settings icon
share icon

Vaiz Kitabı

Yazar: Vaiz Kitabı, yazarının ismini açıkça bildirmez. Bu kitabı Süleyman'ın yazdığını ima eden birçok ayet bulunmaktadır. Metin çerçevesinde, kitabı Süleyman'ın ölümünden sonra, büyük bir ihtimalle birkaç yüz yıl sonra, başka birisinin yazdığı hakkında bazı ipuçları vardır. Yine de, geleneksel olarak yazarının gerçekten de Süleyman olduğuna inanılır.

Yazılış Tarihi: Süleyman'ın İsrail Kralı olarak hükümdarlığı İ.Ö. 970-930 sıralarına kadar devam etti. Vaiz Kitabı, büyük bir olasılıkla, Süleyman'ın hükümdarlığının sonuna doğru, yaklaşık olarak İ.Ö. 935 yılında yazılmıştı.

Yazılma Amacı: Vaiz, bir perspektif kitabıdır. "Vaiz" ya da "Öğretmen"in anlatımı, dünyasal şeylerden mutluluk aramanın kaçınılmaz olarak getirdiği depresyonu ortaya koyar. Bu kitap, Hristiyanlar'a, dünyayı, çok bilge olduğu halde, geçici, insansal şeylerde anlam arayan birisinin gözüyle görme fırsatını vermektedir. Vaiz, her türlü dünyasal zevki denediği halde bunların hiçbiri onun hayatına bir anlam katmayı başaramamıştır.

Sonunda, Vaiz, kişisel anlam bulmanın tek yolunun Tanrı'ya iman olduğunu kabul eder. Hayatın kısa olduğunu ve nihayetinde Tanrı olmadan değersizliğini kabul etmeye karar veriyor. Vaiz, okura geçici zevkler yerine sonsuz Tanrı'ya odaklanmayı öğütlüyor.

Anahtar Ayetler: Vaiz 1:2, "'Her şey boş, bomboş, bomboş!' diyor Vaiz."

Vaiz 1:18, "Çünkü çok bilgelik çok keder doğurur, bilgi arttıkça acı da artar."

Vaiz 2:11, "Yaptığım bütün işlere, çektiğim bütün emeklere bakınca, gördüm ki, hepsi boş ve rüzgarı kovalamaya kalkışmakmış. Güneşin altında hiçbir kazanç yokmuş."

Vaiz 12:1, "Bu yüzden zor günler gelmeden, 'Zevk almıyorum' diyeceğin yıllar yaklaşmadan, güneş, ışık, ay ve yıldızlar kararmadan ve yağmurdan sonra bulutlar geri dönmeden, gençlik günlerinde seni yaratanı anımsa."

Vaiz 12:13, "Her şey duyuldu, sonuç şu: Tanrıya saygı göster, buyruklarını yerine getir, çünkü her insanın görevi budur."

Kısa Özet: Vaiz Kitabı'nda iki sözcük sık sık kullanılır, bunlar, "boş" ve "anlamsız" sözcükleridir. Bu sözcükler dünyasal şeylerin geçiciliğini vurgulamakta kullanılır. Sonunda, insanların başardığı en etkileyici şeyler bile geride bırakılacaktır. "Güneşin altında" sözü, kitapta 28 kez geçer ve ölümlü dünyadan bahseder. Vaiz, "Güneşin altındaki her şey"den söz ettiğinde yeryüzüne ait, geçici, insansal şeylerden söz etmektedir.

Vaiz Kitabı'nın ilk yedi bölümü, Vaiz'in hayattaki tatmin arayışında "güneşin altındaki" tüm dünyasal şeyleri tanımlar. Bilimsel keşif (1:10-11), bilgelik ve felsefe (1:13-18), zevk (2:1), alkol (2:3), mimari (2:4), mal mülk (2:7-8) ve lüksü (2:8) dener. Vaiz, anlam bulmak için aklını materyalizm (2:19-20) ve hatta ahlak kuralları (8-9 bölümler dahil) gibi farklı felsefelere çevirir. Tanrı olmadan her şeyin amaçsız ve uzun ömürlü olmayan anlamsız ve geçici bir oyalanma olduğunu görmüştü.

Vaiz Kitabı'nın 8-12'ci bölümleri, Vaiz'in yaşamın nasıl yaşanması gerektiği hakkındaki öneri ve yorumlarını tanımlar. Tanrı olmadan bir gerçek ya da hayatta bir anlam olmadığı sonucuna varır. Birçok kötülük görmüş ve en iyi başarıların bile uzun vadede bir değeri olmadığını anlamıştır. Bu yüzden okura, gençliğinde Tanrı'yı anımsamasını (12:1) ve O'nun isteğini yerine getirmesini (12:13-14) öğütler.

Nelerin Habercisi Olduğu: Vaiz Kitabı'nda tanımlanan tüm boş şeylerin yanıtı, Mesih'tir. Vaiz 3:17'ye göre, Tanrı doğruyu da, kötüyü de yargılayacaktır ve doğrular sadece Mesih'te olanlardır (2. Korintliler 5:21). Tanrı, yüreklerimize sonsuzluk için bir arzu koymuştur (Vaiz 3:11) ve Mesih aracılığıyla sonsuz yaşamın Yolu'nu sağlamıştır (Yuhanna 3:16). Dünyanın zenginliği, insanı tatmin etmediği için sadece boştur (Vaiz 5:10). Ona erişebilsek bile, Mesih olmadan ruhlarımızı kaybettiğimizden bunun ne yararı vardır? (Markos 8:36). Nihai olarak, Vaiz Kitabı'nda tanımlanan her düş kırıklığı ve boşluğun çaresi Mesih, Tanrı'nın bilgeliğidir ve yaşamda bulunan tek gerçek anlam bunlardır.

Pratik Uygulama: Vaiz Kitabı, Hristiyan kişiye, Tanrı'yı tanımayan insanların içinde bulunduğu boşluk ve çaresizliği anlamak için bir fırsat sunar. Mesih'e kurtaran bir imanla bağlı olmayanlar, sonunda bitecek ve anlamsız olacak bir hayatla karşı karşıyadırlar. Kurtuluş yoksa, Tanrı yoktur, o zaman hayatın bir anlamı olmamakla kalmaz, ayrıca hiçbir amacı ve yönü de yoktur. Tanrı'dan ayrı olarak "güneşin altındaki" dünya, sinir bozucu, zalim, adaletsiz, kısa ve "tamamen anlamsız"dır. Ama Mesih ile yaşam, sadece O'nun aracılığıyla erişilebilecek cennetteki yüceliklerin bir gölgesidir.

EnglishEski Antlaşma İncelemesiTürkçe anasayfaya dön

Vaiz Kitabı
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries