settings icon
share icon

1. Krallar Kitabı

Yazar: 1. Krallar Kitabı, yazarının ismini açıkça bildirmez. Geleneklere göre, 1. Krallar Kitabı, Samuel Peygamber tarafından yazılmıştır.

Yazılış Tarihi: 1. Krallar Kitabı'nın tam olarak ne zaman yazıldığı bilinmemektedir. Ancak İ.Ö. 1011 ila 931 arasında yazıldığı yaygın olarak düşünülmektedir.

Yazılma Amacı: 1. Krallar Kitabı İsrailliler'e yazılmıştı. Gerçek sevginin zaman zaman taviz vermeyen fedakârlık gerektirebileceğini öğretir. Hayatta nelerle karşılaşırsak karşılaşalım, yine de Tanrı'nın ilkelerine göre yaşayabiliriz Gerçek sevgi ve şefkat ödüllendirilecektir. Tanrı, itaatkâr yaşamlar yaşamayı isteyenleri bol bol bereketler. İtaatkâr yaşam, Tanrı'nın planında "kazalara" yer vermez. Tanrı, merhametli olanlara merhamet eder.

Anahtar Ayetler: Rut 1:16, "Rut şöyle karşılık verdi: 'Seni bırakıp geri dönmemi isteme! Sen nereye gidersen ben de oraya gideceğim, sen nerede kalırsan ben de orada kalacağım. Senin halkın benim halkım, senin Tanrın benim Tanrım olacak.'"

Rut 3:9, "Ona, 'Kimsin sen?' diye sordu. Kadın, 'Ben kölen Rut'um' diye yanıtladı. 'Kölenle evlen. Çünkü sen yakın akrabamızsın' dedi."

Rut 4:17 "Komşu kadınlar, 'Naomi'nin bir oğlu oldu' diyerek çocuğa ad koydular; ona, Ovet adını verdiler. Ovet, İşay'ın babası; İşay ise Davut'un babasıdır."

Kısa Özet: 1. Krallar Kitabı, Lut Gölü'nün kuzeydoğusundaki bölge olan putperest Moav ülkesinde başlar, daha sonra ise Beythelem'de devam eder. Bu gerçek öykü, adına Hakimler dönemi adı verilen, İsrailliler'in başarısızlık ve asilik içinde oldukları üzücü zamanda yaşanmıştır. Elimelek ve karısı Naomi, İsrail'deki kıtlıktan ötürü evlerinden ayrılıp Moav ülkesine gitmek zorunda kalmıştır. Elimelek ölür ve Naomi çok geçmeden Orpa ve Rut adlı iki Moavlı kızla evlenen iki oğluyla kalır. Daha sonra oğullarının ikisi de ölür ve Naomi, yabancı bir ülkede Orpa ve Rut ile yalnız kalır. Orpa anne babasının evine döner ama Rut, Naomi'yle kalmaya kararlıdır. Bunun üzerine birlikte Beytlehem'e giderler. Bu sevgi ve adanmışlık öyküsü, Rut'un sonunda Boaz adlı zengin bir adamla evlenişini, ona Ovet adında bir oğul doğurmasını ve bu oğlun da Davut'un dedesi ve İsa'nın atası oluşunu anlatır. İtaat, Rut'u Mesih'in seçkin soyağacına dahil eder.

Nelerin Habercisi Olduğu: 1. Krallar Kitabı'nın ana temalarından bir tanesi de yakın akrabalıktır. Rut'un koca tarafından akrabası olan Boaz, Musa'nın Yasası'nda bildirilen fakir düşmüş bir akrabayı içinde bulunduğu durumdan kurtarma görevini yerine getirdi (Levililer 25:47-49). Bu senaryo, ruhsal bakımdan fakir düşmüş bizleri günaha kölelikten kurtaran Mesih tarafından tekrarlanmıştır. Göksel Babamız, bizim Tanrı'nın çocukları ve Mesih'in kardeşleri olabilmemiz için Kendi Oğlu'nu çarmıha yollamıştır. İsa bizim Kurtarıcımız olarak, bizim akrabamız olmuştur.

Pratik Uygulama: Yüce Tanrımız'ın egemenliği Rut'un öyküsünde açıkça görülür. Tanrı onun Kendi çocuğu olması ve İsa Mesih'in sülalesinde yer alması için her adımında yol göstermiştir (Matta 1:5). Bizim de aynı şekilde, Tanrı'nın her birimiz için bir planı olduğu konusunda da güvencemiz vardır. Biz de, Naomi ve Rut gibi, ihtiyaçlarımızı karşılaması için Tanrı'ya güvenmeliyiz.

Rut'ta, Süleyman'ın Özdeyişleri 31'de görülen erdemli kadına bir örnek görmekteyiz. Rut'un ailesine adanmış olmanın (Rut 1:15-18; Süleyman'ın Özdeyişleri 31:10-12) ve Tanrı'ya sadık bir şekilde bağımlı olmanın (Rut 2:12; Süleyman'ın Özdeyişleri 31:30) yanı sıra, Tanrı yoluna uygun bir şekilde konuşan bir kadın olduğunu da görüyoruz. Hem Naomi, hem de Boaz'a söylediği sözler sevgi dolu, nazik ve saygılıdır. Süleyman'ın Özdeyişleri 31'deki erdemli kadının, " Ağzından bilgelik akar, dili iyilik öğütler" (ayet 26). Günümüzde Rut gibi bize örnek olmaya layık bir kadın zor bulunur.

EnglishEski Antlaşma İncelemesiTürkçe anasayfaya dön

1. Krallar Kitabı
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries