settings icon
share icon

Yaratılış Kitabı

Yazar: Yaratılış Kitabı'nın yazarı tanımlanmamıştır. Geleneksel olarak, yazar her zaman bunun Musa olduğunu varsaymıştır. Yaratılış Kitabı'nın Musa tarafından yazıldığını kabul etmemek için kesin bir neden yoktur.

Yazılış Tarihi: Yaratılış Kitabı ne zaman yazıldığını bildirmez. Büyük bir olasılıkla İ.Ö. 1440 ila 1400 yılları arasında, Musa'nın İsrailliler'i Mısır'dan çıkarttığı zamanla ölümü arasındaki dönemde yazılmıştır.

Yazılma Amacı: Yaratılış Kitabı'na bazen tüm Kutsal Kitap'ın "fideliği" adı verilir. Kutsal Kitap'ın ana doktrinlerinin çoğu, Yaratılış Kitabı'nda "tohum" şeklinde tanıtılmıştır. İnsanın düşüşünün yanı sıra, Tanrı'nın kurtarış vaadi ya da kurtuluş kaydedilmiştir (Yaratılış 3:15). Yaratılış, günahın sayılması, aklanma, kefaret, ahlak bozukluğu, gazap, lütuf, egemenlik, sorumluluk ve daha başka birçok doktrin hep Yaratılış adı verilen bu başlangıçlar kitabında ele alınır.

Hayatın en önemli sorularının birçoğu Yaratılış Kitabı'nda yanıtlanmıştır. (1) Ben nereden geldim? (Bizi Tanrı yarattı — Yaratılış 1:1) (2) Neden buradayım? (biz Tanrı'yla bir ilişkimiz olması üzere buradayız — Yaratılış 15:3) (3) Nereye gidiyorum? (ölümden sonra gideceğimiz bir yer var — Yaratılış 25:8). Yaratılış, bilim insanının, tarihçinin, tanrıbilimcinin, ev kadınının, çiftçinin, seyyahın ve Tanrı yolunda yürüyen erkek ve kadınların ilgisini çeker. Tanrı'nın insanlık için planının öyküsü olan Kutsal Kitap için uygun bir başlangıçtır.

Anahtar Ayetler: Yaratılış 1:1, "Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı."

Yaratılış 3:15, "Seninle kadını, onun soyuyla senin soyunu birbirinize düşman edeceğim. Onun soyu senin başını ezecek, sen onun topuğuna saldıracaksın."

Yaratılış 12:2-3, "Seni büyük bir ulus yapacağım; sana ün kazandıracağım, bereket kaynağı olacaksın. Seni kutsayanları kutsayacak, seni lanetleyeni lanetleyeceğim. Yeryüzündeki bütün halklar senin aracılığınla kutsanacak."

Yaratılış 50:20, "Siz bana kötülük düşündünüz, ama Tanrı bugün olduğu gibi birçok halkın yaşamını korumak için o kötülüğü iyiliğe çevirdi."

Kısa Özet: Yaratılış Kitabı iki kısma ayrılabilir: İlk Tarih ve Atalar Tarihi. İlk tarih şunları kaydeder: (1) Yaratılış (Yaratılış 1-2 bölümler); (2) İnsanın günaha düşüşü (Yaratılış 3-5 bölümler); (3) Tufan (Yaratılış 6-9 bölümler) ve (4) dağılış (Yaratılış 10-11). Atalar tarihi dört büyük adamın yaşamlarını kaydeder: (1) İbrahim (Yaratılış 12-25:8); (2) İshak (Yaratılış 21:1-35-29); (3) Yakup (Yaratılış 25:21-50:14) ve (4) Yusuf (Yaratılış 30:22-50:26).

Tanrı'nın yarattığı evren iyiydi ve içinde günah yoktu. Tanrı insanlığı Kendisiyle kişisel bir ilişkisi olması için yarattı. Adem ve Havva günah işledi ve bu şekilde dünyaya kötülük ve günahı getirdi. Kötülük dünyada git gide arttı, sonunda Tanrı'nın içinde herhangi iyi bir şey bulduğu tek bir aile kaldı. Tanrı kötülüğü yok etmek için Tufan'ı yolladı ama Nuh'u, ailesini ve Nuh'un gemisindeki hayvanları kurtardı. Tufan'dan sonra insanlık yine çoğalmaya başladı ve bütün dünyaya yayıldı.

Tanrı, kendisi aracılığıyla seçilmiş bir halk oluşturacağı ve sonunda vaat edilen Mesih'i getireceği İbrahim'i seçti. Seçilmiş soy, İbrahim'in oğlu İshak'a ve sonra da İshak'ın oğlu Yakup'a geçti. Tanrı, Yakup'un ismini İsrail olarak değiştirdi ve Yakup'un on iki oğlu, İsrail'in on iki oymağının ataları oldu. Tanrı, egemenliğinde, Yakup'un oğlu Yusuf'u, ağabeylerinin rezil davranışları aracılığıyla Mısır'a gönderdi. Tanrı, Yusuf'un ağabeylerinin kötülük için yaptığı bu işi, iyi olması üzere tasarlamıştı ve bu olay, sonunda Yakup ve ailesinin, Mısır'da çok yüksek yerlere gelen Yusuf aracılığıyla şiddetli bir kıtlıktan kurtarılmalarıyla sonuçlandı.

Nelerin Habercisi Olduğu: Yeni Antlaşma olan İncil'deki temaların birçoğunun kökleri Yaratılış Kitabı'ndadır. İsa Mesih, İblis'in gücünü yok edecek olan Kadının Soyu'dur (Yaratılış 3:15). İsa'yı çarmıha gerenler bunu kötü olması niyetiyle yaptıkları halde, Tanrı'nın, Oğlu'nun kurbanı aracılığıyla insanlığın iyiliği için olan planı, Yusuf'un durumunda olduğu gibi, bunu iyilik olması için tasarlamıştı. Kutsal Kitap'ta tasvir edilen birçok geriye kalan küçük topluluğun ilki, Nuh ve ailesidir. Büyük engeller ve zor şartlara karşın, Tanrı her zaman geriye kalanlardan Kendisine sadık küçük bir topluluk saklar. İsrailliler'in geride kalan küçük topluluğu, Babil'deki sürgünden sonra Yeruşalim'e döndü; Tanrı, Yeşaya ve Yeremya kitaplarında tanımlanan bütün zulümler yaşanırken geriye kalan küçük bir topluluğu korudu; geride kalan küçük topluluktan 7000 kâhin İzebel'in gazabından saklandı; Tanrı bir gün Yahudiler'den geriye kalan küçük bir topluluğun gerçek Mesihleri'ni kabul edeceklerini vaat eder (Romalılar 11). İbrahim'in sergilediği iman, hem Yahudi, hem de Yahudi olmayanlar için, Tanrı'nın armağanı ve kurtuluşun temeli olacaktı (Efesliler 2:8-9; İbraniler 11).

Pratik Uygulama: Yaratılış Kitabı'nın ağır basan teması, Tanrı'nın sonsuz varlığı ve dünyayı yaratmış olduğudur. Yazar, Tanrı'nın varlığını savunmaya çalışmamakta, sadece Tanrı'nın var olduğunu, her zaman var olmuş ve olacak olduğunu ve gücünün her şeyin üzerinde olduğunu bildirmektedir. Yaratılış Kitabı'nın gerçeklerini inkâr edenlerin iddialarına karşın biz bu gerçeklere güven duyuyoruz. Kültür, ulus ya da dilleri ne olursa olsun, tüm insanlar Tanrı'ya karşı sorumludur. Ancak, Adem'le Havva'nın günaha düşüşüyle dünyaya girmiş olan günahtan ötürü, bizler Tanrı'dan ayrıldık. Ancak Tanrı'nın insanlar için olan kurtarıcı planı, küçük bir ulus olan İsrail aracılığıyla bildirildi ve herkesin erişimine açıldı. Bu plan bizi sevindiriyor.

Evreni, yeryüzünü ve her yaşayan varlığı Tanrı yaratmıştır. Tanrı'nın hayatlarımızda bizi endişeye düşüren şeyleri halledeceğine de güvenebiliriz. Biz sadece güvenip itaat edersek, Tanrı, örneğin, İbrahim ve Sara'nın çocuksuz olması gibi, umutsuz bir durumu alıp, harika şeyler yapabilir. Yusuf'un hayatında olduğu gibi, bizim hayatlarımızda da korkunç ve adil olmayan şeyler gerçekleşebilir, ancak biz O'na ve egemen planına iman edersek, Tanrı her zaman daha büyük bir iyilik oluşturacaktır. "Tanrı'nın, kendisini sevenlerle, amacı uyarınca çağrılmış olanlarla birlikte her durumda iyilik için etkin olduğunu biliriz" (Romalılar 8:28).

EnglishEski Antlaşma İncelemesiTürkçe anasayfaya dön

Yaratılış Kitabı
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries