settings icon
share icon
கேள்வி

மாம்சம் என்றால் என்ன?

பதில்


ஜான் நாக்ஸ் (தோராயமாக. 1510–1572) ஒரு ஸ்காட்டிஷ் மதகுரு, புராட்டஸ்டன்ட் சீர்திருத்தத்தின் தலைவர் மற்றும் ஸ்காட்லாந்தில் பிரஸ்பிடேரியன் பிரிவை நிறுவியவர் என்று கருதப்படுபவர். நாக்ஸ் சமகால இறையியலாளர்களால் தேவனுடைய வைராக்கியத்தையும், வேதத்தின் சத்தியம் மற்றும் பரிசுத்த வாழ்வுக்கான அர்ப்பணிப்பையும் வெளிப்படுத்தியவராக போற்றப்படுகிறார். இருப்பினும், அவர் மரணத்திற்கு நெருக்கமாக இருந்தபோது, தேவனுடைய இந்த துறவி ஆதாமிடமிருந்து பெற்ற பாவ இயல்புடன் தனது சொந்த யுத்தத்தை ஒப்புக்கொண்டார் (ரோமர் 5:12). நாக்ஸ் கூறினார், "உலகப் பாதுகாப்பைத் தவிர தற்போதைய மரணம் எதுவும் தோன்றாதபோது, துன்பத்தின் கடுமையான சிலுவையின் கீழ் மாம்சத்திற்கும் ஆவிக்கும் இடையே எவ்வளவு கடினமான யுத்தம் இருக்கிறது என்பதை நான் அறிவேன். மாம்சத்தின் முரட்டுத்தனமான மற்றும் முறுமுறுப்பு புகார்களை நான் அறிவேன் ..."

நாக்ஸின் கூற்று, அப்போஸ்தலனாகிய பவுலின் கூற்று போல் தெரிகிறது, அவர் தனது பாவச் சுபாவத்துடன் தனிப்பட்ட போராட்டத்தை வெளிப்படையாக ஒப்புக்கொண்டார்: "மேலும், நமக்குத் தெரிந்திருக்கிறபடி, நியாயப்பிரமாணம் ஆவிக்குரியதாயிருக்கிறது, நானோ பாவத்துக்குக் கீழாக விற்கப்பட்டு, மாம்சத்துக்குரியவனாயிருக்கிறேன். எப்படியெனில், நான் செய்கிறது எனக்கே சம்மதியில்லை; நான் விரும்புகிறதைச் செய்யாமல், நான் வெறுக்கிறதையே செய்கிறேன். இப்படி நான் விரும்பாததைச் செய்கிறவனாயிருக்க, நியாயப்பிரமாணம் நல்லதென்று ஒத்துக்கொள்ளுகிறேனே. ஆதலால் நான் அல்ல, எனக்குள் வாசமாயிருக்கிற பாவமே அப்படிச் செய்கிறது. அதெப்படியெனில், என்னிடத்தில், அதாவது, என் மாம்சத்தில், நன்மை வாசமாயிருக்கிறதில்லையென்று நான் அறிந்திருக்கிறேன்; நன்மைசெய்யவேண்டுமென்கிற விருப்பம் என்னிடத்திலிருக்கிறது, நன்மைசெய்வதோ என்னிடத்திலில்லை. ஆதலால் நான் விரும்புகிற நன்மையைச் செய்யாமல், விரும்பாத தீமையையே செய்கிறேன். அந்தப்படி நான் விரும்பாததை நான் செய்தால், நான் அல்ல, எனக்குள்ளே வாசமாயிருக்கிற பாவமே அப்படிச் செய்கிறது. ஆனபடியால் நன்மைசெய்ய விரும்புகிற என்னிடத்தில் தீமையுண்டென்கிற ஒரு பிரமாணத்தைக் காண்கிறேன். உள்ளான மனுஷனுக்கேற்றபடி தேவனுடைய நியாயப்பிரமாணத்தின்மேல் பிரியமாயிருக்கிறேன். ஆகிலும் என் மனதின் பிரமாணத்துக்கு விரோதமாய்ப் போராடுகிற வேறொரு பிரமாணத்தை என் அவயவங்களில் இருக்கக் காண்கிறேன்; அது என் அவயவங்களில் உண்டாயிருக்கிற பாவப்பிரமாணத்துக்கு என்னைச் சிறையாக்கிக் கொள்ளுகிறது. நிர்ப்பந்தமான மனுஷன் நான்! இந்த மரணசரீரத்தினின்று யார் என்னை விடுதலையாக்குவார்?" (ரோமர் 7:14-24).

பவுல் ரோமர்களுக்கு எழுதிய கடிதத்தில், அவருடைய சரீரத்தின் "உறுப்புகளில்" ஏதோ ஒன்று இருப்பதாக அவர் கூறுகிறார், அது "என் மாம்சம்" என்று அவர் அழைக்கிறார், இது அவரது கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் சிரமத்தை உருவாக்கியது மற்றும் அவரை பாவத்தின் கைதியாக மாற்றியது. மார்ட்டின் லூதர், ரோமர் புத்தகத்திற்கான தனது முன்னுரையில், பவுலின் “மாம்சத்தைப்” பயன்படுத்துவதைப் பற்றி கருத்துத் தெரிவிக்கையில், “நீங்கள் 'மாம்சத்தைப்' புரிந்துக்கொள்ள மாட்டீர்கள், எனவே, அது சரீரத்துடன் தொடர்புடைய 'மாம்சம்' மட்டுமே என்பது போல, ஆனால் பரிசுத்த பவுல் முழு மனிதன், சரீரம் மற்றும் ஆத்துமாவின் 'மாம்சத்தை' பயன்படுத்துகிறார், பகுத்தறிவு மற்றும் அவரது அனைத்து திறன்களையும் உள்ளடக்கியது, ஏனென்றால் அவனில் உள்ள அனைத்தும் மாம்சத்தின் மீது ஏங்குகிறது மற்றும் பாடுபடுகிறது. லூத்தரின் கருத்துக்கள், "மாம்சம்" என்பது பாலியல் செயல்பாடுகளில் மட்டுமல்ல, வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு பகுதியிலும் தேவனுக்கு எதிரான பாசங்களுக்கும் ஆசைகளுக்கும் சமம் என்று சுட்டிக்காட்டுகிறது.

"மாம்சம்" என்ற வார்த்தையின் உறுதியான புரிதலைப் பெற, வேதத்தில் அதன் பயன்பாடு மற்றும் வரையறை, விசுவாசிகள் மற்றும் அவிசுவாசிகள் இருவரின் வாழ்க்கையில் அது எவ்வாறு வெளிப்படுகிறது, அது உருவாக்கும் விளைவுகள் மற்றும் இறுதியில் அதை எவ்வாறு சமாளிக்க முடியும் என்பதையும் ஆராய வேண்டும்.

"மாம்சம்" என்பதன் வரையறை

புதிய ஏற்பாட்டில் "மாம்சம்" என்பதற்கான கிரேக்க வார்த்தை சார்க்ஸ் ஆகும், இது வேதத்தில் அடிக்கடி சரீர உடலைக் குறிக்கலாம். இருப்பினும், புதிய ஏற்பாடு மற்றும் பிற ஆரம்பகால கிறிஸ்தவ இலக்கியங்களின் கிரேக்க-ஆங்கில அகராதி இந்த வார்த்தையை இவ்வாறு விவரிக்கிறது: “சரீர உடல் செயல்படும் பொருளாக உள்ளது; பவுலின் சிந்தனையின்படி, சரீரத்தின் எல்லா பாகங்களும் மாம்சம் எனப்படும் முழுமையையும் உருவாக்குகின்றன, அது பாவத்தால் ஆதிக்கம் செலுத்துகிறது, மாம்சம் எங்கிருந்தாலும், எல்லா வகையான பாவங்களும் உள்ளன, மேலும் அதில் எந்த நன்மையும் வாழ முடியாது.

மனிதகுலம் இப்படித் தொடங்கவில்லை என்பதை வேதாகமம் தெளிவுபடுத்துகிறது. ஆதியாகமம் புத்தகம் மனிதகுலம் முதலில் நல்லதாகவும் சரியானதாகவும் உருவாக்கப்பட்டது என்று கூறுகிறது: “பின்பு தேவன்: நமது சாயலாகவும் நமது ரூபத்தின்படியேயும் மனுஷனை உண்டாக்குவோமாக; அவர்கள் சமுத்திரத்தின் மச்சங்களையும், ஆகாயத்துப் பறவைகளையும், மிருகஜீவன்களையும், பூமியனைத்தையும், பூமியின்மேல் ஊரும் சகலப் பிராணிகளையும் ஆளக்கடவர்கள் என்றார். தேவன் தம்முடைய சாயலாக மனுஷனைச் சிருஷ்டித்தார், அவனைத் தேவசாயலாகவே சிருஷ்டித்தார்; ஆணும் பெண்ணுமாக அவர்களைச் சிருஷ்டித்தார்” (ஆதியாகமம் 1:26-27). ஏனெனில் தேவன் பரிபூரணமானவர், மேலும் ஒரு விளைவு எப்பொழுதும் சாராம்சத்தில் அதன் காரணத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதால் [அதாவது, முற்றிலும் நல்ல தேவனால் நல்லவற்றை மட்டுமே உருவாக்க முடியும், அல்லது இயேசு சொன்னது போல், "நல்ல மரம் கெட்ட கனிகளைக் கொடுக்க முடியாது" (மத்தேயு 7:18) ஆதாம் மற்றும் ஏவாள் இருவரும் நல்லவர்களாகவும் பாவமில்லாமலும் படைக்கப்பட்டார்கள். ஆனால், ஆதாமும் ஏவாளும் பாவம் செய்தபோது, அவர்களுடைய சுபாவம் கெட்டுப்போனது, அந்த சுபாவம் அவர்களுடைய சந்ததியினருக்கும் அனுப்பப்பட்டது: "ஆதாம் நூற்று முப்பது வயதானபோது, தன் சாயலாகத் தன் ரூபத்தின்படியே ஒரு குமாரனைப் பெற்று, அவனுக்குச் சேத் என்று பேரிட்டான்" (ஆதியாகமம் 5:3, வலியுறுத்தல் சேர்க்கப்பட்டது).

"இதோ, நான் துர்க்குணத்தில் உருவானேன்; என் தாய் என்னைப் பாவத்தில் கர்ப்பந்தரித்தாள்" (சங்கீதம் 51:5) என்ற தாவீதின் அறிவிப்பு போன்ற பாவச் சுபாவத்தின் உண்மை வேதாகமத்தில் பல இடங்களில் போதிக்கப்படுகிறது. தாவீது கூறுவது ஒரு விபச்சார விவகாரத்தின் விளைவு என்றல்ல, ஆனால் அவனது பெற்றோர்கள் அவனுக்கு ஒரு பாவச் சுபாவத்தைக் கொடுத்தனர் என்கிறார், இறையியலில், இது சில சமயங்களில் "ட்ரடூசியன்" (லத்தீன் வார்த்தையிலிருந்து "ஒரு கிளையிலிருந்து" என்று பொருள்படும்) மனித இயல்பின் பார்வையானது ட்ரடூசியன் பார்வை ஆகும். ஒரு நபரின் ஆத்துமா அவரது பெற்றோர் வழியாக உருவாக்கப்படுகிறது, குழந்தை செயல்பாட்டில் அவர்களின் பாவத்தில் வீழ்ச்சியடைந்த இயல்பைப் பெறுகிறது.

மனித இயல்பைப் பற்றிய வேதாகமத்தின் பார்வை கிரேக்க தத்துவத்திலிருந்து வேறுபட்டது, மனிதகுலத்தின் சரீரம் மற்றும் ஆவிக்குரிய இயல்பு முதலில் நன்றாக இருந்தது என்று வேதம் கூறுகிறது. இதற்கு நேர்மாறாக, பிளேட்டோ போன்ற தத்துவஞானிகள் மனிதகுலத்தில் இரட்டைவாதம் அல்லது இருவேறுபாடுகளைக் கண்டனர். இத்தகைய சிந்தனை இறுதியில் சரீரம் (உடல்) மோசமானது என்ற கோட்பாட்டை உருவாக்கியது, ஆனால் ஒரு நபரின் ஆவி நன்றாக இருந்தது என்பதாகும். இயற்பியல் உலகம் "டெமியர்ஜ்" என்று அழைக்கப்படும் ஒரு டெமி-கடவுளால் தவறாக உருவாக்கப்பட்டது என்று நம்பும் நாஸ்டிக்ஸ் போன்ற குழுக்களை இந்த போதனை பாதித்தது. ஞாஸ்டிக்ஸ்டுகள் கிறிஸ்துவின் அவதாரக் கோட்பாட்டை எதிர்த்தனர், ஏனென்றால் சரீரம் தீயதாக இருப்பதால் தேவன் ஒருபோதும் சரீர வடிவத்தை எடுக்க மாட்டார் என்று அவர்கள் நம்பினர். அப்போஸ்தலனாகிய யோவான் தனது நாளில் இந்தப் போதனையின் ஒரு வடிவத்தை எதிர்கொண்டு அதற்கு எதிராக எச்சரித்தார்: “பிரியமானவர்களே, உலகத்தில் அநேகங் கள்ளத்தீர்க்கதரிசிகள் தோன்றியிருப்பதினால், நீங்கள் எல்லா ஆவிகளையும் நம்பாமல், அந்த ஆவிகள் தேவனாலுண்டானவைகளோ என்று சோதித்தறியுங்கள். தேவஆவியை நீங்கள் எதினாலே அறியலாமென்றால்: மாம்சத்தில் வந்த இயேசுகிறிஸ்துவை அறிக்கைபண்ணுகிற எந்த ஆவியும் தேவனால் உண்டாயிருக்கிறது. மாம்சத்தில் வந்த இயேசுகிறிஸ்துவை அறிக்கைபண்ணாத எந்த ஆவியும் தேவனால் உண்டானதல்ல; வருமென்று நீங்கள் கேள்விப்பட்ட அந்திக்கிறிஸ்துவினுடைய ஆவி அதுவே, அது இப்பொழுதும் உலகத்தில் இருக்கிறது" (1 யோவான் 4:1-3).

மேலும், ஒரு நபர் தனது உடலில் என்ன செய்தாலும் பரவாயில்லை என்று ஞானவாதிகள் கற்பித்தனர், ஏனென்றால் ஆவி மட்டுமே முக்கியம். இந்த பிளாட்டோனிக் இரட்டைவாதம் இன்றுள்ளது போலவே முதல் நூற்றாண்டிலும் அதே விளைவைக் கொண்டிருந்தது—இது சந்நியாசம் அல்லது குரோதத்தன்மைக்கு வழிவகுக்கிறது, இவை இரண்டையும் வேதாகமம் கண்டிக்கிறது (கொலோசெயர் 2:23; யூதா 4).

கிரேக்க சிந்தனைக்கு மாறாக, மனிதகுலத்தின் இயல்பு, சரீரம் மற்றும் ஆவிக்குயர்யா நிலை நன்றாக இருந்தது என்று வேதாகமம் கூறுகிறது, இருப்பினும் இருவரும் பாவத்தால் மோசமாக பாதிக்கப்பட்டனர். பாவத்தின் இறுதி விளைவு வேதத்தில் "மாம்சம்" என்று அடிக்கடி குறிப்பிடப்படும் ஒரு இயல்பு—இது தேவனை எதிர்க்கும் மற்றும் பாவ திருப்தியை நாடுகிறது. போதகர் மார்க் புபெக் மாம்சத்தை இவ்வாறு வரையறுக்கிறார்: “மாம்சம் என்பது தோல்வியின் உள்ளமைக்கப்பட்ட விதியாகும், இது இயற்கையான மனிதனால் தேவனைப் பிரியப்படுத்தவோ அல்லது அவருக்கு சேவை செய்யவோ இயலாது. இது மனிதனின் வீழ்ச்சியிலிருந்து பெறப்பட்ட ஒரு கட்டாய உள் சக்தியாகும், இது தேவன் மற்றும் அவரது நீதிக்கு எதிரான பொதுவான மற்றும் குறிப்பிட்ட ஒரு கிளர்ச்சியை வெளிப்படுத்துகிறது. மாம்சத்தை ஒருபோதும் சீர்திருத்தவோ மேம்படுத்தவோ முடியாது. மாம்சத்தின் பிரமாணத்திலிருந்து தப்பிப்பதற்கான ஒரே நம்பிக்கை, அது முழுவதுமாக நிறைவேற்றப்பட்டு, கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவில் ஒரு புதிய வாழ்க்கையை மாற்றிக்கொள்வதாகும்.

மாம்சத்தினுடனான வெளிப்பாடு மற்றும் போராட்டம்

மனிதர்களில் மாம்சம் எவ்வாறு வெளிப்படுகிறது? இந்தக் கேள்விக்கு வேதாகமம் இவ்வாறு பதிலளிக்கிறது: “மாம்சத்தின் கிரியைகள் வெளியரங்கமாயிருக்கின்றன, அவையாவன: விபசாரம், வேசித்தனம், அசுத்தம், காமவிகாரம், விக்கிரகாராதனை, பில்லிசூனியம், பகைகள், விரோதங்கள், வைராக்கியங்கள், கோபங்கள், சண்டைகள், பிரிவினைகள், மார்க்கபேதங்கள், பொறாமைகள், கொலைகள், வெறிகள், களியாட்டுகள் முதலானவைகளே; இப்படிப்பட்டவைகளைச் செய்கிறவர்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்தைச் சுதந்தரிப்பதில்லையென்று முன்னே நான் சொன்னதுபோல இப்பொழுதும் உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன்” (கலாத்தியர் 5:19-21).

உலகில் மாம்சம் வெளிப்படையாக கிரியை செய்வதற்கான உதாரணங்கள் தெளிவாக உள்ளன. அமெரிக்காவில் ஆபாசத்தின் தாக்கம் குறித்த சமீபத்திய ஆய்வில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட சில துக்ககரமான உண்மைகளைக் கவனியுங்கள். ஆய்வின்படி, அமெரிக்காவில் ஒவ்வொரு நொடியும்:

• $3,075.64 ஆபாசத்திற்காக செலவிடப்படுகிறது

• 28,258 இணையத்தள பயனர்கள் ஆபாசத்தைப் பார்க்கிறார்கள்

• 372 இணையத்தள பயனர்கள் வயது வந்தோருக்கான தேடல் சொற்களை தேடுபொறிகளில் தட்டச்சு செய்கிறார்கள்

மேலும் ஒவ்வொரு 39 நிமிடங்களுக்கும் ஒரு புதிய ஆபாச வீடியோ அமெரிக்காவில் உருவாக்கப்படுகிறது. இத்தகைய புள்ளிவிவரங்கள் எரேமியா தீர்க்கதரிசியின் கூற்றை அடிக்கோடிட்டுக் காட்டுகின்றன, அவர் துக்கத்தால் புலம்புகிறார், "எல்லாவற்றைப்பார்க்கிலும் இருதயமே திருக்குள்ளதும் மகா கேடுள்ளதுமாயிருக்கிறது, அதை அறியத்தக்கவன் யார்?" (எரேமியா 17:9).

மாம்சத்தின் விளைவுகள்

மாம்சத்தில் வாழ்வது பல துரதிர்ஷ்டமான விளைவுகளை ஏற்படுத்துகிறது என்று வேதாகமம் கூறுகிறது. முதலாவதாக, மாம்சத்தின்படி வாழ்பவர்கள், ஒருபோதும் மாற்றத்தை விரும்பாதவர்கள் அல்லது தங்கள் பாவ நடத்தையிலிருந்து மனந்திரும்பி வருந்தாதவர்கள், இம்மையிலும் மறுமையிலும் தேவனிடமிருந்து நிரந்தர பிரிவை அனுபவிப்பார்கள் என்று வேதம் கூறுகிறது:

• "இப்பொழுது உங்களுக்கு வெட்கமாகத் தோன்றுகிற காரியங்களினாலே அக்காலத்தில் உங்களுக்கு என்ன பலன் கிடைத்தது? அவைகளின் முடிவு மரணமே" (ரோமர் 6:21)

• "மாம்சத்தின்படி பிழைத்தால் சாவீர்கள்; ஆவியினாலே சரீரத்தின் செய்கைகளை அழித்தால் பிழைப்பீர்கள்" (ரோமர் 8:13)

• "மோசம்போகாதிருங்கள், தேவன் தம்மைப் பரியாசம்பண்ணவொட்டார்; மனுஷன் எதை விதைக்கிறானோ அதையே அறுப்பான். தன் மாம்சத்திற்கென்று விதைக்கிறவன் மாம்சத்தினால் அழிவை அறுப்பான்; ஆவிக்கென்று விதைக்கிறவன் ஆவியினாலே நித்தியஜீவனை அறுப்பான்" (கலாத்தியர் 6:7-8)

மேலும், ஒரு நபர் தனது மாம்ச இயல்புக்கு அடிமையாகிறார்: “மரணத்துக்கேதுவான பாவத்துக்கானாலும், நீதிக்கேதுவான கீழ்ப்படிதலுக்கானாலும், எதற்குக் கீழ்ப்படியும்படி உங்களை அடிமைகளாக ஒப்புக்கொடுக்கிறீர்களோ, அதற்கே கீழ்ப்படிகிற அடிமைகளாயிருக்கிறீர்களென்று அறியீர்களா?" (ரோமர் 6:16). இந்த அடிமைத்தனம் எப்போதும் அழிவுக்கேதுவான வாழ்க்கை முறைக்கும் சீரழிந்த வாழ்க்கைக்கும் வழிவகுக்கிறது. தீர்க்கதரிசியாகிய ஓசியா சொன்னது போல், "அவர்கள் காற்றை விதைத்து, சூறைக்காற்றை அறுப்பார்கள்" (ஓசியா 8:7).

மாம்சத்திற்குக் கீழ்ப்படிவது எப்பொழுதும் தேவனுடைய தார்மீக பிரமாணத்தை மீறுவதில் விளைகிறது என்பதே உண்மை. இருப்பினும், ஒரு உண்மையான அர்த்தத்தில், ஒரு நபர் தேவனுடைய தார்மீக பிரமாணத்தை மீற முடியாது, இருப்பினும் அவர் நிச்சயமாக அதை மீற முடியும். உதாரணமாக, புவியீர்ப்பு விதியை மீறும் நம்பிக்கையில் ஒருவர் கூரையின் மீது ஏறி, கழுத்தில் ஒரு கேப்பைக் கட்டி, கூரையிலிருந்து கீழே குதிக்கலாம். இருப்பினும், அவரால் பறக்க முடியாது என்பதை அவர் விரைவில் கற்றுக்கொள்வார்; அவரால் புவியீர்ப்பு விதியை உடைக்க முடியாது, மேலும் இறுதியில் அவர் உடைக்கும் ஒரே விஷயம், செயல்பாட்டில் ஈர்ப்பு விதியை நிரூபிக்கும் போது. தார்மீக செயல்களிலும் இதுவே உண்மை: ஒரு நபர் மாம்ச வாழ்க்கையின் மூலம் தேவனுடைய தார்மீக பிரமாணத்திற்கு கீழ்ப்படியாமல் போகலாம், ஆனால் அவர் தனது சொந்த நடத்தை மூலம் ஏதாவது ஒரு வழியில் தன்னை உடைத்துக்கொண்டு தேவனுடைய தார்மீக பிரமாணத்தை உண்மையாக நிரூபிப்பார்.

மாம்சத்தை ஜெயித்தல்

மாம்சத்தை வெல்வதற்கும் தேவனுடன் சரியான உறவை மீட்டெடுப்பதற்கும் வேதாகமம் மூன்று-படி செயல்முறையை வழங்குகிறது. முதல் படி நேர்மையாக நடப்பது, ஒரு நபர் தேவனுக்கு முன்பாக தனது பாவ நடத்தையை ஒப்புக்கொள்கிறார். மனித பெற்றோரிடமிருந்து பிறந்த ஒவ்வொருவரையும் பற்றி வேதாகமம் கூறுவதை இது உள்ளடக்குகிறது: ஜனங்கள் பாவிகள் மற்றும் அவர்களை உருவாக்கிய தேவனுடன் முறிந்த உறவில் உலகில் பிரவேசிக்கிறார்கள்:

• "கர்த்தாவே, நீர் அக்கிரமங்களைக் கவனித்திருப்பீரானால், யார் நிலைநிற்பான், ஆண்டவரே?" (சங்கீதம் 130:3).

• "நமக்குப் பாவமில்லையென்போமானால் நம்மை நாமே வஞ்சிக்கிறவர்களாயிருப்போம், சத்தியம் நமக்குள் இராது. நாம் பாவஞ்செய்யவில்லையென்போமானால், நாம் அவரைப் பொய்யராக்குகிறவர்களாயிருப்போம், அவருடைய வார்த்தை நமக்குள் இராது" (1 யோவான் 1:8, 10).

அடுத்த படி, ஆவியில் நடப்பது, இரட்சிப்புக்காக தேவனை அழைப்பதும், மாம்சத்தின் இச்சைகளுக்குக் கீழ்ப்படியாமல் தேவனுக்கு முன்பாக சரியாக வாழ ஒரு நபருக்கு அதிகாரம் அளிக்கும் அவருடைய பரிசுத்த ஆவியைப் பெறுவதும் அடங்கும். இந்த மாற்றமும் வாழ்க்கையின் புதிய நடையும் வேதாகமத்தில் பல இடங்களில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது:

• “கிறிஸ்துவுடனேகூடச் சிலுவையிலறையப்பட்டேன்; ஆயினும், பிழைத்திருக்கிறேன்; இனி நான் அல்ல, கிறிஸ்துவே எனக்குள் பிழைத்திருக்கிறார்; நான் இப்பொழுது மாம்சத்தில் பிழைத்திருக்கிறதோ, என்னில் அன்புகூர்ந்து எனக்காகத் தம்மைத்தாமே ஒப்புக்கொடுத்த தேவனுடைய குமாரனைப்பற்றும் விசுவாசத்தினாலே பிழைத்திருக்கிறேன்" (கலாத்தியர் 2:20).

• "அப்படியே நீங்களும், உங்களை பாவத்திற்கு மரித்தவர்களாகவும், நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசுகிறிஸ்துவுக்குள் தேவனுக்கென்று பிழைத்திருக்கிறவர்களாகவும் எண்ணிக்கொள்ளுங்கள்" (ரோமர் 6:11).

• "பின்னும் நான் சொல்லுகிறதென்னவென்றால், ஆவிக்கேற்றபடி நடந்துகொள்ளுங்கள், அப்பொழுது மாம்ச இச்சையை நிறைவேற்றாதிருப்பீர்கள்" (கலாத்தியர் 5:16).

• "உங்களில் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக, ஞானஸ்நானம் பெற்றவர்கள் எத்தனைபேரோ அத்தனைபேரும் கிறிஸ்துவைத் தரித்துக்கொண்டீர்களே" (கலாத்தியர் 3:27).

• "துர்இச்சைகளுக்கு இடமாக உடலைப் பேணாமலிருந்து, கர்த்தராகிய இயேசுகிறிஸ்துவைத் தரித்துக்கொள்ளுங்கள்" (ரோமர் 13:14).

• "துன்மார்க்கத்திற்கு ஏதுவான மதுபான வெறிகொள்ளாமல், ஆவியினால் நிறைந்து" (எபேசியர் 5:18).

• "நான் உமக்கு விரோதமாய்ப் பாவஞ்செய்யாதபடிக்கு, உமது வாக்கை என்னிருதயத்தில் வைத்து வைத்தேன்" (சங்கீதம் 119:11).

கடைசி படி மரணத்தின் நடை, அங்கு மாம்சம் அதன் ஆசைகளால் பட்டினி கிடக்கிறது, அதனால் அது இறுதியில் இறந்துவிடும். ஒரு நபர் தேவனுடைய ஆவியின் மூலம் மீண்டும் பிறந்தாலும், புதிய சுபாவம் மற்றும் ஆவியிலிருந்து வரும் ஆசைகளுடன் போரிடும் ஆசைகளுடன் பழைய இயல்புகளை அவர் இன்னும் பெற்றிருக்கிறார் என்பதை அவர் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஒரு நடைமுறை நிலைப்பாட்டில் இருந்து, கிறிஸ்தவர் வேண்டுமென்றே பழைய, மாம்ச இயல்புக்கு உணவளிப்பதைத் தவிர்க்கிறார், அதற்கு பதிலாக ஆவியால் இயக்கப்படும் புதிய நடத்தைகளைப் பின்பற்றுகிறார்:

• "நீயோ, தேவனுடைய மனுஷனே இவைகளை விட்டோடி, நீதியையும் தேவபக்தியையும் விசுவாசத்தையும் அன்பையும் பொறுமையையும் சாந்தகுணத்தையும் அடையும்படி நாடு" (1 தீமோத்தேயு 6:11).

• "அன்றியும், பாலியத்துக்குரிய இச்சைகளுக்கு நீ விலகியோடி" (2 தீமோத்தேயு 2:22).

• "மற்றவர்களுக்குப் பிரசங்கம்பண்ணுகிற நான்தானே ஆகாதவனாய்ப் போகாதபடிக்கு, என் சரீரத்தை ஒடுக்கிக் கீழ்ப்படுத்துகிறேன்" (1 கொரிந்தியர் 9:27).

• "ஆகையால், விபசாரம், அசுத்தம், மோகம், துர்இச்சை, விக்கிரகாராதனையான பொருளாசை ஆகிய இவைகளைப் பூமியில் உண்டுபண்ணுகிற உங்கள் அவயவங்களை அழித்துப்போடுங்கள்" (கொலோசெயர் 3:5).

• "கிறிஸ்துவினுடையவர்கள் தங்கள் மாம்சத்தையும் அதின் ஆசை இச்சைகளையும் சிலுவையில் அறைந்திருக்கிறார்கள்" (கலாத்தியர் 5:24).

• "நாம் இனிப் பாவத்துக்கு ஊழியஞ்செய்யாதபடிக்கு, பாவசரீரம் ஒழிந்துபோகும்பொருட்டாக, நம்முடைய பழைய மனுஷன் அவரோடேகூடச் சிலுவையில் அறையப்பட்டதென்று அறிந்திருக்கிறோம்" (ரோமர் 6:6).

• "நீங்களோ இவ்விதமாய்க் கிறிஸ்துவைக் கற்றுக்கொள்ளவில்லை. இயேசுவினிடத்திலுள்ள சத்தியத்தின்படியே, நீங்கள் அவரிடத்தில் கேட்டறிந்து, அவரால் போதிக்கப்பட்டீர்களே. அந்தப்படி, முந்தின நடக்கைக்குரிய மோசம்போக்கும் இச்சைகளாலே கெட்டுப்போகிற பழைய மனுஷனை நீங்கள் களைந்துபோட்டு, உங்கள் உள்ளத்திலே புதிதான ஆவியுள்ளவர்களாகி, மெய்யான நீதியிலும் பரிசுத்தத்திலும் தேவனுடைய சாயலாக சிருஷ்டிக்கப்பட்ட புதிய மனுஷனைத் தரித்துக்கொள்ளுங்கள்” எபேசியர் 4:20-24).

முடிவுரை

சூசன்னா வெஸ்லி, சிறந்த பிரசங்கியார்கள் மற்றும் சங்கீத எழுத்தாளர்கள் ஜான் மற்றும் சார்லஸ் வெஸ்லி ஆகியோரின் தாய், பாவம் மற்றும் மாம்சத்தைக் குறித்து இவ்வாறு விவரித்தார்: "உங்கள் பகுத்தறிவை பலவீனப்படுத்துவது, உங்கள் மனசாட்சியின் மென்மையை பலவீனப்படுத்துவது, தேவனுடைய உணர்வை மறைப்பது அல்லது ஆவிக்குரிய வாழ்விற்கான உங்கள் விருப்பத்தை எடுத்துக்கொள்வது. சுருக்கமாகச் சொன்னால்—ஆவியின் மீது மாம்சத்தின் அதிகாரத்தையும் வல்லமையையும் ஏதாவது அதிகப்படுத்தினால், அது உங்களுக்குப் பாவமாகிவிடும், அது அதனில் எவ்வளவு நல்லதாக இருந்தாலும் சரி.” கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையின் குறிக்கோள்களில் ஒன்று மாம்சத்தின் மீது ஆவியின் வெற்றி மற்றும் வாழ்க்கையின் மாற்றமாகும், இது தேவனுக்கு முன்பாக வாழும் நீதியான வாழ்வில் வெளிப்படுகிறது.

போராட்டம் மிகவும் உண்மையானதாக இருந்தாலும் (வேதாகமம் தெளிவுபடுத்துகிறது), கிறிஸ்தவர்களுக்கு அவர் மாம்சத்தின் மீது இறுதியில் வெற்றியைக் கொண்டுவருவார் என்று தேவனிடமிருந்து உறுதியளிக்கின்றன. "உங்களில் நற்கிரியையைத் தொடங்கினவர் அதை இயேசுகிறிஸ்துவின் நாள்பரியந்தம் முடிய நடத்திவருவாரென்று நம்புகிறேன்" (பிலிப்பியர் 1:5).

Englishமுகப்பு பக்கம்

மாம்சம் என்றால் என்ன?
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries