settings icon
share icon

Ezgiler Ezgisi Kitabı

Yazar: İlk ayete göre Ezgiler Ezgisi'ni Süleyman yazmıştır. Bu ezgi, Süleyman'ın yazdığı 1,005 ezgiden biridir (1. Krallar 4:32). "Ezgiler Ezgisi" başlığı en üstünlük derecesi gösterir, bu da bu ezginin en iyisi olduğu anlamına gelir.

Yazılış Tarihi: Süleyman bu ezgiyi büyük bir olasılıkla hükümranlığının ilk zamanlarında yazmıştı. Bu da kitabın yazıldığı tarihi İ.Ö. 965 sıralarına koyar.

Yazılma Amacı: Ezgiler Ezgisi, karı koca arasındaki sevginin erdemlerini yüceltmek için yazılan lirik bir şiirdir. Bu ezgi, evliliği açıkça Tanrı'nın tasarımı olarak sunar. Bir erkekle bir kadının, birbirlerini ruhsal, duygusal ve fiziksel olarak severek evlilik dahilinde birbiriyle yaşaması lazımdır.

Bu kitap, çilecilik (tüm zevklerin inkârı) ve zevkçilik (sadece zevk peşinde koşmak) olmak üzere iki aşırı uçla mücadele eder. Ezgiler Ezgisi'nde çizilen evlilik resmi, bir ilgi, adanmışlık ve zevk modelidir.

Anahtar Ayetler: Ezgiler Ezgisi 2:7; 3:5; 8:4 — "Aşkımı ayıltmayasınız, uyandırmayasınız."

Ezgiler Ezgisi 5:1 — "Yiyin, için, ey dostlar!

Mest olun aşktan, ey sevgililer!"

Ezgiler Ezgisi 8:6-7 — "Beni yüreğinin üzerine bir mühür gibi, kolunun üzerine bir mühür gibi yerleştir. Çünkü sevgi ölüm kadar güçlü, tutku ölüler diyarı kadar katıdır. Alev alev yanar, yakıp bitiren ateş gibi. Sevgiyi engin sular söndüremez, ırmaklar süpürüp götüremez. İnsan varını yoğunu sevgi uğruna verse bile, yine de hor görülür!"

Kısa Özet: Şiir, bir kocayla (kral) karısı (Şulamlı kız) arasında bir konuşma şeklindedir. Kitabı, kur yapma (1:1 — 3:5); düğün (3:6 — 5:1) ve olgunlaşan evlilik (5:2 — 8:14) olmak üzere üç kısma ayırabiliriz.

Ezgi, düğünden önce başlar. Gelin adayı, nişanlısıyla birlikte olmanın özlemini çekmektedir, onun kendisini okşamasını istekle beklemektedir. Ancak, sevginin doğal bir şekilde, kendi zamanında gelişmesini öğütler. Kral, Şulamlı kızın güzelliğini övmesiyle, onun görünüşünden ötürü kendine güvensizliğinin üstesinden gelir. Şulamlı kız, rüyasında Süleyman'ı kaybettiğini ve şehrin her yerinde onu aradığını görür. Şehir muhafızlarının yardımıyla sevdiğini bulur, ona yapışır ve onu güvenli bir yere götürür. Uyandığında, sevgiyi zorlamama uyarısını tekrar eder.

Düğün gecesi, koca yine karısının güzelliğini över ve karısı da çok simgesel bir dille eşini, kendisine sunacağı her şeyi almaya davet eder. Sevişirler ve Tanrı birlikteliklerini kutsar.

Evlilik olgunlaşırken, karı koca, bir başka rüyayla simgelenen zor bir zamandan geçer. Şulamlı kız, bu ikinci rüyada, kocasını geri çevirir ve kocası gider. Suçluluk hisseden Şulamlı kız, kentte onu arar ancak bu sefer muhafızlar, ona yardım edecek yerde onu döverler. Bu da onun vicdanının kendisini rahatsız ettiğini simgeler. Sevgililer yeniden birleşip barıştığında mutlu son gerçekleşir.

Ezgi sona ererken, hem kadın, hem de kocası, sevgilerine güven duyarlar ve güvenliktedirler, gerçek aşkın kalıcılığıyla ilgili ezgi söylerler ve birbirlerinin yanında olmanın özlemini dile getirirler.

Nelerin Habercisi Olduğu: Bazı Kutsal Kitap yorumcuları, Ezgiler Ezgisi'nde Mesih ve kilisesinin tam bir simgesel temsilini görür. Mesih kral olarak, kilise de Şulamlı kız olarak görülür. Kitabın harfî olarak, evliliğin tanımı şeklinde anlaşılması gerektiğine inandığımız halde, Kilise ve kralı Rab İsa'yla olan ilişkisini önceden belirten bazı öğeler bulunmaktadır. Ezgiler Ezgisi 2:4, Rab İsa tarafından arınıp kanıyla satın alınan her inanlının deneyimini tanımlar. Bizler büyük bir ruhsal zenginlik dolu bir konumdayız ve O'nun sevgisi üzerimizdeki sancaktır. 2. Bölüm ayet 16 şöyle der: "Sevgilim benimdir, ben de onun, Zambaklar arasında gezinir durur." Burada sadece Mesih'e iman eden kişinin güvenliği değil (Yuhanna 10:28-29), aynı zamanda koyunlarını, yani inanlıları tanıyan ve hayatını bizim için veren İyi Çoban'ın bir resmi de görülmektedir (Yuhanna 10:11). O'nun sayesinde artık günahla lekeli değiliz. "lekelerimiz" O'nun kanıyla temizlenmiştir (Ezgiler Ezgisi 4:7; Efesliler 5:27).

Pratik Uygulama: Dünyamız evliliği çok iyi anlamaz. Boşanmanın yaygınlığı ve evliliği yeniden tanımlama konusundaki modern çabalar Ezgiler Ezgisi'yle büyük bir tezat oluşturur. Kutsal Kitap şairi, evliliğin kutlanması, tadının çıkarılması ve evliliğe saygı duyulması gerektiğini söyler. Bu kitapta evliliklerimizi kuvvetlendirecek bazı pratik ilkeler yer alır:

1) Eşinize ihtiyacı olan ilgiyi gösterin. Eşinizi gerçekten tanımak için gerekli zamanı harcayın.

2) Başarılı bir evlilik için eleştiri değil, cesaret vermek ve övmek gereklidir.

3) Birbirinizin tadını çıkarın. Ara sıra kaçamaklar yapıp bir yerlere gidin. Birbirinizle yaratıcı olun, şen şakrak latifeci olun. Tanrı'nın evli sevgi armağanının tadını çıkarın.

4) Eşinize kendisine adanmışlığınız konusunda güvence vermek için ne gerekiyorsa yapın. Birbirinize evlilik vaatlerinizi yenileyin, sorunlarınızı çözmeye çalışın ve boşanmayı bir çözüm saymayın. Tanrı ikinizin de derinden esenlik dolu, güvenli bir sevgide yaşamanızı ister.

EnglishEski Antlaşma İncelemesiTürkçe anasayfaya dön

Ezgiler Ezgisi Kitabı
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries