settings icon
share icon
امدجوباغ

إساك اسامح مولانا؟ ممك تﯕاغ تݣاخ أدي يسامح مولانا دنوب ؟

اولا


لافعال 13:38 داسوالن، أيناخ مايمي ريخ أتيسينم أن يسوع غرس المغفرة.

منوا المغفرة د ما ميتيتريخ؟

لكلمة ن "المغفرة" تعني أمساح ندنوب. لوقتن تسادجست كان بنادم داس نتتر المسامحة باش العلاقة نخ أتوغول س إمكيليخ تݣا زوار. أوردا يتغفر إبنادم أشكو إستاحقا المغفرة. أوديان إستاحقان أداس إتوياغفار. لمغفرة تكا يان لفعل ن تايري، الرحمة، د النعمة. المغفرة هي أدور تاسيت توخوت سأوديان مقار كإظلم.

البايبل داخ اسلماذ نحتجا المغفرة نربي. كولوياغ نسكر دنوب. كنائسي 7:20 داتيني "وريلي بنادم بلا دنوب ." 1 جون 1:8 إنا : مش ننا ورنݣي أيت دنوب، هات نسكاركس، دالحقيقة ورتلي غورنخ. جميع دنوب نسكار ݣان أينا وريري ربي(مزمور 51: 4). أيناغ أمي نرا المغفرة نربي. مش وراغ إتوياغفار قنا نتعانا بسبب الدنوبنغ (متى 25:46 ؛ يوحنا 3:36).

المغفرة مامك سكارغ؟

لحسن الحظ، ربي غورس المحبة د الرحمة – نرا أداخ إغفر ربي دنوبنخ! بيتر إناياخ 3:9 "... ربي إݣا أصبار، وريري أيعدب أوديان أتا يرا مدن كولو أد توبن." ربي يرا أداخ إغفر، أيناخ أمي تلا المغفرة.

العقوبة ن الدنوبنغ ورتيݣي خس الموث. أمناصف أمزوارو ن رومانس 6:23 دايتيني، " العقوبة ن الدنوب تݣات الموت..." الموت إدومن تكا العقوبة ندنوب نخ. ربي الإرادانس إكا أم بنادم- المسيح عيسى(جون 1:1،14). المسيح إموت كالصاليب-يوسي غيفنخ العقوبة-الموت. 2 كورينثيانز 5:21 أراخ إصغرا " ربي إݣات دودا موغور الدنوب باش أديك دنوبنغ، باش أزارس نݣ نكني مدن إحلان"

لمسيح إموت كالصليب، ياسي العقوبة نا نستاحقا. لموت ن ربي تݣا يات المغفرة إمدن كولوتن أك. 1جون 2:2 دايتيني " إضحا سإغفنس، ماشي خس نكني، إنما العالم كولوت" المسيح إتويارفاع أماس ن الموت، أر إتيني إرّا الدنوب د الموث (كورينثيانز 15:1-28). الحمد إربي، زي الموت د البعث ن المسيح أمناصف ويسين ن رومانس 6:23 إحقا، "... الهدية نربي إكا الدونيت نوبدا

تريت أداك إتوياغفار الدنوب؟ تريت أتهنات ك الأحساس إس تݣيت إمعصي؟مش تومنت إسيݣا المسيح المخلص قنادلك إيتوياغفار الدنوب. إيفيزيانس 1:7 دايتيني، " س ييدامنس أس نتافا أفسسي، المغفرة ن الدنوب، سنعمة ن المغفرة نربي" يوسي غيفنخ المسيح العقوبة باش أداخ اسامح ربي. أينا راتسكرت داي هوا أستترت إربي أكيغفر سييسم ن المسيح، سلإمان ن أن المسيح إموت باش أد ياسي غيفنخ العقاب- قنا داك إغفر! جون 3:16-17 ديس أيدغ ننا،" غف دونيت غورس إخلان ربي إݣا أربانس باش ونا ديس يومن ورنا تيعدب إݣاس تودرت إدومن، يوزند أربانس باش أد إغفر أمدن كولو'

المغفرة- إد كا يوهن؟

إه توهن! ورنا دي ترارت المغفرة غور ربي ولا غيفس تخلصت. إمكن داي اتيت تامزت سلإمان سالرحمة نربي. مش تريت أتقبلت سالمسيح اديݣ المخلص نك د اتامزت المغفرة سݣ غور ربي، هان دعوا نا تغييت أتينيت. باش أتينيت دعوادغ نغد تاياط ياظن ورنا كتنجى. وراك إك المغفرة خس الإمان كالمسيح.

دعاوي وريݣي خس يات الوسيلة نا ستعبارت إربي نك غف الإمان د أر تيتسنوميرت خف المغفرة نس. " ربينو، سنخ اسك عصيخ ستاحقاغ العقاب نك. ولاكن المسيح يوسي غيفنغ العقاب نا ستاهلخ باش داخ ي ديس أومنخ أدي توياغفار دنوب. غيفك أخف توكلغ غف أفسسي، أركي تشكارخ خف الرحمت نش د اسامحنك نش! آمين!"

إس تختارت إعيسى سݣويدغ تغريت دا ؟ مكيد سنيت، أكل غ الزر دغ نيزدار «قبلغ سعيسى إݣا ربي».

Englishعايد غر صفحة تمزواروت نتريفيشت

إساك اسامح مولانا؟ ممك تﯕاغ تݣاخ أدي يسامح مولانا دنوب ؟
© Copyright Got Questions Ministries