settings icon
share icon

Hagay Kitabı

Yazar: Hagay 1:1, Hagay Kitabı'nın yazarının Hagay Peygamber olduğunu bildirir.

Yazılış Tarihi: Hagay Kitabı, İ.Ö. 520 sıralarında yazılmıştır.

Yazılma Amacı: Hagay, Tanrı halkına öncelik verdikleri şeyler hakkında meydan okumaya çalıştı. Yerel ve resmi muhalefete karşın, onları Tapınağı inşa ederek Tanrı'ya saygı gösterip O'nu yüceltmeye çağırdı. Hagay onlara, bu Tapınak, Süleyman'ın inşa ettirdiği Tapınak kadar zengin bir dekorasyona sahip olmayacağı için cesaretlerinin kırılmamasını söyledi. Onlara kirli yollarından dönüp Tanrı'nın egemen gücüne güvenmelerini öğütledi. Hagay Kitabı, Tanrı halkının bu sırada karşı karşıya olduğu sorunların, halkın cesur bir şekilde Tanrı'ya güvenmelerinin ve Tanrı'nın onların ihtiyaçlarını sağlamasının bir hatırlatıcısıdır.

Anahtar Ayetler: Hagay 1:4, "Bu tapınak yıkık durumdayken, sizin ağaç kaplamalı evlerinizde oturmanızın sırası mı?"

Hagay 1:5-6, "Her Şeye Egemen RAB diyor ki, 'Şimdi tuttuğunuz yolları iyi düşünün! Çok ektiniz ama az biçtiniz; yiyorsunuz ama doyamıyorsunuz, içiyorsunuz ama neşelenemiyorsunuz; giyiniyorsunuz ama ısınamıyorsunuz; ücretinizi alıyorsunuz ama paranızı sanki delik keseye koyuyorsunuz.'"

Hagay 2:9, "'Yeni tapınağın görkemi, öncekinden daha büyük olacak. Buraya esenlik vereceğim.' Böyle diyor Her Şeye Egemen RAB."

Kısa Özet: Tanrı halkı öncelik verdikleri şeyleri gözden geçirerek, cesaret bulacak ve Tanrı'nın vaatlerine göre davranacak mıydı? Tanrı insanları sözlerini dinlemeleri için uyarmak istiyordu. Tanrı onları uyarmakla kalmamış, hizmetkârı Hagay aracılığıyla onları Kendisini izlemeye motive etmek için vaatlerde de bulunmuştu. Tanrı halkı öncelik verdikleri şeylerde sırayı şaşırıp Tanrı'ya hayatlarında ilk sırayı vermediklerinden, Yahuda Babil'e sürgüne gönderilmişti. Tanrı, Daniel'in duasına yanıt olarak ve Kendi vaatlerini yeri getirerek, Pers Kralı Koreş'i sürgündeki Yahudiler'in Yeruşalim'e dönmesine izin vermeye yöneltmişti. Bir grup Yahudi, büyük bir sevinçle kendi ülkelerine döndü, Tanrı'ya hayatlarında ilk önceliği verdi, O'na tapındı ve Yeruşalim'deki Tapınağı, Filistin'de yaşayan yerel halkın yardımı olmadan yeniden inşa etmeye başladı. Onların cesur imanları, yaklaşık 15 yıl boyunca Pers hükümetinin yanı sıra yerel halktan da muhalefetle karşılaştı.

Nelerin Habercisi Olduğu: Küçük peygamberlerin kitaplarının çoğunda olduğu gibi, Hagay da kitabını eski yerlerine iade edilme ve kutsanma vaatleriyle sonlandırır. Son ayet olan Hagay 2:23'de, Tanrı, Zerubbabil'den "Kulum" diye söz ediyorken kesinlikle Mesihsel bir unvan kullanıyor (2. Samuel 3:18; 1. Krallar 11:34; Yeşaya 42:1–9; Hezekiel 37:24,25 ile kıyaslayın). Tanrı, Hagay aracılığıyla onu, tıpkı mektupları ve kanunları mühürlemek için kullandığı asasına benzer bir şekilde onur, yetki ve gücün simgesi olan bir mühür yüzüğü gibi yapmayı vaat eder. Tanrı'nın mühür yüzüğü olarak Zerubbabil, Davut'un evini ve Sürgün sırasında sekteye uğrayan Mesihsel soyun devamını temsil eder. Zerubbabil, Davut'un Mesih'in bin yıllık hükümranlığında tamamlanacak krallar soyunu yeniden tesis etti. Zerubbabil, hem Yusuf'un tarafından (Matta 1:12), hem de Meryem'in tarafından (Luka 3:27) Mesih'in soyağacında yer alır.

Pratik Uygulama: Hagay Kitabı, bugün bile çoğu insanın karşı karşıya olduğu yaygın sorunlara dikkat çeker. Hagay bizden şunları ister: 1) Tanrı'nın işini yapmak yerine kendi zevklerimizle daha mı çok ilgili oluğumuzu görmek için öncelik verdiğimiz şeyleri incelememizi; 2) muhalefetle ya da cesaret kırıcı durumlarla karşılaştığımızda yenilgiyi kabul eden bir tutumu reddetmemizi; 3) hatalarımızı itiraf edip Tanrı'nın önünde pak yaşamlar yaşamaya çalışmamızı; 4) Tanrı'nın her zaman bizimle olduğu ve içinde olduğumuz durumların tam yönetiminde olduğu güvencesine sahip olduğumuzdan Tanrı için cesur davranmak; 5) Tanrı'ya sadık bir şekilde hizmet edersek O'nun bizi bol bol bereketleyeceğini bilerek O'nun ellerinde güvenle dinlenmek.

EnglishEski Antlaşma İncelemesiTürkçe anasayfaya dön

Hagay Kitabı
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries