settings icon
share icon

Ester Kitabı

Yazar: Ester Kitabı, yazarının ismini açıkça bildirmez. En popüler hadisler, kitabın yazarının Ester Kitabı'ndaki önemli kişilerden biri olan Mordekay ve Persler'in adetlerini bilen Ezra ve Nehemya olduğunu bildirir.

Yazılış Tarihi: Ester Kitabı, büyük bir olasılıkla İ.Ö. 460 ila 350 yılları arasında yazılmıştır.

Yazılma Amacı: Ester Kitabı'nın yazılış amacı, Tanrı'nın, özellikle de seçilmiş halkı İsrail'e, lütfunu göstermektir. Ester Kitabı, Purim Bayramı'nın tesis edilmesini ve sonsuza dek yerine getirilmesi gerekliliğini kaydeder. Ester Kitabı, Purim Bayramı'nda Yahudi ulusunun Ester aracılığıyla Tanrı tarafından büyük kurtarılışını anmak için okunurdu. Günümüz Yahudileri de Purim sırasında hâlâ Ester'i okurlar.

Anahtar Ayetler: Ester 2:15 — "Kralın yanına girme sırası Mordekay'ın evlat edindiği Ester'e –Mordekay'ın amcası Avihayil'in kızına– gelince, Ester, kralın kızlardan sorumlu haremağası Hegay'ın kendisine önerdiklerinden başka bir şey istemedi."

Ester 4:14 — "Şu anda susarsan, Yahudiler'e yardım ve kurtuluş başka yerden gelecektir; ama sen ve babanın ev halkı yok olacaksınız. Kim bilir, belki de böyle bir gün için kraliçe oldun."

Ester 6:13 — "Önünde gerilemeye başladığın Mordekay Yahudi soyundansa, ona gücün yetmeyecek, önünde yok olup gideceksin."

Ester 7:3 — "Ey kralım, eğer benden hoşnutsan ve uygun görüyorsan, isteğim canımı bağışlaman, dileğim de halkımı esirgemendir."

Kısa Özet: Ester Kitabı üç ana kısma ayrılabilir. Bölüm 1:1-2:18 – Ester Vaşti'nin yerini alıyor; 2:19-7:10 – Mordecay Haman'ı yeniyor; 8:1-10:3 – İsrail, Haman'ın kendilerini yok etme çabasına karşın ayakta kalıyor. Asil Ester, neyin söz konusu olduğunu anlayınca kendi hayatını tehlikeye attı. Ölümcül olabilecek bir hareketi istekle yaparak kocasının krallığındaki iki numaralı adam olan Haman ile başa çıktı. Tüm bu zaman boyunca alçakgönüllü ve kocası krala karşı saygılı olmayı sürdürerek bilge ve değerli bir hasım olduğunu ortaya koydu.

Yaratılış 41:34-37'de yer alan Yusuf'un öyküsüne çok benzer bir şekilde, her iki anlatımda da, Yahudiler'in geleceğini elinde tutan yabancı krallar yer almaktadır. Her iki anlatım da, halkları ve uluslarının kurtuluşunu sağlayan İsrailli bireylerin kahramanlığını gösterir. Tanrı'nın eli belirgindir, kötü bir durum gibi görünen şey tamamen, nihai olarak halkın iyiliğini isteyen yüce Tanrı'nın denetimindedir. Bu öykünün merkezinde, Mısır'dan Çıkış Kitabı'nda başladığı kaydedilmiş olan, Yahudiler ve Amalekliler arasındaki devam eden ayrılık bulunmaktadır. Haman'ın hedefi, Yahudiler'i tamamen yok etme konusunda Eski Antlaşma döneminde kaydedilen son çabadır. Planları en sonunda kendi ölümüyle ve düşmanı Mordekay'ın kendi mevkiini almasının yanı sıra Yahudiler'in de kurtuluşuyla sonuçlanmıştı.

Bu kitabın ana temalarından biri de şölenlerdir. Kitapta on ziyafet kaydedilmiştir ve bu ziyafetlerde etkinliklerin birçoğu planlanmış, dolaplar çevrilmiş veya ortaya çıkarılmıştır. Bu kitapta Tanrı'nın ismi hiç geçmediği halde, Susalı Yahudiler'in üç gün boyunca oruç tutup dua ederken O'ndan yardım istedikleri açıktır (Ester 4:16). Yahudiler'in yok edilmesine izin veren yasa, Medler ve Persler'in kanunlarına göre yazıldığı ve böyle olduğundan değiştirilemez olduğu halde, dualarının yanıtlanma yolu açılmıştı. Ester, davet edilmeden kralın yanına bir değil, iki kez girerek hayatını tehlikeye atmıştı (Ester 4:1-2; 8:3). Haman'ın yok edilmesi ona yeterli gelmemişti; Ester halkını kurtarmaya niyetliydi. Purim Bayramı'nın kutlanması buyruğu yazılmış ve herkesin görmesi için korunmuştu. Bu bayram günümüzde de hâlâ kutlanmaktadır. Tanrı'nın ismini doğrudan bildirilmeden, Tanrı'nın seçilmiş halkının, Ester'in bilgeliği ve alçakgönüllülüğü aracılığıyla yok edilmekten kurtulduğu anlatılır.

Nelerin Habercisi Olduğu: Ester'de, İblis'in Tanrı'nın amaçlarına ve özellikle de vaat etmiş olduğu Mesih'e karşı devam eden mücadelesinin perde arkasını görmekteyiz. Mesih'in insan olup dünyaya gelmesi, Yahudi ulusunun varlığını esas alıyordu. Haman, Yahudiler'i yok etmek için plan kurduğu gibi, İblis de Mesih ve Tanrı halkına karşı cephe almıştır. Haman, Mordekay için inşa edilen darağacında yenildiği gibi, Mesih de, düşmanının Kendisini ve ruhsal soyunu yok etmek için oluşturduğu silahı kullanır. Çünkü, İblis'in Mesih'i yok etmek için planladığı çarmıh, "Kurallarıyla bize karşı ve aleyhimizde olan yazılı antlaşmayı sildi, onu çarmıha çakarak ortadan kaldırdı. Yönetimlerin ve hükümranlıkların elindeki silahları alıp onları çarmıhta yenerek açıkça gözler önüne serdi" (Koloseliler 2:14-15). Haman, Mordekay için inşa edilen darağacına asıldığı gibi, şeytan da Mesih'i yok etmek için yükseltilen çarmıh tarafından ezilmişti.

Pratik Uygulama: Ester Kitabı, hayatta karşılaştığımız durumlarda Tanrı'nın elini görmekle, olayları sadece birer tesadüf olarak görmek arasında yaptığımız seçimi gösterir. Tanrı, evrenin egemen yöneticisidir ve O'nun planlarının kötü insanların yaptıklarıyla bozulmayacağından emin olabiliriz. Kitapta Tanrı'nın ismi hiç geçmediği halde, hem bireyler, hem de ulus olarak, halkının ihtiyaçlarını sağlayarak onlara bakması kitap boyunca açıkça görülmektedir. Örneğin, Yüce Tanrı'nın Artahşasta'nın uykusunun tam zamanında kaçmasını sağladığını görmezden gelemeyiz. Mordekay ve Ester'in örneği aracılığıyla, Babamız'ın ruhlarımızla doğrudan iletişim için sık sık kullandığı sessiz sevgi dili kitapta görülmektedir.

Ester, aynı zamanda büyük bir kuvvet ve istekli bir itaati de gösteren, Tanrı yolundalık ve öğretilebilir bir ruha sahip olduğunu kanıtlamıştır. Ester'in alçakgönüllüğü, etrafındaki insanlarınkinden çok daha farklıydı ve bu onun Kraliçe konumuna yükseltilmesine neden olmuştu. Ester, zor, hatta insansal bakımdan imkânsız durumlarda bile, saygılı ve alçakgönüllü olmayı sürdürmenin, bizi çoğunlukla hem kendimiz, hem de başkalarına çok sayıda bereket içerecek bir araç haline getireceğini gösterir. Onun Tanrı yolundaki tutumlarını, hayatın her alanında, özellikle de sıkıntılar içindeyken örnek almamız iyi olur. Kitapta, onun bir kez bile şikayet etmediğini ve kötü bir tutum içinde olmadığını görüyoruz. Birçok kereler, etrafındaki insanların Ester'den "hoşnut olduğunu" okuyoruz. Bu beğeni nihai olarak halkının kurtuluşu olmuştu. Adil olmayan zulmü bile kabul ederek Ester'in alçakgönüllülük ve Tanrı'ya sığınma azmini ve olumlu bir tutumu koruma örneğini izlediğimizde biz de böyle bir beğeni alabiliriz. Kim bilir, belki Tanrı bizi de böyle bir gün için bulunduğumuz konuma koymuştur.

EnglishEski Antlaşma İncelemesiTürkçe anasayfaya dön

Ester Kitabı
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries