settings icon
share icon

Hoşea Kitabı

Yazar: Hoşea 1:1, kitabın yazarının Amos Peygamber olduğunu bildirir. Hoşea'nın, Tanrı'nın çocukları ve dünyaya peygambersel mesajlarının kişisel anlatımıdır. Hoşea, İsrail'de arkasından yazılı peygamberlikler bırakan tek peygamberdi. Bunlar hayatının son yıllarında kaydedilmişlerdi.

Yazılış Tarihi: Beeri oğlu Hoşea, epey bir zaman peygamberlik etti: İ.Ö. 785 ila İ.Ö. 725 arasında. Hoşea Kitabı, büyük bir olasılıkla İ.Ö. 755 ila İ.Ö. 725 yılları arasında yazılmıştır.

Yazılma Amacı: Hoşea bu kitabı, İsrailliler'e ve bize, Tanrımız'ın antlaşma halkına sadakatinin sarsılmaz olan sevgi dolu bir Tanrı olduğunu hatırlatmak için yazdı. İsrail'in sürekli olarak sahte tanrılara dönmesine karşın, Tanrı'nın sarsılmaz sevgisi, sadık olmayan bir eşe karşı sabırlı davranan bir kocayla resmedilmiştir. Hoşea'nın mesajı, ayrıca Tanrı'nın sevgisine sırtlarını dönenlere de bir uyarıdır. Hoşea ve Gomer'in evliliğinin simgesel sunumu aracılığıyla, Tanrı'nın putperest İsrail ulusuna sevgisi, günah, yargı ve bağışlayan sevgi konularında zengin bir mecazla gösterilir.

Anahtar Ayetler: Hoşea 1:2, "RAB Hoşea aracılığıyla konuşmaya başladığında ona şöyle dedi: 'Git, kötü bir kadınla evlen, ondan zina çocukların olsun. Çünkü ülke halkı benden ayrılarak adice zina ediyor.'"

Hoşea 2:23, "Onu ülkede kendim için ekeceğim, merhamete ermemiş olana acıyacağım, halkım olmayana, 'Halkımsın' diyeceğim; onlar da bana, 'Tanrım' diyecekler."

Hoşea 6:6, "Çünkü ben kurbandan değil, bağlılıktan hoşlanırım, yakmalık sunulardan çok beni tanımanızı isterim."

Hoşea 14:2-4, "Dualarla gidin, RAB'be dönün, O'na, 'Bağışla bütün suçlarımızı' deyin, 'Lütfet, kabul et bizi, öyle ki, dudaklarımızın kurbanını sunalım.' Asur kurtaramaz bizi, savaş atlarına binmeyeceğiz. Artık ellerimizle yaptığımıza 'Tanrımız' demeyeceğiz, çünkü öksüz sende merhamet bulur." "Onların dönekliğini düzelteceğim, gönülden seveceğim onları, çünkü onlara karşı öfkem dindi."

Kısa Özet: Hoşea Kitabı iki kısma ayrılabilir: (1) Hoşea 1:1-3:5, İsrail'in putperestlikten ötürü Tanrı'ya sadakatsizliğini temsil eden zinakâr bir kadın ile sadık bir kocanın anlatımıdır ve (2) Hoşea 3:6-14:9 İsrail'in, özellikle de Samiriye'nin putlara tapmasından ötürü suçlanmasını ve sonunda eski yerine iade edilmesini içerir.

Kitabın ilk bölümü, Tanrı halkının tekrar tekrar putperestliğe dönüşlerini gösteren üç ayrı şiir içerir. Tanrı, Hoşea'ya Gomer'le evlenmesini buyurur, ancak Gomer ona üç çocuk doğurduktan sonra Hoşea'yı terk edip sevgililerine koşar. Hoşea, İsrail'in davranışlarını, evli bir hayatı bırakıp fahişeliği seçen birisiyle kıyaslarken simgesel vurgu birinci bölümde açıkça görülür. İkinci bölüm, Hoşea'nın İsrailliler'i reddini içerir ancak bu sözlerden sonra Tanrı'nın vaatleri ve merhametleri yer alır.

Hoşea Kitabı, Tanrı'nın çocukları için sadık sevgisinin peygambersel bir anlatımıdır. Zamanın başlangıcından beri, Tanrı'nın yarattığı nankör ve bunu hak etmeyen insanlar, Tanrı'nın sevgisi, lütfu ve merhametini almakta ama yine de kötülüğü bırakamamaktadır.

Hoşea'nın son kısmı, çocukları tövbekâr bir yürekle Tanrı'ya döndüklerinde, O'nun sevgisinin, çocuklarının kötü davranışlarını unutarak onları bir kez daha eski konumlarına getirdiğini gösterir. Hoşea'nın peygambersel mesajı, İsrail'in Mesih'inin gelişini 700 yıl öncesinden bildirir. Yeni Antlaşma olan İncil Hoşea'dan sık sık alıntı yapar.

Nelerin Habercisi Olduğu: Hoşea 2:23, Yahudi olmayan ulusları Kendi çocukları olarak dahil eden Tanrı'dan harika bir peygambersel mesajdır, Romalılar 9:25 ve 1. Petrus 2:10'da da yer alır. Yahudi olmayan uluslar özgün olarak "Tanrı halkı" değildi, ancak Tanrı'nın merhameti ve lütfu aracılığıyla ve O'na iman yoluyla bizler O'nun halkının ağacına aşılandık (Romalılar 11:11-18). Bu, Kilise hakkında harika bir gerçektir. Buna "sır" adı verilir çünkü Mesih'ten önce, sadece Yahudiler Tanrı halkı sayılıyordu. Mesih geldiğinde, Yahudiler, "öteki uluslardan kurtulacakların sayısı tamamlanıncaya dek" geçici olarak duyarsız kalmışlardır (Romalılar 11:25).

Pratik Uygulama: Hoşea Kitabı, bizlere Tanrı'nın halkına olan kayıtsız şartsız sevgisi hakkında güvence verir. Ama aynı zamanda da, Tanrı'ya çocuklarının davranışlarından ötürü leke sürüldüğünün ve Tanrı'nın onların davranışlarından ötürü öfkelendiğinin bir resmini de oluşturur. Kendisine o kadar çok sevgi, merhamet ve lütuf gösterilen bir çocuk Babası'na nasıl bu kadar saygısız davranabilir? Buna karşın biz insanlar yüzyıllardır aynen böyle yaptık. İsrailliler'in Tanrı'ya sırtlarını dönüşlerini düşünürken, o İsrailliler'i görmek için aynadan uzağa gitmemiz gerekmez.

Bize hak ettiğimiz cehennem yerine Yücelik'te sonsuz yaşam verebilecek Kişi'yi reddetmekten uzak durabilmek ancak Tanrı'nın her birimiz için ne kadar çok şey yaptığını hatırlamakla gerçekleşir. Yaratıcımız'a saygı duymayı öğrenmemiz elzemdir. Hoşea bizlere, bir hata yaptığımızda, yüreğimizde üzüntü ve tövbe vaadi oluşursa o zaman Tanrı'nın hiç bitmeyen sevgisini bize yeniden göstereceğini bildirmektedir (1. Yuhanna 1:9).

EnglishEski Antlaşma İncelemesiTürkçe anasayfaya dön

Hoşea Kitabı
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries