settings icon
share icon
امدجوباغ

منوا أبريد ن أفسسي ؟

اولا


مكيد إمكيناغ، هات يسوع أيديكان أبريد نأفسسي - ينا يسوع، نش ﯕيغ ماشا ندونيت. ونا يوسد زاري وريني أتينغ لاز أش، د ونا ييس يومن وريني أتنينغ فاد اش (يوحنا 6:35).

إيس تليت ك تيغوني ؟ إس أورتغيت أتافت يان أبريد نغد لهدف دونيت؟ إس إسيد كا أيد غوف كي سخسين إسيدن دأورتغيت أتافت تاسروت؟

مك إيد إيمكيناغ، هات يسوع أيديكان أبريد ن أفسسي- إعلن يسوع، بلي نتا ايﯕان نور ن دونيت. ونا يس إدفرن وريني أديدو ﯕ تيلاس أش، د ادغورس ييلي نور غر دونيت نس(يوحنا 8:12).

إيس تحسات كان واس بلي توحرامت زي دونيت؟ إيس تجربت أطاس ن تيواريوين، غير باش أد خسغ دراسن إخوا د ورغورس إيلي لمعنا؟ إيس داتينيﯖت غيف أفسي ندونيت إﯕان مرضية ؟ مكيد إيمكيناغ، هات يسوع أيديكان ابريد نأفسسي- ينا يسوع، بلي نتا أيﯕان توارت ن أداف، كل نا دييودفن زيي أتيفوكوغ. أديوسد إيفغ ياف تكسا (يوحنا 10:9).

إس داكسخوبن وياد ربدا؟ إيس تﯕاتغوني نك ديدسن تخوا د ترشا ؟ إيس كلو ميدن داكديتبايان داكيتستاغلان ؟ مكيد إمكيناغ هات يسوع أيديكان أبريد- إنا يسوع، بلي نتا أيﯕان أمكسا إغودان. أمكسا إيغودان دايتمثاث غيف إكرواننس. نش ﯕيغ أمكسا إيغودان، سنغ إكروانينو د نثنين سني (يوحنا 10:11، 14).

إس دانسقسا مايتوقاعن دارت دونيت؟ إس تمقت لعيشت غيف أتسنت لحوايج تخماجنين تصدانين صافي؟ إيس داتشكات إتسنت تيكال بلي دونيت أك ور غورستلي لمعنى؟ إس تريت أتعيشت دارت لموثنك؟ مكيد إيمكيناغ، هات يسوع أيديكان ابريد ن أفسسي – إنا يسوع، نثا أيﯕان دونيت دلاخرا.

مانوا ابريد؟ منوا لحقيقة؟ منوا دونيت ؟ يجاوبد يسوع، نش أيﯕان أبريد دلحق دجونيت. أوريلي مايديتدون س الاب(ربي) غس زي غوفي (يوحنا 14:6).

لاز ناستحساس إﯕا لجوع نروحينو، أرغي أتيشبع غاس يسوع. يسوع إيواضونس أي ديغين أيكس تيلاس. يسوع أيدﯕان توارث ن دونيت نوبدا إيﯕان مرضية. يسوع أيدﯕان امدكل د أمكسا نا مغوف تليت داتساقسات. لمسيح نتا أيﯕان دونيت دلاخر. لمسيح نتا أيﯕان أبريد ن أفسسي.

سبب ناكيودجان أتحسات سلاز، دسبب ناكيودجان أتزلت ﯕ تيلاس، د ناكيودجان أدورت تافت لفايت كدونيت، إيﯕات أشكو تبضيت د ربي. داغيتيني لكتاب لمقدس بلي كولوياغ نخطا نبضو غيف أبريد نربي (الجامعة ٧:٢٠ ؛ روما 3:23). لخوا نا ستحسات ك أولنك إكات ربي نا أورتﯕيت ﯕتودرتنك. توخلاقت باش أتمياسات دربي س سباب ندنوبنك، كيين تبضيت د تمياسا ناغ.

مايديﯕان لحل نتمكريستدغ؟ لمسيح أيديﯕان أغاراس نلخلاص- يوسي يسوع دنوبنك غيف إغفنس (2 كورنثوس 5:21). إموث يسوع ﯕودغارنك (روما 5:8)، ديوسي لعقوبة نا يتاحقا. دارت ثلث يام، أنكرد يسوع سﯕ لموت، نايﯕان دليل غيف تيرزي نس ن دنب د لموث (روما 6:45). ماغ أليغ إسكر إيمكيناغ؟ يجاوب يسوع غوف إيسقسيدغ سيغفنس: لمحبة تامقرانت أورغورس إيلي كا بلا أيدغ، إيضحا سلحياتنس غوف إيمدوكالننس (يوحنا 15:13). إيموث يسوع باش أتعيشت شك .

مغا تسيرست ليمان نك ﯕيسوع، تامنت سلموثنس باش أديكفر غوف دنوب نك، دنوبنك كلو قتوغفارنت. ديناغ قنا تشبعت لازن روحنك. إسيدن قنا داغن. دادغورك يلي أبريد س يات دونيت اﯕان مرضية. قناتيسينت أمداكلن إغودان دومكسا إيحلان. قنا تيسينت بلي غورك دونيت نا قنا ترات تﯕنوت ديما د يسوع.

أشكو ربي إيرا لعالم كولو سيات تازمارت أنه إيكا احمورنس أفردي، وينا يس يومن أورعويلن أتوهلكن تيلي غورسن يات دونيت نوبدا

إس تختارت إعيسى سݣويدغ تغريت دا ؟ مكيد سنيت، أكل غ الزر دغ نيزدار «قبلغ سعيسى إݣا ربي».

Englishعايد غر صفحة تمزواروت نتريفيشت

منوا أبريد ن أفسسي ؟
© Copyright Got Questions Ministries