திரித்துவகோட்பாடு என்றால் என்ன? திரித்துவகோட்பாடு வேதாகமத்தின்படியானதா?


கேள்வி: திரித்துவகோட்பாடு என்றால் என்ன? திரித்துவகோட்பாடு வேதாகமத்தின்படியானதா?

பதில்:
திரித்துவகோட்பாடு என்பது தேவன் திரியேக தேவனாக இருக்கிறார், அவர் மூன்று சமமான மற்றும் நித்திய-இணை நபர்களாக தன்னை வெளிப்படுத்தியுள்ளார். திரித்துவத்தின் விரிவான வேதாகம விளக்கத்திற்கு, திரித்துவத்தைப் பற்றி பைபிள் என்ன கற்பிக்கிறது என்பது பற்றிய எங்கள் கட்டுரையைப் பார்க்கவும். இந்த கட்டுரையின் நோக்கம் இரட்சிப்பு மற்றும் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை தொடர்பாக திரித்துவத்தின் முக்கியத்துவத்தைப் பற்றி விவாதிப்பதாகும்.

"இரட்சிக்கப்படுவதற்கு திரித்துவத்தை நான் நம்ப வேண்டுமா?" என்கிற கேள்வி நம்மிடம் அடிக்கடி கேட்கப்படுகிறது. பதில் ஆம், இல்லை. ஒரு நபர் இரட்சிப்பின் ஒவ்வொரு அம்சத்தையும் முழுமையாக புரிந்துகொண்டு ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டுமா? இரட்சிப்பில் முக்கிய பங்கு வகிக்கும் திரித்துவகோட்பாட்டின் சில அம்சங்கள் உள்ளதா? ஆம். உதாரணமாக, இரட்சிப்பின் கோட்பாட்டிற்கு கிறிஸ்துவின் தெய்வீகம் முக்கியமானது. இயேசு பரிபூரணராக இல்லாவிட்டால், அவருடைய மரணம் பாவத்தின் தண்டனையை செலுத்த முடியாது. இயேசு பரிசுத்தராக இல்லாவிட்டால், அவர் இரட்சகராக இருக்க முடியாது, உலகின் பாவத்தை நீக்கும் தேவஆட்டுக்குட்டி (யோவான் 1:29). இயேசுவின் தெய்வீக இயல்பு பற்றிய வேதாகமமற்ற பார்வை இரட்சிப்பின் தவறான பார்வையை விளைவிக்கிறது. கிறிஸ்துவின் உண்மையான தெய்வீகத்தை மறுக்கும் ஒவ்வொரு “கிறிஸ்தவ” வழிபாடும் இரட்சிக்கப்படுவதற்கு கிறிஸ்துவின் மரணத்தில் நம்முடைய சொந்த செயல்பாடுகளைச் சேர்க்க வேண்டும் என்றும் கற்பிக்கிறது. திரித்துவகோட்பாட்டின் ஒரு அம்சமான கிறிஸ்துவின் ஒரு மெய்யான மற்றும் முழுமையான தெய்வம் என்னும் கருத்து இந்த கருத்தை மறுக்கிறது.

அதே சமயம், முழு திரித்துவகோட்பாட்டை கடைப்பிடிக்காத சில உண்மையான விசுவாசிகள் கிறிஸ்துவில் இருப்பதை நாம் காண்கிறோம். நாம் மூன்று வெவ்வேறு தேவ வெளிப்படுதலை (மோடலிசத்தை) நிராகரிக்கும் அதே வேளையில், தேவன் மூன்று நபர்கள் அல்ல என்று ஒரு நபரைக் இரட்சிக்கமுடியும் என்பதை நாம் மறுக்கவில்லை, மாறாக மூன்று "முறைகளில்" தன்னை வெளிப்படுத்தக் கண்டோம். திரித்துவம் ஒரு மர்மம், இது ஒரு வரையறுக்கப்பட்ட மனிதனால் முழுமையாக அறிந்துகொள்ள முடியாது. இரட்சிப்பு பெற, தேவ அவதாரமான இயேசு கிறிஸ்துவை நம்ப வேண்டும் என்று தேவன் கோருகிறார். இரட்சிப்பைப் பெறுவதற்கு, ஆரோக்கியமான வேதாகம இறையியலின் ஒவ்வொரு கட்டளைகளையும் நாம் முழுமையாகப் பின்பற்றத் தேவையில்லை. இரட்சிக்கப்படுவதற்கு திரித்துவத்தின் அனைத்து அம்சங்களுடனும் முழு புரிதலுடன் உடன்பாடும் தேவையில்லை.

திரித்துவகோட்பாடு என்பது வேதாகம அடிப்படையிலான கோட்பாடு என்று நாங்கள் உறுதியாகக் கருதுகிறோம். தேவனைப் புரிந்துகொள்வதற்கும், இரட்சிப்பைப் பெறுவதற்கும், விசுவாசிகளின் வாழ்க்கையில் தேவனின் தற்போதைய வேலையைப் புரிந்துகொள்வதற்கும் வேதாகம திரித்துவகோட்பாட்டை புரிந்துகொள்வதும் நம்புவதும் மிக முக்கியமானது என்பதை நாங்கள் முக்கியமாக அறிவிக்கிறோம். அதே சமயம், தெய்வீக மனிதர்களும், கிறிஸ்துவை உண்மையான நிலையில் பின்பற்றுபவர்களும், திரித்துவகோட்பாட்டின் அம்சங்களுடன் சில கருத்து வேறுபாடுகளைக் கொண்டிருந்தனர். சரியான கோட்பாட்டைக் கொண்டிருப்பதன் மூலம் நாம் காப்பாற்றப்படவில்லை என்பதை நினைவில் கொள்வது அவசியம். நம்முடைய பரிபூரண இரட்சகரை நம்புவதன் மூலம் நாம் இரட்சிக்கப்படுகிறோம் (யோவான் 3:16). இரட்சிக்கப்பட வேண்டி திரித்துவத்தின் சில அம்சங்களை நாம் நம்ப வேண்டுமா? ஆம். இரட்சிக்கப்படுவதற்கு திரித்துவகோட்பாட்டின் அனைத்து பகுதிகளிலும் நாம் முழுமையாக உடன்பட வேண்டுமா? இல்லை.

English


முகப்பு பக்கம்
திரித்துவகோட்பாடு என்றால் என்ன? திரித்துவகோட்பாடு வேதாகமத்தின்படியானதா?