settings icon
share icon
கேள்வி

ஆவிக்குரிய அரண்கள் - வேதாகமத்தின் பார்வை என்ன?

பதில்


அரண்கள் என்ற வார்த்தை புதிய ஏற்பாட்டில் ஒருமுறை காணப்படுகிறது, கிறிஸ்தவர்களின் ஆவிக்குரிய யுத்தத்தைப் பற்றிய விளக்கத்தில் பவுல் உருவகமாகப் பயன்படுத்தினார்: “நாங்கள் மாம்சத்தில் நடக்கிறவர்களாயிருந்தும், மாம்சத்தின்படி போர்செய்கிறவர்களல்ல. எங்களுடைய போராயுதங்கள் மாம்சத்துக்கேற்றவைகளாயிராமல், அரண்களை நிர்மூலமாக்குகிறதற்கு தேவபலமுள்ளவைகளாயிருக்கிறது” (2 கொரிந்தியர் 10:3-4, NASB). இந்தப் பத்தியில் நமது போர் பற்றிய பின்வரும் உண்மைகளை வெளிப்படுத்துகிறது:

1) இந்த உலகம் யுத்தம் செய்யும் விதத்தின்படி நமது யுத்தம் திட்டமிடப்படவில்லை; பூமிக்குரிய தந்திரங்கள் நமது கரிசனை இல்லை.

2) நமது ஆயுதங்கள் பௌதிகமானவை அல்ல, ஏனென்றால் நமது யுத்தம் ஆவிக்குரிய இயல்புடையது. துப்பாக்கிகள் மற்றும் டாங்கிகளை விட, நம்முடைய ஆயுதங்கள் "தேவனுடைய சர்வாயுத வர்க்கம்" மற்றும் அது "சத்தியம் என்னும் கச்சையை உங்கள் அரையில் கட்டினவர்களாயும் நீதியென்னும் மார்க்கவசத்தைத் தரித்தவர்களாயும்; சமாதானத்தின் சுவிசேஷத்திற்குரிய ஆயத்தம் என்னும் பாதரட்சையைக் கால்களிலே தொடுத்தவர்களாயும், பொல்லாங்கன் எய்யும் அக்கினியாஸ்திரங்களையெல்லாம் அவித்துப்போடத்தக்கதாய், எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக விசுவாசமென்னும் கேடகத்தைப் பிடித்துக்கொண்டவர்களாயும் நில்லுங்கள். இரட்சணியமென்னும் தலைச்சீராவையும், தேவவசனமாகிய ஆவியின் பட்டயத்தையும் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள்” (எபேசியர் 6:14-17).

3) நமது பெலன் தேவனிடமிருந்து மட்டுமே வருகிறது.

4) ஆவிக்குரிய அரண்களை இடிப்பதே தேவனுடையத் திட்டம்.

நாம் எதிர்கொள்ளும் இந்த "அரண்கள்" அல்லது "அரணாக" இருப்பது என்ன? அடுத்த வசனத்தில், பவுல் இந்த உருவகத்தை விளக்குகிறார்: "அவைகளால் நாங்கள் தர்க்கங்களையும், தேவனை அறிகிற அறிவுக்கு விரோதமாய் எழும்புகிற எல்லா மேட்டிமையையும் நிர்மூலமாக்கி, எந்த எண்ணத்தையும் கிறிஸ்துவுக்குக் கீழ்ப்படியச் சிறைப்படுத்துகிறவர்களாயிருக்கிறோம்" (2 கொரிந்தியர் 10:5). "தர்க்கங்கள்" என்பது உலகின் தத்துவங்கள், பகுத்தறிவுகள் மற்றும் திட்டங்கள். "பாசாங்குகள்" பெருமை, மனிதனை மையமாகக் கொண்ட மற்றும் தன்னம்பிக்கையுடன் தொடர்புடையது.

இங்கே சித்திரம்: கிறிஸ்தவன், தனது ஆவிக்குரிய சர்வாயுத வர்க்கத்தை அணிந்து, ஆவிக்குரிய ஆயுதங்களை ஏந்தி, கிறிஸ்துவுக்காக உலகத்தை "வெல்வதற்கு" புறப்படுகிறான், ஆனால் அவன் விரைவில் தடைகளை கண்டுபிடிப்பான். சத்தியத்தை எதிர்க்கவும், தேவனுடைய மீட்பின் திட்டத்தை முறியடிக்கவும் எதிரிகள் பலமான உறுதியான காவல் படைகளை அமைத்துள்ளனர். பல நுட்பமான தர்க்கங்கள் மற்றும் தர்க்கத்தின் பாசாங்கு மூலம் வலுப்படுத்தப்பட்ட மனித பகுத்தறிவின் அரண் உள்ளது. காமம், இன்பம் மற்றும் பேராசை ஆகியவற்றால் பாதுகாக்கப்பட்ட எரியும் அரண்களுடன் உணர்ச்சியின் அரண் உள்ளது. மனித இருதயம் சிங்காசனத்தில் அமர்ந்து அதன் சொந்த சிறப்பு மற்றும் போதுமான எண்ணங்களில் மகிழ்ச்சியுடன் இருக்கும் பெருமையின் உச்சம் உள்ளது.

எதிரி உறுதியாக வேரூன்றியிருக்கிறான்; இந்த அரண்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக பாதுகாக்கப்பட்டு வருகின்றன, உண்மைக்கு எதிரான ஒரு பெரிய எதிர்ப்பை முன்வைக்கின்றன. எவ்வாறாயினும், இவை எதுவும் கிறிஸ்தவ போர்வீரனைத் தடுக்கவில்லை. தேவன் தேர்ந்தெடுத்த ஆயுதங்களைப் பயன்படுத்தி, அவன் அரண்களைத் தாக்குகிறான், கிறிஸ்துவின் அற்புதமான வல்லமையால், சுவர்கள் உடைக்கப்படுகின்றன, மேலும் பாவம் மற்றும் பிழையின் அரண்கள் அடித்து நொறுக்கப்படுகின்றன. வெற்றிபெற்ற கிறிஸ்தவன் இடிபாடுகளுக்குள் நுழைந்து சிறைபிடிக்கப்படுகிறான், அது போலவே, ஒவ்வொரு தவறான கோட்பாடும் மற்றும் ஒவ்வொரு மனித தத்துவமும், ஒரு காலத்தில் தேவனிடமிருந்து தனது சுதந்திரத்தை பெருமையுடன் உறுதிப்படுத்தியது.

இது யோசுவா எரிகோ யுத்தத்தில் சண்டையிடுவது போல் தோன்றினால், நீங்கள் சொல்வது சரிதான். அந்தக் கதை (யோசுவா 6) ஆவிக்குரிய உண்மைக்கு எவ்வளவு பெரிய எடுத்துக்காட்டாக இருக்கிறது!

நற்செய்தியைப் பகிர்ந்துகொள்வது மட்டுமே எதிர்ப்பைக் காணும் நேரமல்ல. நம்முடைய சொந்த வாழ்க்கையிலும், நம் குடும்பங்களிலும், நம் திருச்சபைகளிலும் கூட பிசாசுகளின் அரண்களை நாம் எதிர்கொள்ள முடியும். போதைக்கு எதிராக போராடிய, பெருமையுடன் போராடிய அல்லது "இளவயதின் இச்சைகளை விட்டு வெளியேற" வேண்டிய எவருக்கும், பாவம், விசுவாசமின்மை மற்றும் வாழ்க்கையைப் பற்றிய உலகக் கண்ணோட்டம் ஆகியவை உண்மையில் "அரண்கள்" என்பதை அறிவார்கள்.

கர்த்தர் அவருடைய திருச்சபையைக் கட்டுகிறார், மேலும் "பாதாளத்தின் வாசல்கள் அதை மேற்க்கொள்ளாது" (மத்தேயு 16:18). நமக்குத் தேவை கிறிஸ்தவ போர்வீரர்கள், படைகளின் கர்த்தருடைய சித்தத்திற்கு முற்றிலும் சரணடைந்தவர்கள், அவர் வழங்கும் ஆவிக்குரிய ஆயுதங்களைப் பயன்படுத்துவார்கள். “சிலர் இரதங்களைக்குறித்தும், சிலர் குதிரைகளைக் குறித்தும் மேன்மைபாராட்டுகிறார்கள்; நாங்களோ எங்கள் தேவனாகிய கர்த்தருடைய நாமத்தைக்குறித்தே மேன்மைபாராட்டுவோம்” (சங்கீதம் 20:7).

Englishமுகப்பு பக்கம்

ஆவிக்குரிய அரண்கள் - வேதாகமத்தின் பார்வை என்ன?
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries