settings icon
share icon
امدجوباغ

إس تقبلت أديك يسوع المسيح أسنجام نك أشخصي ؟

اولا


باش انفهم إسقسي دا سيات طريقة إصحان، خصاك بعدا أتفهمت لمصطلحات نيسوع لمسيح، شخصي دو أفساي.

مانوا يسوع لمسيح؟

بزاف نميدن وار سيكيزن سيسوع لمسيح بلي إكا معقول ديان أسلماذ أمقران مذ حتى نبي نربي. وارشك وا دايتنطباق غيف يسوع، مكا أوردايتحداد مانوا نتا بصح. ديسلماذ لكتاب لمقدس بلي يسوع إلا إﯕا ربي غرثاغسا، ربي ﯕصيفتن نبنادم ( سوكر يوحنا 1:1، 14) ربي يوسد غر دونيت باش اداغيسلمد، يسيوجياغ، إسغتوياغ، إغفراغ إمث غيوفنغ، يسوع لمسيح ربي مانوا، لخالق، رب سيادي، إستقبلت سوادغ لمسيح ؟

مانوا أفسي، ميمي تنحوجا ؟

داغيسلماذ لكتاب لمقدس بلي هات كولوياغ نخضا، كولوياغ نﯕا لفعال وار غودانين (روما 3: 10-18). دنكارو دانتستحقا لغضب نربي د لقضاء نس. العقوبة تفرديت نا إﯕان عادلة غوف دنوب نا يتكان ضذ كربي نوبدا تﯕا عقوبة نوبدا ور نهاية (روما 6:23 ؛ الوحي 20: 11-15). أيا أسنحتاذجا أفسي.

يوسد يسوع لمسيح س دونيت إمث غر ادغارنغ. تكا تﯕا لموث نيسوع دفعة ورتكمالن ندنوب (2 كورنثوس 5:21). إموث يسوع إخلص ثمن ن دنوبنغ (روما 5:8). إيسكر يسوع إيمكناغ باش أورنتعاقب نكني. تنكرا ن يسوع زي لموث تﯕا دليل أنه لموثنس تقضا باش أديكفر غوف دنوبنغ. أيناغ أس يسوع إﯖا أفسي أفردي (يوحنا ١٤:٦ ؛ أعمال 4:12) إس نا نامن زي يسوع أفسي نك؟

إيس إكا يسوع أفسي شخصي ؟

بزاف ن ميدن غالن لمسيحية إس تﯖا يودف س لكنيسة، أرسكارن ن لعوايد، نغد أونا ور سكارن دنوب. تادغ ورتﯖي لمسيحية. لمسيحية تاحقيقيت تﯖات تغوني شخصية د يسوع. لقبولن ن يسوع أم أفسي شخصي دايتعني لإيمانك د ثقنك ديكس. وريلي كا تيتفوكو ليمان نوياض. أوريلي كا يتوغفارن س لفعال معينة. أبريد أفردي ن أفسي إﯕات لقبول نيسوع أديﯖ أفسينك، د ليمان سلموثنس باش أديكفر غيف دنوبنك د تنكرا نس ديغ باش أداكيضمن يات دونيت نوبدا (يوحنا 3:16). إيس إﯕا يسوع أفسي نك شخصي؟

مك تريت أتقبل أفسي ن يسوع لمسيح، إني لكلمات دغ إربي :د، سمكتي بلي تزليت دغ نغد كا يدنين أريعويل أكي فوكو، غير ليمان س لمسيح أيد راكيفوكو سك دنوب. تزاليط دغ تكا يات لوسيلة إوهن باش أتعبرت غيف ليمان نك د شكر نك غوف أفوكو نا كيفوكا. " يا ربي، هات سنغ إس ﯕيغ غ فمي توعاقابغ دستاحقاغت. ولكن يسوع لمسيح إتوعاقب لعوقوبة نايستحقا باش أتوغفرغ سليمانينو إس. أدسيرسغ لمانينو ديك باش ادي تفوكوت تنميرت نك غيف نعمنك إحلان دلغوفراننك د تيكي نتودرت إيدومن، أمين"

إس تختارت إعيسى سݣويدغ تغريت دا ؟ مكيد سنيت، أكل غ الزر دغ نيزدار «قبلغ سعيسى إݣا ربي».

Englishعايد غر صفحة تمزواروت نتريفيشت

إس تقبلت أديك يسوع المسيح أسنجام نك أشخصي ؟
© Copyright Got Questions Ministries