settings icon
share icon

Nehemya Kitabı

Yazar: Nehemya Kitabı, yazarının kim olduğunu açıkça bildirmediği halde, hem Yahudi, hem de Hristiyan gelenekleri yazarını Ezra olarak kabul eder. Bu, Ezra ve Nehemya Kitapları'nın özgün hallerinin bir tek kitap oluşunu temel alan görüşten kaynaklanmaktadır.

Yazılış Tarihi: Nehemya Kitabı, büyük bir olasılıkla İ.Ö. 445 ila 420 yılları arasında yazılmıştır.

Yazılma Amacı: Kutsal Kitap'ın tarih kitaplarından biri olan Nehemya Kitabı, İsrail'in Babil'deki sürgünden dönüşünün ve Yeruşalim'deki tapınağın yeniden inşasının anlatımına devam eder.

Anahtar Ayetler: Nehemya 1:3, "'Sürgünden kurtulup Yahuda İli'ne dönenler büyük sıkıntı ve utanç içinde' diye karşılık verdiler, 'Üstelik Yeruşalim surları yıkılmış, kapıları yakılmış.'"

Nehemya 1:11, "Ya Rab, bu kulunun, adını yüceltmekten sevinç duyan öbür kullarının dualarına kulak ver. Beni bugün başarılı kıl ve kralın önerimi kabul etmesini sağla."

Nehemya 6:15-16, "Surların onarımı elli iki günde, yirmi beş Elul'da bitti. Bütün düşmanlarımız bunu duydu, çevremizdeki ulusları korku sardı. Böylece düşmanlarımız özgüvenlerini büsbütün yitirdiler. Çünkü bu işi Tanrımız'ın yardımıyla başardığımızı anladılar."

Kısa Özet: Yeruşalim'deki Tapınağın yeniden yapıldığı kulağına eriştiğinde Nehemya, Persler ülkesinde bir İbrani idi. Kenti koruyacak surlar olmadığını duyunca çok endişelendi. Nehemya, Tanrı'dan kenti kurtarmak için kendisini kullanmasını istedi. Tanrı, Pers Kralı Artahşasta'nın yüreğini yumuşatarak onun duasını yanıtladı. Kral onu bu isteğinde sadece kutsamakla kalmadı, aynı zamanda projede kullanılması için gereken malzemeleri de sağladı. Kral, Nehemya'ya Yeruşalim'e dönme izni verdi, burada onu vali yaptılar.

Muhalefet ve suçlamalara karşın surlar inşa edildi ve düşmanlar susturuldu. Nehemya'nın esinlendirdiği halk, surların çok büyük muhalefete karşın 52 gün gibi kısa bir sürede tamamlanması için ondalık olarak çok para, malzeme ve insan gücü verdi. Ancak, birlik içindeki bu çaba kısa sürmüş, Nehemya bir süreliğine oradan ayrıldığında halk Rab'be yeniden sırtını dönmüştü. 12 yıl sonra geri döndüğünde surları sağlam ama halkı zayıf buldu. Halka ahlak öğretme işine girişti ve sözünü esirgemedi. "Adamları azarladım, lanet okudum. Bazılarını dövüp saçlarını yoldum" (13:25). Halkı, dua ve Tanrı Sözü'nü okuyup ona bağlı yaşayarak uyanışa teşvik ederek gerçek tapınmayı yeniden yürürlüğe koydu.

Nelerin Habercisi Olduğu: Nehemya dua eden bir adamdı ve halkı için tutkulu bir şekilde dua ediyordu (Nehemya 1). Tanrı halkı için gayretle dua etmesi, Yuhanna 17'deki başkâhinsel duasıyla halkı için ateşli bir şekilde duada aracılık eden İsa Mesih'in habercisidir. Hem Nehemya, hem de İsa, Tanrı halkını çok seviyordu, onlar için Tanrı'nın tahtının önünde dua ediyorlardı.

Pratik Uygulama: Nehemya, İsrail halkına Kutsal Yazılar'a saygı ve sevgide önderlik etti. Nehemya, Tanrı'ya olan sevgisinden ve Tanrı'nın onurlandırılıp yüceltilmesini görme arzusundan ötürü, İsrailliler'e Tanrı'nın kendilerinden çok uzun bir zamandır gelmesini arzuladığı iman ve itaatte önderlik etti. Hristiyanlar'ın da aynı şekilde, Kutsal Yazılar'ın gerçeklerini sevip saymaları, ezberlemeleri, gece gündüz düşünmeleri ve her ruhsal ihtiyacın karşılanması için onlara yönelmeleri gerekmektedir. 2. Timoteos 3:16-17, "Kutsal Yazılar'ın tümü Tanrı esinlemesidir ve öğretmek, azarlamak, yola getirmek, doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır. Bunlar sayesinde Tanrı adamı her iyi iş için donatılmış olarak yetkin olur" der. İsrailliler'in yaşadığı ruhsal uyanışı yaşamak istiyorsak (Nehemya 8:1-8), işe Tanrı Sözü'yle başlamalıyız.

Her birimiz ruhsal ve fiziksel bakımdan acı çeken insanlara içten bir merhamet duymalıyız. Merhamet hissedip de, yardım etmek için hiçbir şey yapmamak, Kutsal Kitap'a aykırı bir durumdur. Başkalarına gerektiği gibi hizmet edebilmek için zaman zaman kendi rahatımızdan vazgeçmemiz gerekebilir. Bir amaç uğruna doğru bir yürekle zamanımızı ve paramızı vermeden önce ona tamamen inanmalıyız. Tanrı'nın bizim aracılığımızla hizmet etmesine izin verdiğimizde, iman etmeyen insanlar bile bunun Tanrı'nın işi olduğuna anlayacaklardır.

EnglishEski Antlaşma İncelemesiTürkçe anasayfaya dön

Nehemya Kitabı
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries