settings icon
share icon
امدجوباغ

واش غرام دنيا زلخار؟

اولا


دبا انستحق العقاب (روما 3:23). حيت كلو لحوايج كنخطا ﯕانت ضد نربي إزلخارن. أورنفيع غاس لعقاب حتى زلخار. «لجر نلفعال نغ إﯕات لموث، ولكن تشكي نربي تگات تودرت نوبدا خف يسوع لمسيح ربينغ»

وخا إمكيناغ يدورد يسوع المسيح، بلا دنوب (1 بطرس 2:22)، مميسن نربي نوبدا أرياز (يوحنا 1:114) نا إيموثن باش اد إك لغرامت. « ربي داغيسنعات أسخسغنس دانيتا : لوقتليغ ﯕنسول نخطا، إموث لمسيح غوفنغ » (روما 5:8). إموت المسيح غوف الصليب (يوحنا 19: 31-42)، إتوعاقاب غوفنغ نكني داتيستاحقان (2 كورنثوس 5:21). ضارت كراد ووسان إكر زي لموث (1 15: 1-4 كورنثوس)، ناديسبيان تيرزينس ن دنوب دلموث « زي رحمتنس تامقرانت نتوارو ديغ درجانغ ستنكرا نيسوع لمسيح زي لموث»(1 بطرس 1:3).

زي ليمان، يخصا أد نبدل طريقة نتفكيرنغ ذ لمسيح- منوا- ميديسكر- مايمي- غوف أفوكو (الأعمال 3:19). مكيس نومن نتا، دلموثنس ذ صليب باش أد إكفر غوف دنوبنغ، هات أدغوفنغ إغفر نتوجازا س دونيت نيجنا نوبدا « أشكو ربي يرا العالم كولو سيات الدرجة ناس إيكا إي أوأحنجارنس أفردي باش أدور إهلك ويدا ييسيُومن دفاد أدغورس تيلي دونيت نوبدا » (يوحنا 3:16). « مك تقرات سيمينك » يسوع ربي أيديﯖا « د تومنت زي أولنك بلي ربي إرفعت سﯕ الأمواث، يفرو » (روما 10:9). ليمان إيوادونس سلعمل نلمسيح أمﯖارو غوف صليب إﯕا أبريد أفردي إحقان دندونيت نوبدا «أشكو هات سنعمت أس تفووكام، سليمان – دويدغ هات ماشي سﯖ إغفاوننون، هات سﯖ تيكي نربي – دماشي سلاعمال ، باش أدور تباهى كان يان» (أفسس 2: 8-9).

مك تريت أتقبلت لمسيح أكي فوكو، هان تزليت دغ، سمكتي بلي تزليت دغ نغد كا يدنين أريعويل أكي فوكو، غير ليمان س لمسيح أيد راكيفوكو زي دنوب. تزاليط دغ تكا يات لوسيلة إوهن باش أتعبرت غيف ليمان نك د شكر نك غوف أفوكو نا كيفوكا. " يا ربي، هات سنغ إس ﯕيغ غ فمي توعاقابغ دستاحقاغت. ولكن يسوع لمسيح إتوعاقب لعوقوبة نايستحقا باش أتوغفرغ سليمانينو إس. أدسيرسغ لمانينو ديك باش ادي تفوكوت تنميرت نك غيف نعمنك إغودان دلغوفراننك – تيكي دونيت نوبدا، أمين"

إس تختارت إعيسى سݣويدغ تغريت دا ؟ مكيد سنيت، أكل غ الزر دغ نيزدار «قبلغ سعيسى إݣا ربي».

Englishعايد غر صفحة تمزواروت نتريفيشت

واش غرام دنيا زلخار؟
© Copyright Got Questions Ministries