settings icon
share icon
امدجوباغ

مانوا امسيحي؟

اولا


لمصطلحا غر لمعجم أماسيحي إﯕا يات الحاجت يكسولن دوينا يتينين ليمان سيسوع بلي امسيحي ايديكا، نغد زي دين نا ديوسد غف تينمالين ن يسوع. أيا ده يات تمزويري اغودان أمكيدا ديوسدان ك أطاس نيواليون غر لمعجم. غاس سيان الحد نسكولون تيدت توراتيت ن مايديﯕان اتﯖت أمسيحي. دتوستخدام تگاوري ن كريستيان كرات تيكال ﯕ العهد أوجديد (الاعمال ١١:٢٦ ؛ 26:28; ١ بطرس ٤:١٦).

تسمان اميطفارن نلمسيح تيكلت تمزواروت س لمسيحين ﯕ انطاكية (الأعمال 11:26) اشكو لفعالسن د إيواليونسن أم مويني المسيح. تگاوري ن لمسيح تكا حرفيا تاگمانيت سلحزب نلمسيح د إمياطفارنس.

تﯖا يان وناز أمخيب أدورياد تغول تگاوري ن لمسيحي تﯖا تمقرانت ام سﯖات لحال د أطاس ايدا إتستوخدام غوف يان بنادم إتدينن نغد كا مغور الانت تيغاريوين تيمقرانين ولكن إغي أدوريلي إظفار يسوع المسيح سسنيت. خلاه ﯕ ميدن اورداتمن سيسوع المسيح ار تﯖان إغفاونسن دلمسيحيين غير اشكو تدعايان لكنيسة نغد عيشن أماسن ايماسيحيتن. غير معنا توادى سلكنيسة نغد لخدمت غور ونا مغور زهر إﯕارنك، ميد أرتﯖيت يان بنادم إغودان نا راك ديﯖن دلمسيحي.

توادى سلكنيسة ارتعويل اكيتك دلمسيحي يكسول داميتديت س لمراب تﯕت طونوبيل. أود مك تكيت أمسكاي ﯕ لكنيسة نغد داتيليت ديناغ سلينتضام ارتماراست الهمنسن اورناكﯕ دأماسيحي.

دغيسلماد لكتاب اقدسن انه كولو تيمسكار غودانين ننتﯖا اوريمكين اداغدسغولنت نتوقبال دات ربي . داتيني تيطس ٣:٥: صافي ندا، ماشي اشكو غوف أيدا نسكر، ولكن سرحمنس. إيفوكياغ ستاردا نتروا توجديت، د أسماينو سروح اقدسن (يوحنا ٣:٣ ؛ يوحنا ٣:٧ ؛ 1 بطرس 1:23) دإيﯖا الثقة دليمان ك يسوع لمسيح.

داغتيني افسس ٢:٨ بلي نعمت ناتسنجمم سك لمانت مشي سكيغفاونون، هات تيكي نربي ايتﯖا .

لمسيحي نسنيت اﯕات بنادمداغ اﯕان ثقة دليمان ﯕأودمن نيسوع لمسيح. نبدر الموثنس غوف الصليب دومزيرينس ندنوب دادو تنكرنس ﯕواس ويس كراد. داغتيني ١:١٢، كولو نا ايسيرحبن، دويدا اومنين سيسمنس، اﯕا الحق أدوغولن إحنجارن ن ربي.

لخبار يشرن ن المسيحي نسنيت تﯕاد خسخشم نوياض د طاعة ن تگاوري ن ربي (1 يوحنا 2:4، 10) لمسيحي أحقيقي اﯕات ايميسن نربي، د يان زي لعايلة نربي نسنيت. دياتدونيت تاياد ﯕ يسوع المسيح

إس تختارت إعيسى سݣويدغ تغريت دا ؟ مكيد سنيت، أكل غ الزر دغ نيزدار «قبلغ سعيسى إݣا ربي».

Englishعايد غر صفحة تمزواروت نتريفيشت

مانوا امسيحي؟
© Copyright Got Questions Ministries