settings icon
share icon

Mezmurlar Kitabı

Yazar: Mezmurlar'ın kısa tanıtımlarında Davut 73 kez mezmur yazarı olarak gösterilmiştir. Bu mezmurların birçoğuna Davut'un kişiliği ve kimliği damgasını vurmuştur. Mezmurların çoğunu Davut'un yazdığı açık olduğu halde, tümünü yazmadığı kesindir. 72 ve 127'ci olmak üzere Mezmurlar'ın ikisi Davut'un oğlu ve halefi Süleyman tarafından yazılmıştır. Mezmur 90, Musa'nın yazdığı bildirilen bir duadır. 50 ve 73—83 olmak üzere 12 mezmurdan oluşan bir mezmur grubunun ise Asaf'ın ailesi tarafından yazıldığı bildirilmiştir. Korahoğulları 11 mezmur yazmıştır (42, 44-49, 84-85,87-88). Mezmur 88'in Heman, 89'un ise Ezrahlı Eytan tarafından yazıldığı bildirilmiştir. Süleyman ve Musa hariç, bütün bu ek yazarlar, Davut'un hükümdarlığı sırasında tapınaktaki tapınma için müzik sağlamaktan sorumlu kâhinler ya da Levililer'di. Mezmurlar'ın elli tanesinin yazarının kim olduğu belirtilmemiştir.

Yazılış Tarihi: Yazarlık sorusunun dikkatli bir incelenmesinin yanı sıra, mezmurların kendilerinin ele aldığı konular, birkaç yüzyıllık bir dönem içinde yazıldıklarını ortaya koymaktadır. Koleksiyon içindeki en eski mezmur, büyük bir olasılıkla Musa'nın duasıdır (90'cı mezmur). Konusu, Tanrı'nın sonsuzluğuna kıyasla insanın zayıflığıdır. En son yazılan mezmur büyük bir olasılıkla 137'dir, İbraniler'in İ.Ö. 586 — 538 tarihleri arasında Babilliler tarafından esir alındıkları günlerde yazılmıştır.

150 mezmurun İsrail'in tarihinde bin yıllık bir süre içinde birçok değişik kişi tarafından yazılmış olduğu açıktır. Bunlar İ.Ö. 537 sıralarında esaret sona erdikten kısa bir süre sonra kimliği bilinmeyen bir editör tarafından derlenip şimdiki biçimlerine konulmuş olmalıdırlar.

Yazılma Amacı: Mezmurlar Kitabı, 150 mezmuruyla Kutsal Kitap'taki en uzun kitaptır. Aynı zamanda, Tanrı ve yarattıkları, savaş, tapınma, bilgelik, günah ve kötülük, yargı, adalet ve Mesih'in gelişi gibi konuları ele aldığından en çok çeşitlilik içeren kitaplardan biridir.

Anahtar Ayetler: Mezmur 19:1, "Gökler Tanrı'nın görkemini açıklamakta, gök kubbe ellerinin eserini duyurmakta."

Mezmur 22:16-19, "Köpekler kuşatıyor beni, kötüler sürüsü çevremi sarıyor, ellerimi, ayaklarımı deliyorlar. Bütün kemiklerimi sayar oldum, gözlerini dikmiş, bana bakıyorlar. Giysilerimi aralarında paylaşıyor, elbisem için kura çekiyorlar."

Mezmur 23:1, "RAB çobanımdır, eksiğim olmaz."

Mezmur 29:1-2, "Ey ilahi varlıklar, RAB'bi övün, RAB'bin gücünü, yüceliğini övün, RAB'bin görkemini adına yaraşır biçimde övün, kutsal giysiler içinde RAB'be tapının!"

Mezmur 51:10, "Ey Tanrı, temiz bir yürek yarat, yeniden kararlı bir ruh var et içimde."

Mezmur 119:1-2, "Ne mutlu yolları temiz olanlara, RAB'bin yasasına göre yaşayanlara! Ne mutlu O'nun öğütlerine uyanlara, bütün yüreğiyle O'na yönelenlere!"

Kısa Özet: Mezmurlar Kitabı, tapınan kişinin düşüncelerini övgü ve hayranlıkla Tanrı'ya odaklayan dualar, şiirler ve ilahilerle doludur. Antik çağlardaki İsrail'de bu kitabın bazı kısımları tapınma toplantılarında ilahi kitabı olarak kullanılıyordu. Mezmurların başlığından müziksel mirasları bellidir. Mezmur sözcüğünün anlamı Grekçe'de, "Bir müzik aletine eşlik ederek söylenen bir şarkı"dır.

Nelerin Habercisi Olduğu: Tanrı'nın halkı için bir Kurtarıcı sağlaması Mezmurlar'da tekrar tekrar görülen konudur. Birçok mezmurda, Mesih hakkında peygambersel resimler bulunmaktadır. Mezmur 2:1-12, Mesih'in zaferi ve krallığını resmeder. Mezmur 16:8-11, O'nun ölümü ve dirilişini önceden bildirir. Mezmur 22, bize acı çeken Kurtarıcı'yı çarmıhta gösterir ve çarmıha gerilme hakkında hepsi de tam olarak yerine gelen ayrıntılı peygamberlikler verir. Mesih ve gelininin yüceliği Mezmur 45:6-7'de gösterilir, Mezmur 72:6-17, 89:3-37, 110:1-7 ve 132:12-18 ise O'nun hükümdarlığının yüceliği ve evrenselliğini sunar.

Pratik Uygulama: Ruh'la ya da Mesih'in sözüyle dolu olmanın sonuçlarından biri de, ilahi söylemektir. Mezmurlar, ilk kilisenin Mesih'in yeni gerçeğini yansıtan "ilahi kitabı"dır.

Tüm mezmurlarda Tanrı aynı Rab'dir. Ama biz hayatlarımızdaki belirli durumlara göre O'na farklı şekillerde karşılık veririz. Mezmur yazarı, tapındığımız Tanrımız harikadır, insan yaşantılarımızın ötesinde yüksek ve yüceltilmiştir ama bunun yanı sıra dokunabileceğimiz kadar yakındır ve hayat yolunda yanımızda yürür, diye bildirir.

Ne kadar olumsuz ya da şikayetçi olsalar da, tüm duygularımızı Tanrı'ya taşıyabiliriz ve O'nun duyup anladığından emin olabiliriz. Mezmur yazarı bize, en derin duanın, kendimizi hayatın sorunlarından ötürü boğulmuş hissettiğimizde yardım için yakardığımız dualar olduğunu öğretir.

EnglishEski Antlaşma İncelemesiTürkçe anasayfaya dön

Mezmurlar Kitabı
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries