settings icon
share icon

Yoel Kitabı

Yazar: Yoel Kitabı, yazarının Yoel Peygamber olduğunu bildirir (Yoel 1:1).

Yazılış Tarihi: Yoel Kitabı, büyük bir olasılıkla İ.Ö. 835 ila İ.Ö. 800 yılları arasında yazılmıştır.

Yazılma Amacı: Kitabın geçtiği yer olan Yahuda'yı büyük bir çekirge sürüsü perişan etmişti. Çekirge sürüsünün istilası, tahıl hasadını, bağları, bahçeleri ve ağaçları, her şeyi mahvetmişti. Yoel simgesel olarak, çekirgeleri ilerleyen bir insan ordusu şeklinde tanımlar ve bütün bunları ulusun günahlarından ötürü üzerine gelen ilahi yargı olarak görür. Bu kitapta iki büyük olay vurgulanmıştır. Bunlardan biri, çekirge istilası, diğeri ise Kutsal Ruh'un dökülmesidir. Bunun ilk yerine gelişi, Petrus tarafından Elçilerin İşleri 2'de, Pentikost'ta gerçekleşmiş olarak aktarılmıştı.

Anahtar Ayetler: Yoel 1:4, "Genç çekirgeden artakalan ürünü olgunlaşmış çekirge yedi, ondan artakalanı yumurtadan yeni çıkan çekirge yedi; ondan artakalanı da yavru çekirgeler yedi."

Yoel 2:25, "...büyük çekirge ordusunun, size kaybettirdiği yılları geri vereceğim."

Yoel 2:28, "Ondan sonra bütün insanların üzerine Ruhum'u dökeceğim. Oğullarınız, kızlarınız peygamberlikte bulunacaklar. Yaşlılarınız düşler, gençleriniz görümler görecek."

Kısa Özet: Korkunç çekirge belasının ardından ülkede ciddi bir kıtlık olmuştu. Yoel bu olayları, Yahuda'ya uyarı sözleri göndermek için bir katalizör olarak kullanır. Halk çabucak ve tamamen tövbe etmedikçe, düşman orduları, ülkeyi doğal afetler gibi yok edeceklerdi. Yoel ülkedeki tüm halka ve kâhinlere hitap edip onlara Tanrı'dan bağışlama isterken oruç tutup kendilerini alçaltmaları gerektiğini söylüyor. Eğer kabul ederlerse ulus üzerinde maddi ve ruhsal bereketler yenilenecektir. Ama Rab'bin Günü gelmektedir. Tüm ulusların yargılandığı o günde korkulan çekirgeler sivrisinek kadar önemsiz görünecektir.

Yoel Kitabı'nın ana konusu, bir gazap ve yargı günü olan Rab'bin Günü'dür. Bu, Tanrı'nın gazap, güç ve kutsallık özelliklerini ortaya koyduğu, düşmanları için çok korkutucu olan Gün'dür. İlk bölümde, Rab'bin Günü, tarihsel olarak, ülkeyi istila eden çekirge belasıyla yaşanmaktadır. Bölüm 2:1-17, Yoel'in çekirge belası ve kıtlık mecazını yenilenen bir tövbe çağrısı olarak kullandığı bir geçiş bölümüdür. Bölüm 2:18-3:21, Rab'bin Günü'nü kıyamet bilime göre tanımlar ve tövbe çağrısını fiziksel yenilenme (2:21-27), ruhsal yenilenme (2:28-32) ve ulusal yenilenme (3:1-21) peygamberlikleriyle yanıtlar.

Nelerin Habercisi Olduğu: Eski Antlaşma, ister kişisel günah, ister ulusal günah için yargıdan söz ettiğinde, bu sözler İsa Mesih'in gelişinin habercisidir. Eski Antlaşma peygamberleri, İsrail'i sürekli olarak tövbe etmeleri için uyardılar ama halk tövbe ettiğinde bile, tövbeleri yasayı yerine getirme ve işlerle sınırlıydı. Tapınakta sundukları kurbanlar, bir kerede ve tüm zamanlar için sunulan ve çarmıhta gerçekleşen nihai kurbanın bir gölgesiydi (İbraniler 10:10). Yoel, Rab'bin Günü'ne denk gelen Tanrı'nın nihai yargısı için, "o büyük gün ne korkunçtur! O güne kim dayanabilir?" der (Yoel 2:11). Yanıt, biz, kendi kendimize böyle bir ana asla dayanamayız. Ama günahlarımızın bağışlanması için Mesih'e iman ettiysek, Yargı Günü'nden korkmamıza neden yoktur.

Pratik Uygulama: Tövbe yoksa, yargı katı, eksiksiz ve kesin olacaktır. Malımıza mülkümüze değil, Tanrımız Rab'be güvenmeliyiz. Tanrı zaman zaman, bizi Kendisine çekmek için doğayı, üzüntüyü ya da başka yaygın görülen durumları kullanır. Ama Tanrı merhamet ve lütfunda, kurtuluşumuz için kesin bir plan sağlamıştır: Günahlarımız için çarmıha gerilen ve bizim günahımızın yerine Kendi kusursuz doğruluğunu koyan İsa Mesih (2. Korintliler 5:21). Kaybedecek zaman yoktur. Tanrı'nın yargısı hızla, gece gelen hırsız gibi gelecektir (1. Selanikliler 5:2) ve hazır olmalıyız. Kurtuluş günü bugündür (2. Korintliler 6:2). "Bulma fırsatı varken RAB'bi arayın, yakındayken O'na yakarın. Kötü kişi yolunu, fesatçı düşüncelerini bıraksın; RAB'be dönsün, merhamet bulur, Tanrımız'a dönsün, bol bol bağışlanır" (Yeşaya 55:6-7). Rab'bin Günü'nde Tanrı'nın gazabından kurtulabilmenin tek yolu Tanrı'nın sunduğu kurtuluşu kabul etmektir.

EnglishEski Antlaşma İncelemesiTürkçe anasayfaya dön

Yoel Kitabı
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries