settings icon
share icon

Hakimler Kitabı

Yazar: Hakimler Kitabı, yazarının ismini açıkça bildirmez. Geleneklere göre, Hakimler Kitabı'nın yazarı Samuel Peygamber'dir. Kitabın içindeki kanıtlar, Hakimler Kitabı'nın yazarının Hakimler döneminden kısa bir süre sonra yaşadığını göstermektedir. Samuel de bu tanıma uymaktadır.

Yazılış Tarihi: Hakimler Kitabı, büyük bir olasılıkla İ.Ö. 1045 ila 1000 yılları arasında yazılmıştır.

Yazılma Amacı: Hakimler Kitabı iki kısma ayrılabilir: 1) 1-16 bölümler, İsrailliler'in Kenanlılar'ı yenilgiye uğratmasıyla başlayan ve Filistliler'in yenilgisi ve Şimşon'un ölümüyle son bulan kurtuluş savaşlarını anlatır; 2) bir ek olarak görülen 17-21 bölümler, önceki bölümlerle alakalı değildir. Bu bölümler, İsrail'de bir kralın olmadığı dönemle ilgilidir (Hakimler 17:6; 18:1; 19:1; 21:25). Rut Kitabı da özgün olarak Hakimler Kitabı'nın bir parçasıydı ama İ.Ö. 450 yılında ondan çıkarılıp, ayrı bir kitap haline getirilmişti.

Anahtar Ayetler: Hakimler 2:16-19: "Sonra RAB onları yağmacıların elinden kurtaran hakimler çıkardı. Ama hakimlerini de dinlemediler. RAB'be vefasızlık ederek başka ilahlara taptılar. RAB'bin buyruklarını yerine getiren ataları gibi davranmadılar, onların izlediği yoldan çabucak saptılar. RAB onlar için ne zaman bir hakim çıkardıysa, onunla birlikte oldu; hakim yaşadığı sürece onları düşmanlarının elinden kurtardı. Baskı ve zulüm altında inledikleri zaman RAB onlara acıyordu. Ne var ki, hakimleri ölür ölmez yine başka ilahlara bağlanıyor, onlara kulluk edip tapıyorlardı. Bu yolda atalarından beter oldular. Yaptıkları kötülüklerden ve inatçılıktan vazgeçmediler."

Hakimler 10:15: "İsrailliler, 'Günah işledik' dediler, 'Bize ne istersen yap. Yalnız bugün bizi kurtar.'"

Hakimler 21:25: "O dönemde İsrail'de kral yoktu. Herkes kendince doğru olanı yapıyordu."

Kısa Özet: Hakimler Kitabı, Yahve'nin [Tanrı'nın] değerinin çocukları tarafından yıllar, yüzyıllar boyunca bilinmemesinin trajik anlatımıdır. Hakimler Kitabı, Tanrı'nın İsrailliler diyarı fethederken Kendisine itaatlerinden ötürü onlara verdiği bereketleri kaydeden Yeşu Kitabı'yla üzücü bir tezat oluşturur. İsrailliler, Hakimler Kitabı'nda itaatsiz ve putperestti ve bu da onların birçok yenilgiye uğramasına neden oldu. Buna karşın Tanrı, halkı kötü yollarından tövbe edip Kendisine yakardığı her seferinde onlara sevgi dolu kollarını açtı. (Hakimler 2:18) Tanrı, İsrail'in 15 hakimi aracılığıyla, İbrahim'e soyundan gelecekleri koruyup kutsayacağı vaadini yerine getirdi.

Yeşu ve çağdaşlarının ölümünden sonra, İsrailliler yeniden Baal ve Aşterot'a hizmet etmeye başladılar. Tanrı, İsrailliler'in sahte tanrılara tapmalarının cezasını çekmelerine izin verdi. Tanrı bunu her yaptığında halkı, Yahve'ye kendilerine yardım etmesi için yakardı. Tanrı, çocuklarına doğru yaşam konusunda yol göstermeleri için onlara hakimler yolladı. Ama onlar Tanrı'ya tekrar tekrar sırtlarını dönüp kötülük dolu yaşamlara döndüler. Ancak Tanrı, İbrahim'le yaptığı antlaşmanın Kendine ait kısmını yerine getirerek, Hakimler Kitabı'nın kapsardığı 480 yıl boyunca halkını kendilerini ezenlerden kurtardı.

En tanınmış hakim büyük bir olasılıkla 12'ci hakim olan ve zalim Filistliler'in yönetimi altındaki 40 yıllık bir esaretlerinden sonra İsrailliler'e önderlik etmeye gelen Şimşon'du. Şimşon, Tanrı halkını Filistliler üzerinde zafere götürdü, bunu yaparken de 20 yıl İsrail'in hakimliğini yaptıktan sonra kendi hayatını kaybetti.

Nelerin Habercisi Olduğu: Şimşon'un annesine İsrail'e önder olacak bir oğlu olacağının bildirilmesi, Meryem'e Mesih'in doğacağının bildirilmesinin habercisidir. Tanrı her iki kadına da meleğini göndermiş ve onlara, gebe kalıp Tanrı halkına önderlik edecek "bir oğul doğuracaklarını" söylemişti (Hakimler 13:7; Luka 1:31).

Halkının günahları ve Kendisini reddetmelerine karşın Tanrı'nın onları merhametle kurtarması, çarmıhtaki Mesih'in bir resmini oluşturmaktadır. İsa, Kendisine inanacakların hepsi olan halkını günahlarından kurtarmak için öldü. Yeryüzündeki hizmeti sırasında Kendisini izleyenlerin çoğu zamanla imandan ayrılıp O'nu reddedecekti, yine de O vaadine sadık kalıp bizim için ölmek üzere çarmıha gitti.

Pratik Uygulama: İtaatsizlik her zaman yargı getirir. İsrailliler, ne yapmamamız gerektiği konusunda kusursuz bir örnek oluşturur. Yaşadıkları olaylardan, Tanrı'nın yapılan asiliği her zaman cezalandıracağını öğrenmek yerine, itaatsizlik etmeye ve Tanrı'nın memnuniyetsizlik ve disiplininin hedefi olmayı sürdürdüler. İtaatsizlik etmeye devam edersek, Tanrı'nın disiplinini üzerimize davet ederiz. Tanrı bizi, acı çekmemizden hoşlandığı için disiplin etmez, "Çünkü Rab sevdiğini terbiye eder, oğulluğa kabul ettiği herkesi cezalandırır" (İbraniler 12:6).

Hakimler Kitabı, Tanrı'nın sadakatinin bir göstergesidir. "Biz sadık kalmasak da, O sadık kalacak" (2. Timoteos 2:13). Biz de, İsrailliler gibi, O'na sadık olmasak da, O yine de bizi koruyacak ve kurtaracak (1. Selanikliler 5:24) ve bağışlanma istediğimizde bizi bağışlayacaktır (1. Yuhanna 1:9). "Rabbimiz İsa Mesih kendi gününde kusursuz olmanız için sizi sonuna dek pekiştirecektir. Sizleri Oğlu Rabbimiz İsa Mesih'le paydaşlığa çağıran Tanrı güvenilirdir" (1. Korintliler 1:8-9).

EnglishEski Antlaşma İncelemesiTürkçe anasayfaya dön

Hakimler Kitabı
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries