settings icon
share icon

2. Krallar Kitabı

Yazar: 2. Krallar Kitabı, yazarının ismini açıkça bildirmez. Hadislere göre, hem 1., hem de 2. Krallar Kitaplarının yazarı, Yeremya Peygamber'dir.

Yazılış Tarihi: 2. Krallar Kitabı, 1. Krallar Kitabı'yla birlikte büyük bir olasılıkla İ.Ö. 560 ila 540 yılları arasında yazılmıştır.

Yazılma Amacı: 2. Krallar Kitabı, 1. Krallar Kitabı'nın devamıdır. İsrail ve Yahuda olarak ikiye bölünmüş krallığın krallarının öykülerini anlatmayı sürdürür. 2. Krallar Kitabı, İsrail ve Yahuda krallıklarının nihai olarak devrilmesiyle, İsrail halkının Asur'a ve Yahuda halkının da Babil'e sürgünüyle son bulur.

Anahtar Ayetler: 2. Krallar 17:7-8: "Bütün bunlar kendilerini Mısır Firavunu'nun boyunduruğundan kurtarıp Mısır'dan çıkaran Tanrıları RAB'be karşı günah işledikleri için İsrailliler'in başına geldi. Çünkü başka ilahlara tapmışlar, 8 RAB'bin İsrail halkının önünden kovmuş olduğu ulusların törelerine ve İsrail krallarının koyduğu kurallara göre yaşamışlardı."

2. Krallar 22:1a-2: "Yoşiya sekiz yaşında kral oldu ve Yeruşalim'de otuz bir yıl krallık yaptı. Yoşiya RAB'bin gözünde doğru olanı yaptı. Sağa sola sapmadan atası Davut'un bütün yollarını izledi."

2. Krallar 24:2: "RAB, kulları peygamberler aracılığıyla söylediği söz uyarınca, Yahuda'yı yok etmek üzere Kildani, Aramlı, Moavlı ve Ammonlu akıncıları ona karşı gönderdi."

2. Krallar 8:19: "Ama RAB kulu Davut'un hatırı için Yahuda'yı yok etmek istemedi. Çünkü Davut'a ve soyuna sönmeyen bir ışık vereceğine söz vermişti."

Kısa Özet: İkinci Krallar, bölünmüş krallığın düşüşünü anlatır. Peygamberler halkı, Tanrı'nın yargısının yaklaştığı hakkında uyarmaya devam ederler ancak halk tövbe etmez. İsrail Krallığı, sürekli olarak kötü krallar tarafından yönetilir. Yahuda krallarından bazıları iyi olduğu halde, çoğu halkı Rab'be tapınmaktan uzaklaştırmıştı. Elişa ve diğer peygamberlerle birlikte o birkaç iyi yönetici, ulusun gerilemesini engelleyemedi. Kuzeydeki İsrail Krallığı sonunda Asurlular tarafından yok edildi. Bundan yaklaşık 136 yıl kadar sonra da Güneydeki Yahuda Krallığı Babilliler tarafından yıkıldı.

2. Krallar Kitabı'nda üç tane öne çıkan tema vardır. Birincisi, halkı Kendisine itaatsizlik edip sırtını çevirdiğinde Rab halkını yargılayacaktır. İsrailliler'in sadakatsizliği, kralların kötü putperestliğinde yansıtılmıştı ve asiliklerinden ötürü Tanrı'nın haklı gazabıyla sonuçlanmıştı. İkincisi, Tanrı'nın gerçek peygamberlerinin sözü her zaman gerçekleşir. Rab sözünü her zaman tuttuğundan, peygamberlerinin sözleri de her zaman doğrudur. Üçüncü olarak, Rab sadıktır. Davut'a olan vaadini hatırladı (2. Samuel 7:10-13) ve halkın itaatsizliğine ve onları yöneten kötü krallara karşın, Rab, Davut'un ailesini sonlandırmadı.

Nelerin Habercisi Olduğu: İsa, Tanrı'nın merhametinin büyük gerçeğini örneklemek için 1. Krallar Kitabı'ndan Serafatlı dul kadın ve 2. Krallar Kitabı'ndan da Tanrı'nın lütfuna değer görülmeyen o Yahudiler, yani fakirler, zayıflar, ezilenler, vergi toplayıcıları, Samiriyeliler, Yahudi olmayan uluslarla ilgili öyküler kullanmıştı. İsa, fakir bir dul kadın ve cüzamlının öykülerini anlatarak Kendisinin, ilahi egemen lütfa en çok ihtiyacı olanları iyileştiren ve onlara hizmet eden Büyük Doktor olduğunu göstermiştir. Aynı gerçek, toplumun her katmanından, erkek ve kadın, zengin ve fakir, Yahudi ve Yahudi olmayanlardan derlenen Mesih'in bedeni olan Kilisesi'nin gizeminin de temeliydi (Efesliler 3:1-6).

Elişa'nın mucizelerinin birçoğu İsa'nın Kendisinin mucizelerinin habercisiydi. Elişa, Şunemli kadının oğlunu diriltti (2. Krallar 4:34-35), cüzamlı Naman'ı iyileştirdi (2. Krallar 5:1-19) ve yüz kişiyi doyurmak için geriye de ekmek kalacak biçimde ekmek somunlarını çoğalttı (2. Krallar 4:42-44).

Pratik Uygulama: Tanrı günahtan nefret eder ve onun süresiz olarak devam etmesine hoşgörü göstermeyecektir. O'na aitsek, O'na itaatsizlik ettiğimizde bizi disiplin etmesini bekleyebiliriz. Sevgi dolu bir Baba, çocuklarını onların yararı için ve onların gerçekten de Kendisine ait olduğunu göstermek için disiplin eder. Tanrı bazen halkını ıslah etmek için inanlı olmayan kişileri kullanır ve yargıyı getirmeden önce de bize uyarılarda bulunur. Hristiyanlar olarak, Tanrı'nın yolundan çıktığımızda, bize yol göstermesi için Tanrı Sözü'ne sahibiz. Eski zamanlarda yaşayan peygamberler gibi, Tanrı Sözü güvenilirdir ve her zaman gerçeği bildirir. Bizim Tanrı'ya karşı sadakatimiz bitse de, Tanrı'nın halkına olan sadakati hiçbir zaman bitmez. Dul kadın ve cüzamlının öyküleri, bizim için Mesih'in Bedeni konusunda örneklerdir. Elişa toplumun en alt düzeylerindeki insanlara acıdığı gibi, bizim de Mesih'e ait olan herkesi kiliselerimize kabul etmemiz gerekmektedir. Tanrı insanlar arasında ayrım yapmaz (Elçilerin İşleri 10:34), bizim de yapmamamız gerekmektedir.

EnglishEski Antlaşma İncelemesiTürkçe anasayfaya dön

2. Krallar Kitabı
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries