settings icon
share icon

Levililer Kitabı

Yazar: Levililer Kitabı'nın yazarı Musa'ydı.

Yazılış Tarihi: Levililer Kitabı, İ.Ö. 1440 ila 1400 yılları arasında yazılmıştır.

Yazılma Amacı: İsrailliler 400 yıl boyunca Mısır'da köle olduklarından, kafalarındaki Tanrı kavramı çoktanrılı, putperest Mısırlılar tarafından çarpıtılmıştı. Levililer Kitabı'nın amacı, günahlı oldukları halde kurtarılmış halka, kutsal Tanrı'yla ilişkilerinde öğreti ve yasalar sağlayarak yol göstermekti. Levililer'de kutsal bir Tanrı'ya karşılık olarak kişisel kutsallık gereksinimi vurgulanır. Günaha, doğru kurbanlar sunulmasıyla kefaret edilmesi gerektir (8-10 bölümler). Kitabın içerdiği konular içinde dikkatle denetlenen diyetler (temiz ve kirli yiyecekler), çocuk doğurmak ve hastalıklar bulunmaktadır (11-15 bölümler). Bölüm 16, yılda bir kere halkın toplu günahı için kurban sunulan Kefaret Günü'nü tanımlar. Ayrıca, Tanrı halkının, etraflarındaki putperestlerin o zamanki uygulamalarına tezat olarak kişisel, ahlaksal ve sosyal yaşamlarında basiretli olmaları gerekmektedir (17-22 bölümler).

Anahtar Ayetler: Levililer 1:4, "Elini yakmalık sununun başına koymalı. Sunu kişinin günahlarının bağışlanması için kabul edilecektir."

Levililer 17:11, "Çünkü canlılara yaşam veren kandır. Ben onu size sunakta kendinizi günahtan bağışlatmanız için verdim. Kan yaşam karşılığı günah bağışlatır."

Levililer 19:18, "Öç almayacaksın. Halkından birine kin beslemeyeceksin. Komşunu kendin gibi seveceksin. RAB benim."

Kısa Özet: 1-7 bölümler, hem kâhinlerden, hem de kâhin olmayanlardan talep edilen sunuların anahatlarını bildirir. 8-10 bölümler, Harun ve oğullarının kâhinliğe atanmasını tanımlar. 11-16 bölümlerde, çeşitli kirlilik türleri için buyruklar yer alır. Son 10 bölüm, Tanrı'nın halkı için pratik kutsallık konusunda verdiği ilkelerdir. Halkın Yahve Tanrı'ya tapınmasında çeşitli bayramlar verilmiştir, bunlar için bir araya gelinir ve bu bayramlar Tanrı'nın yasalarına göre yapılırdı. Tanrı'nın buyruklarını yerine getirilişine bereketler, ihmal edilmesine de lanetler eşlik edecekti (bölüm 26). Rab'be adaklar, 27'ci bölümde ele alınmıştır.

Levililer Kitabı'nın ana konusu kutsallıktır. Tanrı'nın halkından kutsallık talebi Kendi kutsal doğasını temel alır. Buna bağlı bir konu da kefarettir. Tanrı'nın önünde kutsallık korunmalıdır ve kutsallığa sadece doğru kefaretle erişilebilir.

Nelerin Habercisi Olduğu: Tapınmanın törensel uygulamalarının çoğu, birçok bakımdan Kurtarıcımız, Rab İsa Mesih'in kişiliği ve işini resmeder. İbraniler 10 bize Musa'nın Yasası'nda, "gelecek iyi şeylerin aslı yoktur, sadece gölgesi vardır" der. Bu sözler, kâhinlerin halkın günahları için sunduğu günlük sunuların, nihai kurban olan ve sunduğu kurban Kendisine inanacaklar için bir kerede ve tüm zamanlar için geçerli olacak İsa Mesih'in bir temsili olduğunu bildirmektedir. Yasa'nın geçici olarak verdiği kutsallığın yerini bir gün, Hristiyanlar günahlarını Mesih'in kutsallığıyla değiştirdiklerinde gerçekleşecek kutsallığa mutlak erişim alacaktı (2. Korintliler 5:21).

Pratik Uygulama: Tanrı kutsallığını çok ciddiye alır, bizim de aynısını yapmamız gerektir. Postmodern kilisede, Tanrı'yı kendi benzerliğimizde yaratıp O'na, Tanrı Sözü'nün tanımladığı özellikler yerine bizim sahip olmasını istediğimiz özellikleri vermek trendi vardır. Tanrı'nın mutlak kutsallığı, yüce görkemi ve "yaklaşılmaz ışığı" (1. Timoteos 6:16), birçok Hristiyan için yabancı kavramlardır. Bizler, hayatlarımızın Tanrı'nın gözünde hoşnut edici olması için, Işık'ta yaşamaya ve hayatlarımızdaki karanlığı kaldırmaya çağrıldık. Kutsal bir Tanrı, halkında apaçık, utanmasız günaha hoşgörü gösteremez, Kendi kutsallığı O'nun bu durumu cezalandırmasını talep eder. Günah ya da Tanrı'nın ondan nefreti konusundaki tutumumuzda saygısız olamayız ve bunu hiçbir şekilde hafife almamamız gerektir.

İsa'nın bizim için ölümünden ötürü, artık hayvanları kurban etmemiz gerekmediği için Rab'be şükürler olsun. Levililer Kitabı, yerini almak hakkındadır. Hayvanların ölümü, günah işleyenlerin cezasının yerini alıyordu. Aynı şekilde ancak ondan çok daha iyi olarak İsa'nın çarmıhta Kendini kurban etmesi de bizim günahımızın yerini almışır. Tanrı şimdi artık bize baktığında Mesih'in doğruluğunu gördüğü için, biz de mutlak kutsallık içindeki Tanrı'nın önünde korkmadan durabiliriz.

EnglishEski Antlaşma İncelemesiTürkçe anasayfaya dön

Levililer Kitabı
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries