settings icon
share icon
கேள்வி

வெள்ளை மந்திரம் பற்றி வேதாகமம் என்ன சொல்லுகிறது?

பதில்


வெள்ளை மந்திரம் "நல்ல" மந்திரம் என்று விவரிக்கப்படுகிறது, இது தீய மனிதர்களின் சக்திகளை ஈர்க்கும் சூனியத்திற்கு மாறாக செயல்படுகிறது. கறுப்பு மற்றும் வெள்ளை மந்திரங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடுகள் பற்றிய கருத்துக்கள் வேறுபடுகின்றன, அவை ஒரே விஷயத்திற்கு இரண்டு பெயர்கள் என்ற எண்ணத்திலிருந்து, அவை முற்றிலும் வேறுபட்டவை என்ற நம்பிக்கை வரை, குறிப்பாக குறிக்கோள்கள் மற்றும் நோக்கத்தில் வேறுபடுகின்றன. வேதாகமம் "நல்ல" மற்றும் "கெட்ட" மந்திரத்தை வேறுபடுத்துவதில்லை. வேதாகமத்தைப் பொருத்தவரை மந்திரம் மந்திரம். மந்திரம் நன்மைக்காகப் பயன்படுத்தப்பட வேண்டுமா அல்லது கெட்டதற்குப் பயன்படுத்தப்பட வேண்டுமா என்பதை வேதம் வேறுபடுத்துவதில்லை; இது அனைத்தும் தடைசெய்யப்பட்டுள்ளது, ஏனெனில் இது தேவனைத் தவிர வேறு சக்தியின் மூலத்தை ஈர்க்கிறது.

பெரும்பாலும் விக்கா என்று அழைக்கப்படும் வெள்ளை மந்திரத்தை பயிற்சி செய்பவர்கள், சிருஷ்டிகரை விட சிருஷ்டியை வணங்குகிறார்கள், மேலும் அவர்கள் பிசாசை அல்லது தீய ஆவிகளை அழைக்காமல் இருக்கலாம், அவர்கள் பெரும்பாலும் "தாய் பூமி" தேவதூதர்கள் மற்றும்/அல்லது கூறுகளை அழைக்கிறார்கள். மைய விக்காவின் கருப்பொருள், "அது எந்தத் தீங்கும் செய்யவில்லை என்றால், உங்கள் சொந்த விருப்பத்தைச் செய்யுங்கள்." வெள்ளை மந்திரத்தில் ஈடுபடும் பலர் உண்மையில் இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் தங்களை விக்கான்கள் என்று அழைக்கிறார்கள். விக்கா மிகவும் வெளிப்படையானது மற்றும் நம்பிக்கைக்குள் பல்வேறு "பிரிவுகள்" மற்றும் இறையியல் நிலைகள் இருந்தாலும், சில நம்பிக்கைகள், நடைமுறைகள் மற்றும் மரபுகள் உள்ளன, அவை வெள்ளை மந்திரத்தை பின்பற்றுபவர்களை விக்காவுடன் இணைக்கின்றன.

"தாய்" பூமி, கூறுகள் அல்லது தேவதூதர்களை வணங்குவதே நோக்கமாக இருந்தாலும், ஒருவர் நன்மையை மட்டுமே செய்ய விரும்பினாலும், உண்மை என்னவென்றால், இறுதியில் வெள்ளை மந்திரம் மற்றும் சூனியம் என்று வேறுபாடு இல்லை, ஏனென்றால் அவை இரண்டும் தேவனைத் தவிர வேறு ஒன்றை வணங்குகின்றன. சூனியத்தைப் பின்பற்றுபவர்கள் அறியாமல், சூனியத்தைப் பின்பற்றுபவர்களான சாத்தானைப் போலவே ஜெபிக்கிறார்கள், மன்றாடுகிறார்கள் என்பதை நினைத்தால் பயமாக இருக்கிறது.

வேதாகமம் முழுவதும், பழைய மற்றும் புதிய ஏற்பாடுகளில், அனைத்து வகையான சூனியங்களும் தேவனுடைய நியாயப்பிரமாணத்தை மீறுகின்றன மற்றும் கண்டனம் செய்யப்படுகின்றன (உபாகமம் 18:10-16; லேவியராகமம் 19:26, 31,20:27; அப்போஸ்தலர் 13:8-10) . பார்வோனின் மந்திரவாதிகள் மோசே மற்றும் ஆரோன் செய்த அற்புதங்களை தங்கள் "ரகசிய கலைகளை" பயன்படுத்தி நகலெடுக்க முயன்றனர், இது "சூனியக்காரர்கள் மற்றும் மந்திரவாதிகள் தங்கள் நோக்கங்களை நிறைவேற்ற பயன்படுத்தும் சடங்குகள் அல்லது செயல்களைக் குறிக்கிறது: மந்திரங்கள், மந்திர வார்த்தைகள், ஓதுதல், தாயத்துக்கள்,” மற்றும் பல (யாத்திராகமம் 7:11, 8:7). அப்போஸ்தலனாகிய பவுல், எலிமா என்ற மந்திரவாதியைக் கண்டனம் செய்து, "எல்லாக் கபடமும் எல்லாப் பொல்லாங்கும் நிறைந்தவனே, பிசாசின் மகனே, நீதிக்கெல்லாம் பகைஞனே, கர்த்தருடைய செம்மையான வழிகளைப் புரட்டுவதில் ஓயமாட்டாயோ?" (அப்போஸ்தலர் 13:10) என்று அறிவித்தார். வேதாகமத்தில் எங்கும் எந்த மந்திரவாதியோ அல்லது பில்லி சூனியமோ நேர்மறையாக சித்தரிக்கப்படவில்லை. அனைத்தும் தேவனால் கண்டிக்கப்பட்டன.

கடவுள் எல்லா மந்திரங்களையும் வெறுக்கிறார் என்று வேதம் கூறுகிறது. ஏன்? ஏனென்றால் அது தேவனிடமிருந்து வரவில்லை. சாத்தான் வெள்ளை மந்திரம் நன்மை பயக்கும் என்று மக்களை வஞ்சித்து ஏமாற்றுகிறான். அவன் ஒளியின் தூதனைப் போல் பாசாங்கு செய்வதால் அவனால் இதைச் செய்ய முடியும் (2 கொரிந்தியர் 11:14), ஆனால் அவனால் முடிந்தவரை பலரின் ஆத்துமாக்களைப் பிடிக்க வேண்டும் என்பதே அவனது விருப்பம். வேதாகமம் அவனுக்கு எதிராகவும் அவனுடைய தீய தந்திரங்களுக்கு எதிராகவும் எச்சரிக்கிறது. “சுய கட்டுப்பாட்டுடனும் எச்சரிக்கையுடனும் இருங்கள். உங்கள் சத்துருவான பிசாசு கெர்ச்சிக்கிற சிங்கம்போல் யாரையாவது விழுங்கலாமோ என்று வகைத்தேடி சுற்றித்திரிகிறான்” (1 பேதுரு 5:8).

"ஆவியானவர் வெளிப்படையாய்ச் சொல்லுகிறபடி, பிற்காலங்களிலே மனச்சாட்சியில் சூடுண்ட பொய்யருடைய மாயத்தினாலே சிலர் வஞ்சிக்கிற ஆவிகளுக்கும் பிசாசுகளின் உபதேசங்களுக்கும் செவிகொடுத்து, விசுவாசத்தைவிட்டு விலகிப்போவார்கள்" (1 தீமோத்தேயு 4:1). உண்மையான ஆவிக்குரிய வல்லமை தேவனிடமிருந்தும், இயேசு கிறிஸ்துவில் உள்ள விசுவாசத்தின் மூலம் அவருடனான சரியான உறவிலிருந்தும், விசுவாசிகளின் இருதயங்களில் வாழும் பரிசுத்த ஆவியிலிருந்தும் மட்டுமே வருகிறது.

Englishமுகப்பு பக்கம்

வெள்ளை மந்திரம் பற்றி வேதாகமம் என்ன சொல்லுகிறது?
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries