settings icon
share icon

2. Samuel Kitabı

Yazar: 2. Samuel Kitabı, yazarının kim olduğunu açıkça bildirmez. Samuel Peygamber olamaz, çünkü onun ölümü 1. Samuel Kitabı'nda bildirilmiştir. Kitabı yazmış olabilecek kişiler arasında Natan ve Gad bulunmaktadır (bkz. 1. Tarihler 29:29).

Yazılış Tarihi: 1. ve 2. Samuel kitapları ilk önceleri tek bir kitaptı. Septuagint çevirmenleri bunları ayırdılar ve o zamandan beri bu ayrım yapılmaktadır. 1. Samuel Kitabı'nda geçen olaylar, İ.Ö. 1100 ila 1000 yılları arasında olmak üzere, yaklaşık 100 yıl içinde gerçekleşmiştir. 2. Samuel Kitabı'nda yer alan olaylar bir başka 40 yılı daha kapsar. O zaman kitabın yazılış tarihi İ.Ö. 960 sıralarında olacaktır.

Yazılma Amacı: 2. Samuel, Kral Davut'un hükümranlığının kaydıdır. Bu kitap, Davut'la Antlaşma'yı tarihsel çerçevesine oturtur.

Anahtar Ayetler: "Soyun ve krallığın sonsuza dek önümde duracak; tahtın sonsuza dek sürecektir" (2. Samuel 7:16).

"Kral ise yüzünü örtmüş, yüksek sesle, 'Ah oğlum Avşalom! Avşalom, oğlum, oğlum!' diye bağırıyordu" (2. Samuel 19:4).

"RAB benim kayam, sığınağım, kurtarıcımdır, Tanrım, kayamdır, O'na sığınırım, kalkanım, güçlü kurtarıcım, Korunağım, sığınacak yerimdir. Kurtarıcım, zorbalıktan beni sen kurtarırsın! Övgüye değer RAB'be seslenir, kurtulurum düşmanlarımdan" (2. Samuel 22:2-4).

Kısa Özet: 2. Samuel Kitabı, Davut'un zaferleri (1-10 bölümler) ve Davut'un sıkıntıları (11-20 bölümler) olmak üzere iki kısma ayrılabilir. Kitabın son kısmı (21-24 bölümler), Davut'un hükümranlığı hakkında daha çok ayrıntı içeren kronolojik olmayan bir ektir.

Kitap, Davut'un Saul'un ve oğullarının ölümünün haberini almasıyla başlar. Davut bir yas ilan eder. Çok geçmeden, Davut Yahuda Kralı olarak taç giyer, Saul'un hayatta kalan oğullarından biri olan İş-Boşet ise İsrail Kralı olarak taç giyer (Bölüm 2). Bunu bir iç savaş izler ancak İş-Boşet öldürülür ve İsrailliler Davut'tan kendileri üzerinde de hükümdar olmasını isterler (4-5 bölümler).

Davut, ülkenin başkentini Hevron'dan Yeruşalim'e taşır ve daha sonra Antlaşma Sandığı'nı da getirir (5-6 bölümler). Tanrı, Davut'un Yeruşalim'de bir tapınak inşa planını veto eder ve sonra da ona şunları vaat eder: 1) Davut'un kendisinden sonra hüküm sürecek bir oğlu olacaktır; 2) Tapınağı Davut'un oğlu inşa ettirecektir; 3) Davut'un soyundan gelenlerin oturacağı taht sonsuza dek kalıcı olacaktır ve 4) Tanrı, Davut'un evine merhamet etmeyi hiçbir zaman bırakmayacaktır (2. Samuel 7:4-16).

Davut, İsrail'in etraflarında yaşayan düşman ulusların birçoğuna karşı savaşta zafer kazanmasına öncülük eder. Davut, Yonatan'ın sakat oğlu Mefiboşet'i yanına alarak Yonatan'ın ailesine de iyilik yapar (8-10 bölümler).

Bundan sonra Davut günaha düşer. Bat-Şeva adında güzel bir kadını arzular ve onunla zina yapar, bundan sonra kadının kocasını öldürtür (bölüm 11). Peygamber Natan Davut'la günahı hakkında konuştuğunda Davut günahını itiraf eder ve Tanrı merhametle onu bağışlar. Ancak Tanrı Davut'a sorunların kendi evinden çıkacağını söyler.

Davut'un ilk doğan oğlu Amnon, üvey kız kardeşi Tamar'ın ırzına geçtiğinde sorunlar çıkar. Tamar'ın kardeşi Avşalom, misilleme olarak Amnon'u öldürür. Avşalom bundan sonra babasının öfkesinden kaçmak için Yeruşalim'den kaçar. Daha sonra Avşalom Davut'a karşı bir isyan yönetir ve Davut'un eski adamlarından bazıları isyana katılır (15-16 bölümler). Davut, Yeruşalim'den zorla çıkmak zorunda kalır ve Avşalom kısa bir süreliğine kendini kral ilan eder. Tahtı zorla ele geçiren Avşalom tahttan indirilir ve Davut'un isteği dışında öldürülür. Davut ölen oğlu için yas tutar.

Davut'un hükümranlığının geri kalan kısmında genel bir rahatsızlık hüküm sürer. İsrailliler Yahuda'dan ayrılma tehdidinde bulunur ve Davut bir başka isyanı daha bastırır (bölüm 20).

Kitabın eki, ülkedeki üç yıllık bir kıtlık (bölüm 21), Davut'un ilahisi (bölüm 22), Davut'un en cesur savaşçılarının gerçekleştirdikleri işlerin bir kaydı (bölüm 23) ve Davut'un günahlı nüfus sayımı ve bunu izleyen salgın hastalık (bölüm 24) hakkında bilgi içerir.

Nelerin Habercisi Olduğu: Rab İsa Mesih, 2. Samuel kitabının öncelikle iki kısmında görülmektedir. İlki, 2. Samuel 7:16'da bildirilen Davut'un Antlaşması'dır: "Soyun ve krallığın sonsuza dek önümde duracak; tahtın sonsuza dek sürecektir" ve Luka 1:3-33'de Meryem'e görünüp İsa'nın doğacağını bildiren meleğin sözlerini tekrarlanmıştır: "O büyük olacak, kendisine 'Yüceler Yücesi'nin Oğlu' denecek. Rab Tanrı O'na, atası Davut'un tahtını verecek. O da sonsuza dek Yakup'un soyu üzerinde egemenlik sürecek, egemenliğinin sonu gelmeyecektir." Mesih, Davut'un Antlaşması'nın yerine gelişidir. O, Davut'un soyundan gelen ve sonsuza dek hüküm sürecek olan Tanrı Oğlu'dur.

İsa ikinci olarak, Davut'un hayatının sonunda yazdığı ilahisinde görülür (2. Samuel 22:2-51). Davut ilahisinde O'nun kayası, kalkanı, kurtarıcısı, sığınağı ve korunağı olduğunu söyler. İsa bizim Kayamız'dır (1. Korintliler 10:4; 1. Petrus 2:7-9), İsrail'in Kurtarıcısı (Romalılar 11:25-27), önümüze konan umuda tutunmak için sığındığımız Tanrı" (İbraniler 6:18) ve tek Kurtarıcımız'dır (Luka 2:11; 2.Timoteos 1:10).

Pratik Uygulama: Herkes günaha düşebilir. Tanrı'yı izlemeyi gerçekten isteyen ve Tanrı tarafından bol bol bereketlenen Davut gibi bir adam bile, ayartılmalara açıktı. Davut'un Bat-Şeva ile günahı, hepimize yüreklerimizi, gözlerimizi ve aklımızı korumamız için bir uyarı olmalıdır. Ruhsal olgunluğumuz ve kendi gücümüzle ayartılmaya direnebilmemiz hakkındaki gururumuz, düşüşe götüren ilk adımlardır (1. Korintliler 10:12).

Gerçekten tövbe ettiğimizde Tanrı en kötü günahları bile bağışlayacak kadar lütufkârdır. Ancak, günahın neden olduğu yaranın iyileşmesi, yara izini her zaman yok etmez. Günahın doğal sonuçları vardır ve Davut bağışlandıktan sonra bile ektiğini biçmiştir. Başka bir adamın karısından yasadışı olarak doğan oğlu ölmüş (2. Samuel 12:14-24) ve Davut, göksel Babası'yla sevgi dolu ilişkisindeki kopukluğun verdiği acıyı yaşamıştır (Mezmur 32 ve 51). Daha sonra bağışlanmayı istemektense baştan günahtan uzak durmak çok daha iyidir.

EnglishEski Antlaşma İncelemesiTürkçe anasayfaya dön

2. Samuel Kitabı
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries