settings icon
share icon

Mika Kitabı

Yazar: Mika Kitabı'nın yazarı Mika Peygamber'dir (Mika 1:1).

Yazılış Tarihi: Mika Kitabı, büyük bir olasılıkla İ.Ö. 735 ila İ.Ö. 700 yılları arasında yazılmıştır.

Yazılma Amacı: Mika Kitabı'nın mesajı, yargı ve umudun karmaşık bir bileşimidir. Peygamberlikler, bir yandan, toplumsal kötülükler, yozlaşmış önderler ve putperestlikten ötürü İsrail üzerine yargı geleceğini bildirir. Bu yargının Samiriye ve Yeruşalim'in yıkımını tamamlaması bekleniyordu. Diğer yandan, kitap sadece ulusun yenilenmesini değil, İsrail ve Yeruşalim'in değişip yüceltileceğini de bildirir. Ancak yenilenme ve değişme sadece yargıdan sonra gerçekleştiğinden, kitabın umut ve kaçınılmaz sonla ilgili mesajlarının tezat içinde olması gerekmez.

Anahtar Ayetler: Mika 1:2, "Ey halklar, hepiniz duyun; ey dünya ve bütün içindekiler, dinleyin. Egemen RAB kendi kutsal tapınağından size karşı tanıklık edecek."

Mika 5:2, "Ama sen, ey Beytlehem Efrata, Yahuda boyları arasında önemsiz olduğun halde, İsrail'i benim adıma yönetecek olan senden çıkacak. Onun kökeni öncesizliğe, zamanın başlangıcına dayanır."

Mika 6:8, "Ey insanlar, RAB iyi olanı size bildirdi; adil davranmanızdan, sadakati sevmenizden ve alçakgönüllülükle yolunda yürümenizden başka Tanrınız RAB sizden ne istedi?"

Mika 7:18-19, "Senin gibi suçları silen, kendi halkından geride kalanların isyanlarını bağışlayan başka tanrı var mı? Sonsuza dek öfkeli kalmazsın, çünkü merhametten hoşlanırsın. Bize yine acıyacaksın, çiğneyeceksin suçlarımızı ayak altında. Bütün günahlarımızı denizin dibine atacaksın."

Kısa Özet: Peygamber, İsrail'in halkı sömüren ve yanlış yönlendiren yöneticilerini, kâhinlerini ve peygamberlerini kınar. Yeruşalim onların yaptıklarından ötürü yok edilecektir. Mika peygamber, Yeruşalim'den Babil'e gidecek halkın kurtarılacağını bildirir ve Yeruşalim'in kendisine karşı toplanan ulusları yok etmesi öğüdüyle son bulur. Ulusu savunacak ideal yönetici Beytlehem'den çıkacaktır ve peygamber, Yakup'tan geriye kalanların zaferini bildirir. Rab'bin ulusu, putperestliği ve askeri gücüne dayanmasından temizleyeceği bir günü önceden görür. Peygamber, Rab'bin adalet ve sadakat şartının güçlü ve kısa bir özetini verir ve Omri ve Ahav'ın yolundan gidenlerin Tanrı tarafından yargılanacağını bildirir. Kitap, bir ağıtın öğelerini içeren peygambersel bir liturji ile son bulur. İsrail günahını itiraf eder ve ona Rab'bin yüce işleri aracılığıyla kurtarılma güvencesi verilir.

Nelerin Habercisi Olduğu: Mika 5:2, Beytlehem'de doğan kralı arayan yıldızbilimciler tarafından aktarılan Mesih'le ilgili peygamberliktir (Matta 2:6). Doğu'dan gelen krallar, İbrani Kutsal Yazıları'nı bildiklerinden, Esenlik Önderi, Dünyanın Işığı'nın küçücük Beytlehem köyünden çıkacağını biliyorlardı. Mika'nın günah, tövbe ve eski haline döndürülme mesajı, günahlarımızı bağışlatan (Romalılar 3:24-25) ve Tanrı'ya giden tek yol olan (Yuhanna 14:6) İsa Mesih'te yerine gelir.

Pratik Uygulama: Tanrı, Kendi gazabına katlanmak zorunda kalmamamız için bize uyarılarda bulunur. Tanrı'nın uyarılarına kulak asılmaz ve Oğlu'nun kurbanının günahlara bağışlama sağlaması reddedilirse, yargı başımıza kesinlikle gelecektir. Mesih'e iman eden kişilere gelince, Tanrı bizi, bizden nefret ettiği için değil, bizi sevdiği için disiplin eder. Günahın yok ettiğini bilir ve iyi ve bütün olmamızı ister. Bu iyilik, bütünlük, O'na itaatkâr kalanları bekleyen eski hale döndürülme vaadidir.

EnglishEski Antlaşma İncelemesiTürkçe anasayfaya dön

Mika Kitabı
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries