settings icon
share icon

Nahum Kitabı

Yazar: Nahum Kitabı'nın yazarı kendisini, Elkoşlu Nahum (İbranice'de "Avutan" ya da "Teselli Eden" olarak tanıtır (1:1). Bu kentin nerede olduğu hakkında birçok teori bulunmakla beraber kati bir kanıt yoktur. Bu teorilerden biri, Celile Gölü kıyısındaki ve daha sonra ("Nahum'un köyü" anlamına gelen) Kefernahum adı verilen kentten söz edildiğidir.

Yazılış Tarihi: Elimizde Nahum hakkındaki bilgiler sınırlıdır ama Nahum Kitabı'nın yazılışının İ.Ö. 663-612 arasında olduğunu söyleyebiliriz. Bu tarihleri belirlememize yardımcı olan iki olaydan söz edilmiştir. İlk olarak Nahum, Mısır'da No-Amon'un Asurlular'a yenilgisinden (İ.Ö. 663) geçmiş zaman olarak söz ediyor, demek ki bu olay zaten gerçekleşmiştir. İkinci olarak, Nahum'un peygamberliklerinin geri kalanı İ.Ö. 612 yılında gerçekleşmiştir.

Yazılma Amacı: Nahum bu kitabı, Ninova halkı için bir uyarı ya da "tövbeye çağrı" olarak yazmamıştır. Tanrı onlara 150 yıl önce, kötü yollarında devam ederlerse neler olacağı konusundaki vaadiyle zaten Yunus peygamberi yollamıştı. O sırada insanlar tövbe etmişler ancak Nahum'un zamanında en az eskisi kadar, hatta daha kötü bir şekilde yaşamaya başlamışlardı. Asurlular fetihlerinde çok zalim olmaya başlamışlardı (başka canavarlıkların yanı sıra, kurbanlarının bedenlerini sütunlara asıyor ve derileriyle çadırlarının duvarlarını kaplıyorlardı). Nahum şimdi Yahuda halkına umutsuzluğa düşmemelerini çünkü Tanrı'nın hükmü bildirdiğini ve Asurlular'ın yakında hak ettikleri cezayı çekeceklerini söylüyordu.

Anahtar Ayetler: Nahum 1:7, "RAB iyidir, sığınaktır sıkıntı anında. Korur kendisine sığınanları."

Nahum 1:14a. "'Artık soyunu sürdürecek torunların olmasın' diye buyurdu, ey Ninova."

Nahum 1:15a, "İşte, müjde getirenin ayakları dağları aşıp geliyor, size esenlik haberini getiriyor." Ayrıca bakınız, Yeşaya 52:7 ve Romalılar 10:15.

Nahum 2:13a, "Her Şeye Egemen RAB, 'Sana karşıyım' diyor."

Nahum 3:19, "Uğradığın felaketten kurtuluş yok, yaraların ölümcül. Başına gelenleri duyanlar sevinçle el ovuşturuyorlar. Çünkü dinmeyen vahşetinden kim kaçabildi ki?"

Kısa Özet: Ninova bir zamanlar Yunus peygamberin mesajını kabul edip Rab Tanrı'ya hizmet etmek için kötü yollarını bırakmıştı. Ama 150 yıl sonra, Ninova yine putperestiğe, şiddet ve kibre dönmüştü (Nahum 3:1-4). Tanrı bir kez daha, peygamberlerinden birini Ninova'ya kentin mahvında yargı mesajıyla yollayıp onları tövbeye davet ediyor. Ne yazık ki, Ninovalılar Nahum'un uyarısına kulak asmadılar ve kent Babil'in yönetimi altına girdi.

Nelerin Habercisi Olduğu: Pavlus, Mesih ve hizmetinin yanı sıra kendi zamanındaki Mesih'in elçileriyle de ilgili olarak Romalılar 10:15'de Nahum 1:15'i tekrarlar. Bu ayrıca, Müjde'nin, işi "esenlik müjdesini bildirmek" olan her hizmetkârından da söz ediyor olarak anlaşılabilir. Tanrı, Mesih'in kanı aracılığıyla günahkârla barışmış ve halkına "her kavrayışı aşan esenliği" vermiştir (Filipililer 4:7). Vaizin işi aynı zamanda, çarmıha gerilen Mesih aracılığıyla barışma, doğruluk, bağışlanma, yaşam ve sonsuz kurtuluş gibi "iyi haber müjdelemek"tir. Böyle bir Müjde'yi bildirmek ve bu tür haberler getirmek onların ayaklarını güzel yapar. Buradaki görüntü, İyi Haber'i bildirmek için istek ve sevinçle başkalarına koşan birisidir.

Pratik Uygulama: Tanrı sabırlıdır ve öfkelenmekte yavaştır. Her ülkeye Kendisini Rab olarak bildirmeleri için zaman tanır. Ama Tanrı alaya alınmaz. Bir ülke kendi motivasyonlarına hizmet etmek için O'na sırt çevirdiğinde Tanrı duruma yargıyla ele atar. Yaklaşık 220 yıl önce Amerika Birleşik Devletleri Kutsal Kitap ilkeleriyle yönetilen bir ulus olarak kurulmuştu. Geçtiğimiz 50 yıl içinde bu durum değişmiştir ve her gün bunun tam tersi bir yöne yönelmekteyiz. Hristiyanlar olarak görevimiz, Kutsal Kitap ilkelerini ve Kutsal Yazılar'ın gerçeğini savunmaktır, çünkü ülkemizin tek umudu Gerçek'tir.

EnglishEski Antlaşma İncelemesiTürkçe anasayfaya dön

Nahum Kitabı
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries