settings icon
share icon

Ezra Kitabı

Yazar: Ezra Kitabı, yazarının ismini açıkça bildirmez. Geleneklere göre, Ezra Kitabı'nın yazarı Ezra Peygamber'dir. Bölüm 7'de Ezra ortaya çıktıktan sonra, Ezra Kitabı'nın yazarının üçüncü tekil şahıs yerine, birinci tekil şahısla yazdığı dikkatimizi çekiyor. Bu da, kitabın yazarının Ezra olduğuna inanılırlık sağlıyor.

Yazılış Tarihi: Ezra Kitabı, büyük bir olasılıkla İ.Ö. 460 ila 440 yılları arasında yazılmıştır.

Yazılma Amacı: Ezra Kitabı, İ.Ö. 538'le başlayarak, Babil'deki sürgünden dönme sırasında ve bunu izleyen yaklaşık olarak yüz yıl boyunca İsrail'de yaşanan olayları anlatır. Ezra Kitabı, Tapınağın yeniden inşa edilmesinin altını çizer. Kitapta, öncelikle Harun'un soyundan gelenlerin kâhinliklerini belirlemek amacıyla, ayrıntılı soyağacı kayıtları bulunmaktadır.

Anahtar Ayetler: Ezra 3:11 "RAB'be övgüler, şükranlar sunarak ezgi okudular:

'RAB iyidir; İsrail'e sevgisi sonsuzdur.' RAB'bin Tapınağı'nın temeli atıldığı için herkes yüksek sesle RAB'bi övmeye başladı."

Ezra 7:6, "Ezra adında biri Babil'den geldi. Ezra, İsrail'in Tanrısı RAB'bin Musa'ya verdiği yasayı iyi bilen bir öğretmendi. Tanrısı RAB'bin yardımıyla kral ona her istediğini verdi."

Kısa Özet: Kitap şu şekilde kısımlara ayrılabilir: 1-6 Bölümler—Zerubbabil'in yönetimi altında ilk Dönüş ve İkinci Tapınağın İnşa Edilmesi 7-10 Bölümler — Ezra'nın Hizmeti. 6 ve 7'ci bölümler arasında yarım asırdan fazla bir zaman geçtiğinden, Ezra, Yeruşalim'de hizmetini başlattığında kitabın ilk kısmında sözü geçen kişiler ölmüşlerdi. Ezra, Ezra ve Nehemya Kitapları'nda öne çıkan bir kişidir. Her iki kitap da, itiraf dualarıyla (Ezra 9; Nehemya 9) ve bundan sonra halkın içine düşmüş oldukları günahlı uygulamalardan ayrılmalarıyla sona erer. Bu anlatımda (Ezra 5:1) tanıtılan Haggay ve Zekeriya'nın teşvik edici mesajları, kendi isimlerini taşıyan peygamberlik kitaplarında görülebilir.

Ezra Kitabı, Tapınağı yeniden inşa etmek için sürgünden dönüşten, Artahşasta'nın buyruğuna kadar olan zamanı anlatır. Bu olay Nehemya Kitabı'nın başında anlatılmıştır. Ezra'nın zamanındaki ana peygamber Haggay ve Nehemya'nın zamanındaki ana peygamber de, Zekeriya idi.

Nelerin Habercisi Olduğu: Ezra Kitabı'nda, Kutsal Kitap'taki kurtulan bir azınlık konusunun devamını görüyoruz. Bir felaket ya da yargı indiği zamanlarda, Tanrı her zaman Kendisi için küçük bir azınlık kurtarır: Nuh ve ailesini Tufan'da yok edilmekten; Lut'un ailesini Sodom ve Gomora'dan; Ahav ve İzebel'in zulmüne karşı İsrail'de saklanan 7000 peygamberi kurtarmıştı. İsrailliler, Mısır'da köle edildiklerinde, Tanrı kurtardığı bir azınlığı Vaat Edilen Topraklar'a götürmüştü. Ezra 2:64-67'de elli bin kadar kişinin Yahudiye'ye döndüğünü okuyoruz. Ancak kendilerini, Kral Davut'un zamanındaki refah günlerindeki sayılarıyla kıyasladıklarında, "Bugün sürgünden kurtulan bir azınlık olarak bırakıldık" demişlerdi. Azınlık konusu, Yeni Antlaşma'ya da taşınmıştır. Pavlus bize, "...şimdiki dönemde de Tanrı'nın lütfuyla seçilmiş küçük bir topluluk vardır" der (Romalılar 11:5). Yaşadığı dönemdeki insanların çoğu İsa'yı reddettiği halde, Tanrı'nın, Oğlu'nda ve lütuf antlaşmasında koruyup kolladığı bir halk kalmıştı. Mesih'ten beri her nesilde, ayakları sonsuz yaşama götüren dar yolda olan sadık bir azınlık bulunmaktadır (Matta 7:13:14). Bu azınlık, kendilerini mühürleyen ve son günde kendilerini güvenle kurtaracak olan Kutsal Ruh'un gücü aracılığıyla korunacaktır (2. Korintliler 1:22; Efesliler 4:30).

Pratik Uygulama: Ezra Kitabı, bir umut ve yenilenme tarihçesidir. Yaşamı günah ve Tanrı'ya karşı asilikle yaralanan Hristiyan için, Tanrımız'ın bağışlayan bir Tanrı, Kendisini tövbe ve kırılmışlık içinde aradığımızda sırtını bize dönmeyecek bir Tanrı olduğuna dair büyük bir umut vardır (1. Yuhanna 1:9). İsrailliler'in Yeruşalim'e dönüşü ve Tapınak'ın yeniden inşa edilmesi, Tanrı'ya karşı günah ve asiliğin esaretinden dönüp O'nda sevgi ve samimiyet dolu bir şekilde karşılayan bir yuva bulan her Hristiyan'ın hayatında tekrarlanır. Ne kadar uzun zamandır uzakta olursak olalım, Tanrı bizi bağışlayıp ailesine yeniden kabul etmeye hazırdır. Bize yaşamlarımızı nasıl yeniden inşa edebileceğimizi ve içinde Kutsal Ruh'un tapınağı olan yüreklerimizi nasıl yeniden diriltebileceğimizi göstermeye isteklidir. Yeruşalim'deki tapınağın yeniden inşasında olduğu gibi, Tanrı yaşamlarımızı yenileyip tekrar Kendi hizmetine adamamızın yönetimindedir.

Tanrı'nın düşmanlarının tapınağın yeniden inşasına karşı çıkmaları, canlarımızın düşmanın bize yaptıklarının kalıbını sergiler. İblis, bizi kandırmak ve Tanrı'nın planlarını bozmaya çalışmak için Tanrı'nın amaçlarına uygun hareket ediyormuş gibi görünen kişileri kullanır. Ezra 4:2, Mesih'e tapındıklarını iddia eden ama esas amaçları bina etmek yerine, yıkmak olanların kandırıcı konuşmalarını tanımlar. Bu tür aldatıcı kişilere karşı tetikte olmalı, onlara İsrailliler'in verdiği şekilde yanıt vermeli ve güzel sözleri ve sahte iman bildirilerine kanmayı reddetmeliyiz.

EnglishEski Antlaşma İncelemesiTürkçe anasayfaya dön

Ezra Kitabı
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries