settings icon
share icon

Hezekiel Kitabı

Yazar: Hezekiel Kitabı'nın yazarı Hezekiel Peygamberdir (Hezekiel 1:3). Hezekiel, hem Yeremya, hem de Daniel'in zamanında yaşamıştır.

Yazılış Tarihi: Hezekiel Kitabı, büyük bir olasılıkla İ.Ö. 593 ila İ.Ö. 565 yılları arasında, Yahudiler'in Babil'de esarette oldukları sırada yazılmıştı.

Yazılma Amacı: Hezekiel, hem çok günahlı ve çok ümitsiz olan kuşağına hizmette bulunmuştur. Peygambersel hizmeti aracılığıyla, onların derhal tövbe etmelerini ve uzak geleceğe güven duymalarını sağlamaya çalıştı. Şunları öğretti: (1) Tanrı, insan mesajcılar aracılığıyla etkin olur; (2) Tanrı halkı, yenilgi ve çaresizlik içinde bile Tanrı'nın egemen olduğunu bildirmelidir; (3) Tanrı'nın Sözü her zaman doğrudur; (4) Tanrı hep yanımızdadır ve O'na her yerde tapınabiliriz; (5) İnsanlar Tanrı'nın bereketlerini almayı bekliyorlarsa O'na itaat etmelidir ve (6) Tanrı'nın Egemenliği gelecektir.

Anahtar Ayetler: Hezekiel 2:3-6, "Bana, 'Ey insanoğlu, seni İsrail halkına, bana başkaldıran o asi ulusa gönderiyorum' dedi, 'Onlar ve ataları bugüne kadar bana karşı geldiler. Bu halk dikbaşlı ve inatçıdır. Seni onlara gönderiyorum. Onlara, 'Egemen RAB şöyle diyor' diyeceksin. Bu asi halk seni ister dinlesin, ister dinlemesin, yine de aralarında bir peygamber olduğunu bilecektir.'"

Hezekiel 18:4, "Her yaşayan can benimdir. Babanın canı da, çocuğun canı da benimdir. Ölecek olan, günah işleyen candır."

Hezekiel 28:12-14, "Kusursuzlukta örnek biriydin, bilgeliğin ve güzelliğin eksiksizdi. Sen Tanrı'nın bahçesi Aden'deydin. Yakut, topaz, aytaşı, sarı yakut, oniks, yeşim, laciverttaşı, firuze, zümrütle, çeşit çeşit değerli taşla bezenmiştin. Kakma ve oyma işlerin hep altındandı. Bunlar yaratıldığın gün hazırlanmışlardı. Meshedilmiş, koruyucu bir Keruv olarak seni oraya yerleştirdim. Tanrı'nın kutsal dağındaydın, yanan taşlar arasında dolaştın."

Hezekiel 33:11, "Onlara de ki, 'Varlığım hakkı için diyor Egemen RAB, ben kötü kişinin ölümünden sevinç duymam, ancak kötü kişinin kötü yollarından dönüp yaşamasından sevinç duyarım. Dönün! Kötü yollarınızdan dönün! Niçin ölesiniz, ey İsrail halkı!'"

Hezekiel 48:35, "Ve o günden başlayarak kentin adı 'Yahve şamma' [RAB BURADADIR] olacak."

Kısa Özet: Yoldan çıkmış bir dünya ile nasıl baş edebilirsiniz? Hezekiel yirmi beş yaşındayken vatanından koparılıp Babil'e götürüldü. Otuz yaşına geldiğinde bir kâhin olarak hayatının hizmetine başlaması önceden belirlenmişti. Beş yıl boyunca büyük sıkıntılar çekti. Otuz yaşındayken Babil'de, RAB'bin yüceliğinin görkemli bir görümüyle sarsıldı. Kâhin/peygamber, Tanrı'nın Hezekiel'in vatanının dar kısıtlamalarıyla sınırlı olmadığını keşfetti. Tanrı, kişilere ve uluslara buyruk veren ve onları yöneten evrensel Tanrı'dır. Tanrı, Hezekiel'e Babil'de halk için Sözü'nü verdi. Tanrı'nın onu çağırması Hezekiel'i değiştirdi. Tanrı Sözü'ne bütün kalbiyle bağlandı. Esirlere içinde bulundukları zor durumda kişisel olarak yardım etmek için yapabilecek bir şeyi olmadığını anladı, ancak Tanrı Sözü'nün onların durumuna hitap ettiğine ve içinde bulundukları durumda onlara zafer verebileceğine ikna olmuştu. Hezekiel, Tanrı'nın Sözü'nü halkına aktarmak için çeşitli yöntemler kullandı. Yeruşalim'in bir resmini çizerek, simgesel davranışlarda ve sıra dışı etkinliklerde bulunarak sanatı kullandı. Tanrı'nın Yeruşalim ve halkına ne yapacağını göstermek için saçını ve sakalını kesti.

Hezekiel'in kitabı dört bölüme ayrılabilir:
1-24 Bölümler: Yeruşalim'in mahvıyla ilgili peygamberlikler
25-32 Bölümler: Tanrı'nın yakınlardaki ulusları yargılayacağıyla ilgili peygamberlikler
Bölüm 33: İsrail'e tövbe etmeleri için son bir çağrı
34-48 Bölümler: İsrail'in gelecekteki yenilenmesiyle ilgili peygamberlikler

Nelerin Habercisi Olduğu: Hezekiel 34, Tanrı'nın İsrail'in önderlerini Tanrı halkına kötü davranışlarından ötürü sahte çobanlar olarak şiddetle aleyhinde bulunduğu bölümdür. İsrail önderleri, İsrail'in koyunlarına bakmak yerine, kendilerine bakıyorlardı. Güzel yiyorlar, güzel giyiniyorlar ve Tanrı'nın önderlik etmeleri için kendilerine verdiği kişiler tarafından iyi bakılıyorlardı (Hezekiel 34:1-3). Buna tezat olarak, İsa, hayatını koyunları için veren, onları sürüyü yok edecek olan kurtlardan koruyan İyi Çoban'dır (Yuhanna 10:11-12). 34'cü bölümün 4'cü ayeti, çobanların kendilerine hizmet vermediği insanları zayıf, hasta, yaralı ve kayıp olarak tanımlar. İsa, çarmıhtaki ölümü aracılığıyla ruhsal yaralarımızı iyileştiren Büyük Doktor'dur (Yeşaya 53:5). Kayıp olanları arayıp kurtaran O'dur (Luka 19:10).

Pratik Uygulama: Hezekiel Kitabı, bizleri İbrahim, Musa ve peygamberlerin Tanrısı'yla taze ve diri bir buluşmaya çağırır. Yenenler olmalıyız yoksa yeniliriz. Hezekiel bizleri teşvik ettiği şeyler şunlardır: Tanrı'nın gücü, bilgisi, sonsuz varlığı ve kutsallığı konusunda yaşam değiştirici bir vizyon yaşamak; Tanrı'nın bize yol göstermesine izin vermek; her insanın yüreğinde var olan kötülüğün derinliği ve ona adanmışlığı anlamak; Tanrı'nın hizmetkârlarını kötü insanları başlarına gelecek felaket hakkında uyarmaktan sorumlu tuttuğunu anlamak; yeni antlaşmanın Kendi kanında olduğunu söyleyen İsa Mesih'le diri bir ilişki yaşamak.

EnglishEski Antlaşma İncelemesiTürkçe anasayfaya dön

Hezekiel Kitabı
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries