settings icon
share icon
கேள்வி

ஒரு குடும்பத்தில் கணவன் மற்றும் மனைவியின் பங்குகள் என்ன?

பதில்


கிறிஸ்துவுடனான உறவில் ஆண்களும் பெண்களும் சமமானவர்கள் என்றாலும், திருமணத்தில் ஒவ்வொருவருக்கும் குறிப்பிட்ட பாத்திரங்கள் இருப்பதை வேதவசனங்கள் அளிக்கின்றன. கணவன் வீட்டில் தலைமைப் பொறுப்பை ஏற்க வேண்டும் (1 கொரிந்தியர் 11:3; எபேசியர் 5:23). இந்த தலைமை சர்வாதிகாரமாகவோ, கீழ்ப்படுத்துவதாகவோ அல்லது மனைவியை அடக்கி ஒடுக்குவதாகவோ இருக்கக்கூடாது, மாறாக கிறிஸ்து திருச்சபைய நேசித்து வழிநடத்தும் முன்மாதிரியைப்போல இருக்க வேண்டும். "புருஷர்களே, உங்கள் மனைவிகளில் அன்புகூருங்கள்; அப்படியே கிறிஸ்துவும் சபையில் அன்புகூர்ந்து, தாம் அதைத் திருவசனத்தைக்கொண்டு தண்ணீர் முழுக்கினால் சுத்திகரித்து, பரிசுத்தமாக்குகிறதற்கும்" (எபேசியர் 5:25-26). கிறிஸ்து இரக்கத்தையும், கிருபையையும், மன்னிப்பையும், மரியாதையையும், தன்னலமற்ற தன்மையையும் கொண்டு திருச்சபையை (அவருடைய மக்களை) நேசித்தார். இதேபோல் கணவன்மார்கள் தங்கள் மனைவிகளை நேசிக்க வேண்டும். மனைவிகள் தங்கள் கணவரின் அதிகாரத்திற்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும். “மனைவிகளே, கர்த்தருக்குக் கீழ்ப்படிகிறதுபோல, உங்கள் சொந்தப் புருஷருக்குங் கீழ்ப்படியுங்கள். கிறிஸ்து சபைக்குத் தலையாயிருக்கிறதுபோல, புருஷனும் மனைவிக்குத் தலையாயிருக்கிறான்; அவரே சரீரத்திற்கும் இரட்சகராயிருக்கிறார். ஆகையால், சபையானது கிறிஸ்துவுக்குக் கீழ்ப்படிகிறதுபோல மனைவிகளும் தங்கள் சொந்தப் புருஷர்களுக்கு எந்தக் காரியத்திலேயும் கீழ்ப்படிந்திருக்க வேண்டும்” (எபேசியர் 5:22-24). பெண்கள் தங்கள் கணவருக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும் என்றாலும், ஆண்கள் தங்கள் மனைவிகளை எவ்வாறு நடத்த வேண்டும் என்று வேதாகமம் பலமுறை சொல்கிறது. கணவர் சர்வாதிகாரியின் பாத்திரத்தை ஏற்கவில்லை, ஆகையால் அவரது மனைவி மற்றும் அவரது கருத்துக்களுக்கு மரியாதை காட்ட வேண்டும். சொல்லப்போனால், எபேசியர் 5:28-29 ஆண்கள் தங்கள் மனைவிகளை தங்கள் உடல்களை நேசிப்பதைப் போலவே அன்பு செலுத்தவும், அவர்களுக்கு உணவளிக்கவும், பராமரிக்கவும் அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். ஒரு மனிதன் தன் மனைவியிடம் வைத்திருக்கும் அன்பு கிறிஸ்துவின் சரீரமான திருச்சபையின் மீதான அன்பைப் போலவே இருக்க வேண்டும்.

“மனைவிகளே, கர்த்தருக்கேற்கும்படி, உங்கள் புருஷருக்குக் கீழ்ப்படியுங்கள். புருஷர்களே, உங்கள் மனைவிகளில் அன்புகூருங்கள், அவர்கள்மேல் கசந்து கொள்ளாதிருங்கள்” (கொலோசெயர் 3:18-19). "அந்தப்படி புருஷர்களே, மனைவியானவள் பெலவீன பாண்டமாயிருக்கிறபடியினால், உங்கள் ஜெபங்களுக்குத் தடைவராதபடிக்கு, நீங்கள் விவேகத்தோடு அவர்களுடனே வாழ்ந்து, உங்களுடனேகூட அவர்களும் நித்தியஜீவனாகிய கிருபையைச் சுதந்தரித்துக்கொள்ளுகிறவர்களானபடியினால், அவர்களுக்குச் செய்யவேண்டிய கனத்தைச் செய்யுங்கள்" (1 பேதுரு 3:7). இந்த வசனங்களிலிருந்து, அன்பும் மரியாதையும் கணவன்-மனைவி இருவரின் பாத்திரங்களையும் வகைப்படுத்துகின்றன. இவை இருந்தால், அதிகாரம், தலைமைத்துவம், அன்பு மற்றும் சமர்ப்பிப்பு ஆகியவை துணையாளருக்கு எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது.

வீட்டிலுள்ள பொறுப்புகளைப் பிரிப்பது குறித்து, கணவன்மார்களுக்கு தங்கள் குடும்பங்களுக்கு வழங்கும்படி வேதாகமம் அறிவுறுத்துகிறது. இதன் பொருள் என்னவென்றால், அவர் தனது மனைவி மற்றும் குழந்தைகளுக்கு வாழ்க்கையின் அனைத்து தேவைகளையும் போதுமான அளவு வழங்குவதற்கு போதுமான பணம் சம்பாதிக்கிறார் என்பதாகும். அவ்வாறு செய்யத் தவறுவது திட்டவட்டமான ஆவிக்குரிய விளைவுகளைக் கொண்டுள்ளது. “ஒருவன் தன் சொந்த ஜனங்களையும், விசேஷமாகத் தன் வீட்டாரையும் விசாரியாமற்போனால், அவன் விசுவாசத்தை மறுதலித்தவனும், அவிசுவாசியிலும் கெட்டவனுமாயிருப்பான்” (1 தீமோத்தேயு 5:8). எனவே, தனது குடும்பத்திற்குரிய அணைத்து தேவைகளுக்கும் வழங்க எந்த முயற்சியும் செய்யாத ஒரு மனிதன் தன்னை ஒரு கிறிஸ்தவன் என்று சரியாக அழைக்க முடியாது. குடும்பத்தை ஆதரிப்பதில் மனைவிக்கு பங்கில்லை மற்றும் அவர்களால் உதவ முடியாது என்று இது அர்த்தப்படுத்துவதில்லை - நீதிமொழிகள் 31 ஒரு தெய்வீக மனைவி நிச்சயமாக அவ்வாறு செய்யக்கூடும் என்பதை நிரூபிக்கிறது - ஆனால் குடும்பத்திற்கு வழங்குவது அவளுடைய முதன்மையாக பொறுப்பு அல்ல; அது அவளுடைய கணவனின் பொறுப்பாகும். ஒரு கணவன் குழந்தைகளுடனும் வீட்டு வேலைகளுடனும் உதவ வேண்டும் (இதன் மூலம் தன் மனைவியை நேசிக்க வேண்டிய கடமையை நிறைவேற்றுகிறான்), நீதிமொழிகள் 31 மேலும் தெளிவுபடுத்துகிறது, அந்த வீடு பெண்ணின் முதன்மை செல்வாக்கு மற்றும் பொறுப்பாக இருக்க வேண்டும். அவள் தாமதமாக படுத்து சீக்கிரம் எழுந்திருக்க வேண்டும் என்றாலும், அவளுடைய குடும்பம் நன்கு பராமரிக்கப்படுகிறது. இது பல பெண்களுக்கு எளிதான வாழ்க்கை முறை அல்ல-குறிப்பாக வசதியான மேற்கத்திய நாடுகளில். இருப்பினும், பல பெண்கள் இப்படி இருக்கவே வலியுறுத்தப்படுகிறார்கள் மற்றும் நொறுக்கப்படும் நிலைக்கு ஆளாகிறார்கள். இத்தகைய மன அழுத்தத்தைத் தடுக்க, கணவன்-மனைவி இருவரும் தங்கள் முன்னுரிமைகளை ஜெபத்துடன் மறுவரிசைப்படுத்த வேண்டும் மற்றும் அவர்களின் பாத்திரங்களைப் பற்றிய வேதாகமத்தின் வழிமுறைகளைப் பின்பற்ற வேண்டும்.

ஒரு திருமணத்தில் உழைப்பைப் பிரிப்பது தொடர்பான மோதல்கள் ஏற்படக்கூடும், ஆனால் இரு கூட்டாளிகளும் கிறிஸ்துவிடம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டால், இந்த மோதல்கள் மிகக் குறைவாகவே இருக்கும். ஒரு ஜோடி இந்த பிரச்சினையில் வாதங்கள் அடிக்கடி மற்றும் கடுமையானவை எனக் கண்டால், அல்லது வாதங்கள் திருமணத்தை வகைப்படுத்துவதாகத் தோன்றினால், பிரச்சினை ஒரு ஆவிக்குரியதாகும். அத்தகைய சந்தர்ப்பத்தில், பங்காளிகள் தங்களை முதலில் ஜெபத்திற்கும் கிறிஸ்துவுக்கு அடிபணியவும் மறுபரிசீலனை செய்யவும் வேண்டும், பின்னர் ஒருவருக்கொருவர் அன்பு மற்றும் மரியாதைக்குரிய அணுகுமுறையில் இருக்க வேண்டும்.

Englishமுகப்பு பக்கம்

ஒரு குடும்பத்தில் கணவன் மற்றும் மனைவியின் பங்குகள் என்ன?
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries