settings icon
share icon

Daniel Kitabı

Yazar: Daniel Kitabı, yazarının Daniel Peygamber olduğunu bildirir (Daniel 9:2; 10:2). İsa da, kitabın yazarının Daniel olduğunu bildirir (Matta 24:15).

Yazılış Tarihi: Daniel Kitabı, büyük bir olasılıkla İ.Ö. 540 ila İ.Ö. 530 yılları arasında yazılmıştır.

Yazılma Amacı: Babil Kralı Nebukadnessar, İ.Ö. 605 yılında Yahudiye'yi fethetti ve Daniel dahil, orada yaşayanların çoğunu Babil'e sürdü. Daniel, Nebukadnessar'ın sarayında hizmet etti ve Nebukadnessar'dan sonraki birkaç krala daha hizmet etti. Daniel Kitabı, Daniel Peygamber'in yaptıklarını, peygamberliklerini ve görümlerini kaydeder.

Anahtar Ayetler: Daniel 1:19-20, "Kral onlarla görüştü; içlerinde Daniel, Hananya, Mişael, Azarya gibisi yoktu. Bu yüzden kralın hizmetine onlar atandı. Kral bilgelik ve anlayışla ilgili konularda onları sınadı ve dört genci ülkesindeki bütün sihirbazlardan, falcılardan on kat üstün buldu."

Daniel 2:31, "Ey kral, düşünde önünde duran büyük bir heykel gördün. Çok büyük ve olağanüstü parlaktı, görünüşü ürkütücüydü."

Daniel 3:17-18, "Kızgın fırına atılsak bile, ey kral, kendisine kulluk ettiğimiz Tanrı bizi kızgın fırından kurtarabilir; senin elinden de bizi kurtaracaktır. Ama bizi kurtarmasa bile bil ki, ey kral, ilahlarına kulluk etmeyiz, diktiğin altın heykele tapınmayız."

Daniel 4:34-35, "O'nun egemenliği ebedi egemenliktir, krallığı kuşaklar boyu sürecek. Dünyada yaşayanlar bir hiç sayılır. O gökteki güçlere de dünyada yaşayanlara da dilediğini yapar. O'nun elini durduracak, O'na, 'Ne yapıyorsun?' diyecek kimse yoktur."

Daniel 9:25-27, "Şunu bil ve anla: Yeruşalim'i yeniden kurmak için buyruğun verilmesinden, meshedilmiş olan önderin gelişine dek yedi hafta geçecek. Altmış iki hafta içinde Yeruşalim yeniden sokaklarla, hendeklerle kurulacak. Ancak bu sıkıntılı zamanlarda olacak. Bu altmış iki hafta sonunda meshedilmiş olan öldürülecek ve onu destekleyen olmayacak. Gelecek önderin halkı, kenti ve kutsal yeri yerle bir edecek. Sonu tufanla olacak: Savaş sona dek sürecek. Yıkımların da olacağı kararlaştırıldı. Gelecek önder birçoklarıyla bir haftalık sağlam bir antlaşma yapacak. Haftanın yarısı geçince, kurbanı da sunuyu da kaldıracak. Kararlaştırılan yıkım başına gelinceye dek yok edici önder tapınağın üst bölümüne yıkıcı iğrenç şeyler yerleştirecek."

Kısa Özet: Daniel Kitabı üç bölüme ayrılabilir. Bölüm 1, Babilliler'in Yeruşalim'i fethetmesini anlatır. Daniel ve üç arkadaşı da, daha başka birçok insanla birlikte Babil'e sürüldüler ve cesaretleri ve Tanrı'nın bereketlerinin açıkça üzerlerinde olmasından ötürü, kralın hizmetine "terfi ettirildiler" (Daniel 1:17-20).

2-7 bölümler, Nebukadnessar'ın sadece Daniel'in doğru bir şekilde yorumlayabildiği bir rüya gördüğünü kaydeder. Nebukadnessar'ın rüyasında gördüğü büyük heykel, gelecekte ortaya çıkacak krallıkları temsil ediyordu. Nebukadnessar kendisinin büyük bir heykelini yaptırmış ve herkesi ona tapmaya zorlamıştı. Şadrak, Meşak ve Abed-Nego bunu yapmayı reddettiler ve Tanrı onları, kızgın bir fırına atıldıkları halde mucizevi bir şekilde korudu. Nebukadnessar, gururundan ötürü Tanrı tarafından yargılandı, ancak daha sonra Tanrı'nın egemen olduğunu anlayıp itiraf edince eski haline döndürüldü.

Daniel, Bölüm 5, Nebukadnessar'ın oğlu Belşassar'ın Yeruşalim'deki tapınaktan alınan eşyaları kötüye kullandığını ve buna karşılık olarak da Tanrı'dan duvara yazılan bir mesaj aldığını kaydeder. Tanrı'dan gelmekte olan yargıyla ilgili bir mesaj olan bu yazıyı ancak Daniel yorumlayabilmişti. Daniel, imparatora dua etmeyi reddettiğinden aslan çukuruna atılmış ancak mucizevi bir şekilde kurtarılmıştı. Tanrı Daniel'e dört yaratıkla ilgili bir görüm verdi. Dört yaratık, Babil, Medler ve Pers İmparatorluğu, Yunanistan ve Roma krallıklarını temsil ediyordu.

8-12 bölümler, bir koç, teke ve krallıklar ve yöneticilerini temsil eden birkaç boynuzla ilgili görümü içerir. Daniel, Bölüm 9'da, Daniel'in "yetmiş hafta" peygamberliği yer alır. Tanrı, Daniel'e, Mesih'in ne zaman geleceği ve öldürüleceğinin kesin tarih cetvellerini vermişti. Peygamberlik, gelecekte İsrail'le yedi yıllık bir anlaşma yapacak ve üç buçuk yıl sonra bunu bozacak bir liderden de söz eder. Bundan kısa bir süre sonra, büyük yargı ve her şeyin sonu gelecektir. Bu harika görümden sonra bir melek Daniel'i ziyaret edip onu kuvvetlendirdi ve melek görümü Daniel'e çok ayrıntılı bir şekilde açıkladı.

Nelerin Habercisi Olduğu: Kızgın fırın ve Daniel'in aslan çukurundaki öykülerinin Mesih'in sağladığı kurtuluşun bir habercisi olduğunu görüyoruz. Üç adam, Tanrı'nın kurtaran bir Tanrı olduğunu ve bir kaçış yolu sağlayabileceğini bildirir (Daniel 3:17). Aynı şekilde, Tanrı, İsa'yı bizim günahlarımız için ölmeye gönderdiğinde, bize cehennemin ateşlerinden bir kaçış yolu sağlamıştır (1. Petrus 3:18). Tanrı Daniel için, aslanların ağzını kapatıp Daniel'i ölümden kurtaran bir melek sağlamıştı. İsa Mesih, bizi yok etmekle tehdit eden günahın tehlikelerine karşı bizim için Tanrı'nın sağladığı Kişi'dir.

Daniel'in zamanın sonuyla ilgili görümü, İsrail'in Mesihi'ni, birçoklarının Kendisi aracılığıyla arınıp temizlenerek lekesiz bir duruma geleceği Kişi olarak tanımlar (Daniel 12:10). Mesih bizim doğruluğumuzdur (1. Korintliler 1:30). Onun aracılığıyla günahlarımız bizi kana boyamış bile olsa kar gibi ak pak oluruz (Yeşaya 1:18).

Pratik Uygulama: Bizler de Şadrak, Meşak ve Abed-Nego gibi, her zaman doğru olduğunu bildiğimiz şeyi savunmalıyız. Tanrı, başımıza gelebilecek her türlü cezadan daha büyüktür. Tanrı bizi kurtarmayı seçse de, seçmese de, güvenimize her zaman layıktır. Tanrı neyin en iyi olduğunu bilir ve Kendisine güvenip itaat edenleri onurlandırır.

Tanrı'nın bir planı vardır ve bu plan daha önceden en ince ayrıntısına kadar hazırlanmıştır. Tanrı geleceği bilir ve gelecek O'nun denetimindedir. Tanrı'nın önceden bildirdiği her şey, aynen O'nun bildirdiği şekilde gerçekleşmiştir. Bu yüzden, Tanrı'nın gelecek için önceden bildirdiği şeylerin bir gün aynen O'nun bildirdiği şekilde gerçekleşeceğine inanıp güvenmeliyiz.

EnglishEski Antlaşma İncelemesiTürkçe anasayfaya dön

Daniel Kitabı
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries