ஏன் எண்ணற்ற மதங்கள் உள்ளன? எல்லா மதங்களும் தேவனிடத்திற்கு வழிநடத்துகின்றனவா?


கேள்வி: ஏன் எண்ணற்ற மதங்கள் உள்ளன? எல்லா மதங்களும் தேவனிடத்திற்கு வழிநடத்துகின்றனவா?

பதில்:
எண்ணற்ற மதங்களின் இருப்பு மற்றும் எல்லா மதங்களும் தேவனிடத்திற்கு வழிநடத்துகின்றன என்ற கூற்று தேவனைப் பற்றிய உண்மையை ஆர்வத்துடன் தேடும் பலரைக் குழப்புகிறது, இதன் விளைவாக சில சமயங்களில் இந்த விஷயத்தில் முழுமையான உண்மையை எட்டுவதில் சில விரக்திகள் ஏற்படுகின்றன. அல்லது எல்லா மதங்களும் தேவனுக்கு இட்டுச் செல்கின்றன என்ற உலகளாவிய வாதத்தை அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். நிச்சயமாக, நீங்கள் தேவனை அறிய முடியாது அல்லது தேவன் வெறுமனே இல்லை என்பதற்கு ஆதாரமாக சந்தேகவாதிகள் பல மதங்களின் இருப்பை சுட்டிக்காட்டுகின்றனர்.

ரோமர் 1:19-21, ஏன் பல மதங்கள் உள்ளன என்பதற்கான வேதாகம விளக்கத்தைக் கொண்டுள்ளது. தேவனுடைய சத்தியம் ஒவ்வொரு மனிதரிடமும் காணப்படுகிறது, அறியப்படுகிறது, ஏனெனில் தேவன் அதை உருவாக்கியுள்ளார். தேவனைப் பற்றிய உண்மையை ஏற்றுக்கொண்டு அதற்கு அடிபணிவதற்கு பதிலாக, பெரும்பாலான மனிதர்கள் அதை நிராகரித்து, தேவனைப் புரிந்துகொள்ள தங்கள் சொந்த வழியை நாடுகிறார்கள். ஆனால் இது தேவனைப் பற்றிய அறிவொளிக்கு அல்ல, மாறாக சிந்தனையின் பயனற்ற தன்மைக்கு வழிவகுக்கிறது. "பல மதங்களின்" அடிப்படையை இங்கே காணலாம்.

நீதியையும் ஒழுக்கத்தையும் கோரும் தேவனை நம்புவதற்கு பலர் விரும்பவில்லை, எனவே அத்தகைய தேவைகள் இல்லாத ஒரு தேவனை அவர்கள் கண்டுபிடிக்கின்றனர். பரலோகத்திற்கு மக்கள் தங்கள் சொந்த வழியை சம்பாதிப்பது சாத்தியமில்லை என்று அறிவிக்கும் தேவனை நம்புவதற்கு பலர் விரும்பவில்லை. ஆகவே, அவர்கள் சில படிகளை நிறைவு செய்திருந்தால், சில விதிகளை பின்பற்றியிருந்தால், மற்றும் / அல்லது சில சட்டங்களுக்குக் கீழ்ப்படிந்திருந்தால், குறைந்த பட்சம் அவர்களின் திறனுக்கேற்ப மக்களை பரலோகத்திற்கு ஏற்றுக் கொள்ளும் தேவனைக் கண்டுபிடிப்பார்கள். இறையாண்மையும் சர்வ வல்லமையுமுள்ள தேவனுடன் பலரும் உறவை விரும்பவில்லை. ஆகவே, தேவன் ஒரு தனிப்பட்ட மற்றும் இறையாண்மை கொண்ட ஆட்சியாளர் என்பதை விட ஒரு மாய சக்தியாக இருப்பதையே அவர்கள் கற்பனை செய்கிறார்கள்.

பல மதங்களின் இருப்பு தேவனின் இருப்புக்கு எதிரான வாதமோ அல்லது தேவனைப் பற்றிய உண்மை தெளிவாக இல்லை என்பதற்கான வாதமோ அல்ல. மாறாக, பல மதங்களின் இருப்பு ஒரு உண்மையான தேவனை மனிதகுலம் நிராகரித்ததை நிரூபிப்பதாகும். மனிதகுலம் அவருக்குப் பதிலாக தேவர்களை மாற்றியுள்ளது. இது ஒரு ஆபத்தான நிறுவனமாகும். நம்முடைய சாயலில் தேவனை மீண்டும் உருவாக்குவதற்கான விருப்பம் நமக்குள் இருக்கும் பாவ இயல்புகளிலிருந்து வருகிறது - இது இயற்கையானது இறுதியில் “அழிவை அறுவடை செய்யும்” (கலாத்தியர் 6:7-8).

எல்லா மதங்களும் தேவனிடத்திற்கு வழிநடத்துகின்றனவா? இல்லை. எல்லா மக்களும் - மதம் அல்லது வேறு எதுவாக இருந்தாலும் - ஒரு நாள் தேவனுக்கு முன்பாக நிற்பார்கள் (எபிரெயர் 9:27), ஆனால் மத இணைப்பு என்பது உங்கள் நித்திய விதியை தீர்மானிப்பதல்ல. இயேசு கிறிஸ்துவில் வைக்கும் நம்பிக்கை மட்டுமே இரட்சிக்கும். “குமாரனை உடையவன் ஜீவனை உடையவன், தேவனுடைய குமாரன் இல்லாதவன் ஜீவன் இல்லாதவன்” (1 யோவான் 5:12). அது அவ்வளவு எளிது. கிறிஸ்தவ மார்க்கம் மட்டுமே - இயேசு கிறிஸ்துவின் மரணம் மற்றும் உயிர்த்தெழுதல் மீதான நம்பிக்கை – தேவனுடைய மன்னிப்பு மற்றும் நித்திய ஜீவனுக்கு வழிவகுக்கிறது. குமாரன் மூலமாக வருவது அல்லாமல் யாரும் பிதாவிடம் வருவதில்லை (யோவான் 14:6). நீங்கள் நம்புவதில் இது ஒரு வித்தியாசத்தை ஏற்படுத்துகிறது. இயேசு கிறிஸ்துவைப் பற்றிய உண்மையைத் தழுவுவதற்கான முடிவு முக்கியமானது ஆகும். நித்தியம் என்பது பயங்கரமாக நீண்ட நேரம் இருப்பதைக் காண்பிக்கிறது.

English


முகப்பு பக்கம்
ஏன் எண்ணற்ற மதங்கள் உள்ளன? எல்லா மதங்களும் தேவனிடத்திற்கு வழிநடத்துகின்றனவா?