfaya dön

Yeremya Kitabı
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries