settings icon
share icon

Çölde Sayım Kitabı

Yazar: Çölde Sayım Kitabı'nın yazarı Musa'ydı.

Yazılış Tarihi: Çölde Sayım Kitabı, İ.Ö. 1440 ila 1400 yılları arasında yazılmıştır.

Yazılma Amacı: Çölde Sayım Kitabı'nın mesajı, evrenseldir ve her çağa uygundur. Çölde Sayım Kitabı, Tanrı halkının hizmeti ve yaşayışını anlattığından inanlılara içinde bulundukları ruhsal savaşı hatırlatır. Çölde Sayım Kitabı, İsrailliler'in Yasa'yı almasıyla (Mısır'dan Çıkış ve Levililer) onları Vaat Edilen Topraklar'a girmeye hazırlama (Yasa'nın Tekrarı ve Yeşu) arasındaki boşluğa bir köprü oluşturur.

Anahtar Ayetler: Çölde Sayım 6:24-26, "RAB sizi kutsasın ve korusun; RAB aydın yüzünü size göstersin ve size lütfetsin; RAB yüzünü size çevirsin ve size esenlik versin."

Çölde Sayım 12:6-8, "Eğer aranızda bir peygamber varsa, Ben RAB görümde kendimi ona tanıtır, onunla düşte konuşurum. Ama kulum Musa öyle değildir. O bütün evimde sadıktır. Onunla bilmecelerle değil, açıkça, yüzyüze konuşurum. O RAB'bin suretini görüyor. Öyleyse kulum Musa'yı yermekten korkmadınız mı?"

Çölde Sayım 14:30-34, "Sizi yerleştireceğime ant içtiğim ülkeye Yefunne oğlu Kalev'le Nun oğlu Yeşu'dan başkası girmeyecek. Ama tutsak edilecek dediğiniz çocuklarınızı oraya, sizin reddettiğiniz ülkeye götüreceğim; orayı tanıyacaklar. Size gelince, cesetleriniz bu çöle serilecek. Çocuklarınız, hepiniz ölünceye dek kırk yıl çölde çobanlık edecek ve sizin sadakatsizliğiniz yüzünden sıkıntı çekecekler. Ülkeyi araştırdığınız günler kadar –kırk gün, her gün için bir yıldan kırk yıl – suçunuzun cezasını çekeceksiniz. Sizden yüz çevirdiğimi bileceksiniz."

Kısa Özet: Çölde Sayım Kitabı'nda geçen olayların çoğu çölde gerçekleşmiştir. Bu kitap öncelikle, İsrailliler'in çölde dolanmasının ikinci yılıyla kırkıncı yılı arasında geçen olayları içerir. Kitabın ilk 25 bölümü, ilk nesil İsrailliler'in çöldeki deneyimlerini kaydeder, kitabın geri kalan kısmı ise, ikinci neslin yaşadıklarını tanımlar. Tüm kitap ve ayrıca tüm Eski Antlaşma boyunca itaat ve asiliği izleyen tövbe ve kutsama konusu görülür.

Tanrı'nın kutsallığı teması, Levililer Kitabı'ndan Çölde Sayım Kitabı'na devam eder. Bu kitap Tanrı'nın, halkını Vaat Edilen Topraklar olan Kenan diyarına girmesi için onlara verdiği talimatları ve onları hazırlamasını içerir. Çölde Sayım Kitabı'nın önemi, Yeni Antlaşma olan İncil'de ondan birçok kereler söz edilmesiyle belirtilmiştir. Kutsal Ruh, 1. Korintliler 10:1-12'de Çölde Sayım Kitabı'na özel olarak dikkat çeker. "Bu olaylar başkalarına ders olsun diye onların başına geldi" sözleri, İsrailliler'in günahı ve Tanrı'nın onlardan hoşnut olmamasından söz etmektedir.

Romalılar 11:22'de Pavlus, "Tanrı'nın iyiliği ve sertliği"nden söz eder. Çölde Sayım Kitabı'nın mesajının kısaca budur. Tanrı'nın sertliği, asi neslin hiçbir zaman Vaat Edilen Topraklar'a girmeyerek çölde ölümünde görülür. Tanrı'nın iyiliği yeni nesilin hayatında görülür. Tanrı, bu insanlar Vaat Edilen Toprakları elde edene dek onları korudu ve ihtiyaçlarını karşıladı. Bu da bize, Tanrı'nın her zaman egemen uyum içinde olan adaleti ve sevgisini hatırlatır.

Nelerin Habercisi Olduğu: Tanrı'nın halkından kutsallık talebi, bizim namımıza yasayı yerine getirmek için gelen İsa Mesih'te tamamen ve nihai olarak tatmin edilmiştir (Matta 5:17). Bu kitaba, vaat edilen Mesih kavramı hakimdir. 19'cu bölümde kızıl ineğin kurban edilmesiyle ilgili anlatımdaki, "kusursuz, özürsüz" sözleri, bizim günahlarımız için kurban edilen kusursuz ve lekesiz Tanrı Kuzusu olan Mesih'i önceden canlandırmaktadır. Fiziksel iyileşme sağlaması üzere direğin üzerine konmuş tunç yılan imgesi (Bölüm 21) de, imanla Mesih'e bakan herkesin ruhsal olarak iyileşmesi için Mesih'in ya çarmıhta ya da Tanrı Sözü'nün hizmetinde yükseltilmesinin önceden canlandırılmasıdır.

Bölüm 24'de Balam'ın dördüncü bildirisi, Yakup'un soyundan çıkacak yıldız ve asadan söz eder. Bu peygamberlik, Vahiy 22:16'da yüceliği, parlaklığı, görkemi ve saçtığı ışıktan ötürü Kendisinden "sabah yıldızı" olarak söz edilen Mesih hakkındadır. Mesih kral olduğu için O'na asa, yani asa taşıyan, ismi de verilebilir. Mesih sadece kral ismine sahip olmakla kalmaz, bir krallığı da vardır ve bu krallığı ya da egemenliği lütuf, merhamet ve doğruluk asasıyla yönetir.

Pratik Uygulama: Yeni Antlaşma'da Çölde Sayım'dan geliştirilen ana teolojik temalardan biri de, günah ve inançsızlığın, özellikle de asiliğin sonucunun Tanrı'nın yargısı olduğudur. Birinci Korintliler Kitabı, bu olayların inanlıların görüp anlayıp uzak durmaları için örnekler olarak yazıldıklarını kesin olarak bildirir ve İbraniler 3:7-4:13 de kuvvetle ima eder. "Kötü şeylere özlem duymamamız" (ayet 6), ya da "fuhuş yapmamamız" (ayet 8) ya da "Rab'bi denemememiz" (ayet 9) ya da "söylenip durmamamız" (ayet 10) gerekmektedir.

İsrailliler'in asiliklerinden ötürü çölde 40 yıl dolaştıkları gibi, biz de Kendisine asilik ettiğimizde Tanrı bazen bizim de Kendisinden uzaklaşmamıza, yalnız ve bereketsiz bir yaşam sürmemize izin verir. Ama Tanrı sadık ve adildir ve İsrailliler'i Kendi yüreğindeki olmaları gereken yere döndürdüğü gibi, biz de tövbe edip O'na dönersek, bizi de her zaman bir bereket ve Kendisiyle yakın bir paydaşlık konumuna döndürecektir (1. Yuhanna 1:9).

EnglishEski Antlaşma İncelemesiTürkçe anasayfaya dön

Çölde Sayım Kitabı
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries