settings icon
share icon
கேள்வி

தேவன்மேல் நம்பிக்கை வைப்பதை நான் எப்படிக் கற்றுக்கொள்வது?

பதில்


நமக்குத் தெரியாத ஒருவரை நாம் நம்ப முடியாது, அதுவே தேவனை நம்பக் கற்றுக்கொள்வதன் இரகசியம். "என்னை நம்பு" என்று யாராவது சொன்னால், இரண்டு எதிர்வினைகளில் ஒன்று நமக்கு இருக்கும். ஒன்று, "ஆம், நான் உன்னை நம்புகிறேன்" என்று கூறலாம் அல்லது "நான் ஏன் நம்பவேண்டும்?" என்றும் கூறலாம். தேவனுடைய விஷயத்தில், நாம் ஏன் நம்ப வேண்டும் என்பதைப் புரிந்துகொள்ளும்போது, அவரை நம்புவது இயல்பாகவே வருகிறது.

நாம் தேவனை நம்புவதற்கு முக்கிய காரணம், அவர் நம் நம்பிக்கைக்கு தகுதியானவர் என்பதே. மனிதர்களைப் போலல்லாமல், அவர் ஒருபோதும் பொய் சொல்வதில்லை, அவருடைய வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றத் தவறுவதில்லை. “பொய் சொல்ல தேவன் ஒரு மனிதன் அல்ல; மனம்மாற அவர் ஒரு மனுபுத்திரனும் அல்ல; அவர் சொல்லியும் செய்யாதிருப்பாரா? அவர் வசனித்தும் நிறைவேற்றாதிருப்பாரா?” (எண்கள் 23:19; சங்கீதம் 89:34). மனிதர்களைப் போலல்லாமல், அவர் திட்டமிட்டதையும் செய்ய வேண்டிய நோக்கத்தையும் நிறைவேற்றும் வல்லமை அவருக்கு உண்டு. ஏசாயா 14:24 நமக்குச் சொல்கிறது, “நான் நினைத்திருக்கிறபடியே நடக்கும்; நான் நிர்ணயித்தபடியே நிலைநிற்கும் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் ஆணையிட்டுச் சொன்னார்.” “அன்றியும், அவருடைய தீர்மானத்தின்படி அழைக்கப்பட்டவர்களாய் தேவனிடத்தில் அன்புகூருகிறவர்களுக்குச் சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாக நடக்கிறதென்று அறிந்திருக்கிறோம்” (ரோமர் 8:28). அவருடைய வார்த்தையின் மூலம் தேவனை அறிய நாம் முயற்சி செய்தால், அவர் நம் நம்பிக்கைக்கு தகுதியானவர் என்பதைக் காண்போம், மேலும் அவர் மீது நம் நம்பிக்கை தினமும் வளரும். அவரை அறிவது அவரை நம்புவதாகும்.

நம் வாழ்விலும் மற்றவர்களின் வாழ்க்கையிலும் தேவன் எவ்வாறு நம்பகமானவர் என்று நிரூபித்திருக்கிறார் என்பதைப் பார்க்கும்போது, தேவனை நம்புவதற்கு நாம் கற்றுக்கொள்ளலாம். 1 இராஜாக்கள் 8:56-ல் நாம் வாசிக்கிறோம், “தாம் வாக்குத்தத்தம் பண்ணினபடியெல்லாம் தம்முடைய ஜனமாகிய இஸ்ரவேலுக்கு இளைப்பாறுதலை அருளின கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம், அவர் தம்முடைய தாசனாகிய மோசேயைக் கொண்டு சொன்ன அவருடைய நல்வார்த்தைகளில் எல்லாம் ஒரு வார்த்தையானாலும் தவறிப்போகவில்லை.” தேவனுடைய வாக்குத்தத்தங்களின் பதிவேடு அவருடைய வார்த்தையில் எல்லாரும் பார்க்கும்படி இருக்கிறது, அது போலவே அவை நிறைவேற்றப்பட்டதற்கான பதிவேடும் உள்ளது. வரலாற்று ஆவணங்கள் அந்த நிகழ்வுகளை சரிபார்த்து, தேவன் தம் மக்களுக்கு உண்மையாக இருப்பதைப் பற்றி பேசுகின்றன. நமது ஆத்துமாக்களைக் இரட்சித்த, அவருடைய நோக்கங்களுக்காக நம்மைப் பயன்படுத்துவோம் (எபேசியர் 2:8-10) அவருடைய வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றி, நம் வாழ்வில் அவருடைய கிரியையைப் பார்க்கும்போது, ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவரும் தேவனுடைய நம்பகத்தன்மைக்கு தனிப்பட்ட சாட்சியத்தை அளிக்க முடியும் (எபேசியர் 2:8-10) மற்றும் எல்லா புரிதலையும் கடந்து சமாதானத்தால் நம்மை ஆறுதல்படுத்த முடியும். அவர் நமக்காகத் திட்டமிட்ட பந்தயத்தில் நாம் ஓடுகிறோம் (பிலிப்பியர் 4:6-7; எபிரெயர் 12:1). அவருடைய கிருபை, விசுவாசம் மற்றும் நற்குணத்தை நாம் எவ்வளவு அதிகமாக அனுபவிக்கிறோமோ, அவ்வளவு அதிகமாக நாம் அவரை நம்புகிறோம் (சங்கீதம் 100:5; ஏசாயா 25:1).

தேவனை நம்புவதற்கான மூன்றாவது காரணம், உண்மையில் நமக்கு விவேகமான மாற்று எதுவும் இல்லை. பாவம், கணிக்க முடியாத, நம்பகத்தன்மை இல்லாத, மட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஞானம், மற்றும் அடிக்கடி எடுக்கும் தவறான தேர்வுகள் மற்றும் உணர்ச்சிகளால் திசைதிருப்பப்பட்ட முடிவுகளை எடுக்கும் நம் மீது அல்லது மற்றவர்களை நாம் நம்ப வேண்டுமா? அல்லது ஞானமுள்ள, எல்லாம் அறிந்த, வல்லமையுள்ள, கிருபையுள்ள, இரக்கமுள்ள, அன்பான தேவனை நம்புகிறோமா? தேர்ந்தெடுத்தல் வெளிப்படையாக இருக்க வேண்டும், ஆனால் நாம் தேவனை நம்பத் தவறுகிறோம், ஏனென்றால் நாம் அவரை அறியவில்லை. ஏற்கனவே கூறியது போல், அடிப்படையில் நமக்கு அந்நியமான ஒருவரை நம்ப முடியாது, ஆனால் அது எளிதில் சரிசெய்யப்படுகிறது. தேவன் தன்னைக் கண்டுபிடிப்பதற்கு அல்லது தெரிந்துகொள்வதற்கு கடினமாக்கவில்லை. தேவனைப் பற்றி நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தும், அவர் கிருபையுடன் வேதாகமத்தில் நமக்குக் கிடைக்கச் செய்திருக்கிறார், அவருடைய பரிசுத்த வார்த்தை அவருடைய ஜனங்களுக்கு இருக்கிறது. தேவனை அறிவது என்பது அவரையே நம்புவதாகும்.

Englishமுகப்பு பக்கம்

தேவன்மேல் நம்பிக்கை வைப்பதை நான் எப்படிக் கற்றுக்கொள்வது?
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries