settings icon
share icon
கேள்வி

எனது திருமணத்தை நான் எவ்வாறு மீட்டெடுப்பது?

பதில்


திருமண உறவை மீட்டெடுப்பதற்கான தேவையானது பல்வேறு காரணங்களுக்காக இருக்கலாம் என்பதால், பொதுவான உறவுகளுக்காகவும், பின்னர் குறிப்பாக திருமணத்திற்காகவும் வேதாகமம் குறிப்பிடும் அடிப்படைக் கொள்கைகளைப் பார்ப்போம்.

தொடங்குவதற்கான இடம் ஒரு ஆணோ பெண்ணோ மற்றும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு இடையே உள்ள ஒருவரையொருவர் உள்ள உறவோடு சம்பந்தப்பட்டதாகும். மறுபடியும் பிறந்த விசுவாசிகளாக, மற்றவர்களுடனான எந்தவொரு உறவின் வெற்றியும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுடனான நமது தனிப்பட்ட உறவின் தரத்துடன் நேரடி தொடர்பு உள்ளது. பாவம் அல்லது தெய்வீகக் கண்ணோட்டத்திற்கு முரணான மனப்பான்மையின் காரணமாக நாம் தேவனுடன் ஐக்கியம் கொள்ளாமல் இருக்கும்போது, முதலில், நாம் நமக்குள் வித்தியாசமாக இருப்பதைக் காண்கிறோம், அது மற்றவர்களுடனான நமது உறவுகளில் பரவுகிறது. ஆகையால், கர்த்தருடைய கண்ணோட்டத்துடன் ஒத்துப்போவதன் மூலமும், அவருடைய மன்னிப்பில் இளைப்பாறுவதன் மூலமும் அவருடனான நமது ஐக்கியத்தை மீட்டெடுப்பதை நாம் தொடங்க வேண்டும் (1 யோவான் 1:9).

இவை அனைத்தும் புதிய பிறப்பின் மூலம் ஒருவர் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுடன் தனிப்பட்ட உறவைக் கொண்டிருப்பதை முன்னறிவிக்கிறது. அதாவது, கிறிஸ்துவில் நித்திய ஜீவனின் பரிசு மூலம் இரட்சிப்பை ஏற்றுக்கொள்வதில் புதிதாய் பிறந்த வாழ்க்கைக்கு வழி வகுக்கிறது. அந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை என்றால், வேதாகமக் கோட்பாடுகள் கவனிக்கப்பட வேண்டிய முதல் பிரச்சினை அல்ல; ஒருவரின் நித்திய இரட்சிப்பு அல்லது மீட்பு.

மறுபடியும் பிறந்த விசுவாசிக்கு, மன்னிப்பு என்பது கிறிஸ்துவில் நமக்கு இருக்கும் நிலை மற்றும் பாக்கியம், அந்த மன்னிப்பின் காரணமாக நாம் மற்றவர்களை மன்னிக்கும்படி கட்டளையிடப்பட்டிருக்கிறோம். "ஒருவருக்கொருவர் தயவாயும் மனஉருக்கமாயும் இருந்து, கிறிஸ்துவுக்குள் தேவன் உங்களுக்கு மன்னித்ததுபோல, நீங்களும் ஒருவருக்கொருவர் மன்னியுங்கள்" (எபேசியர் 4:32). நாம் விசுவாசிகளாக இருந்தால், நாம் "கிறிஸ்துவுக்குள்" மன்னிக்கப்படுகிறோம், "கிறிஸ்துவுக்குள்" நாம் மற்றவர்களையும் மன்னிக்கிறோம். மன்னிப்பு இல்லாமல் எந்த உறவையும் மீட்டெடுக்க முடியாது. மன்னிப்பு என்பது நம்முடைய சொந்த மன்னிக்கப்பட்ட நிலையின் அடிப்படையில் நாம் செய்யும் ஒரு தேர்வாகும்.

திருமண உறவைப் பொறுத்தவரை, உலகின் பார்வைக்கு நேர்மாறான ஒரு தெளிவான மாதிரியை வேதாகமம் நமக்கு அளித்துள்ளது. மன்னிப்பு வழங்கப்பட்டு, பெறப்பட்டவுடன், தேவனுடைய மாதிரியைப் பயன்படுத்துவது இரண்டு தனித்தனி பிரிவினர்களையும் தேவனை மதிக்கும் ஒரு கூட்டமைப்பிற்கு கொண்டு வர ஆரம்பிக்கும். இதற்கு இரு தரப்பிலும் ஒரு தேர்வு தேவை. "உங்களுக்கு தெரியாததை உங்களால் உபயோகிக்க முடியாது" என்ற பழமொழி உண்டு. எனவே, திருமணத்திற்கான தேவனுடைய மாதிரியைக் கற்றுக்கொள்ள நாம் தேவனுடைய வார்த்தையைப் பார்க்க வேண்டும்.

ஆதாம் மற்றும் ஏவாளுக்கு இடையே ஏதேன் தோட்டத்தில் முதல் திருமணத்தை தேவன் நியமித்தார். பாவம் உள்ளே நுழைந்தபோது, அந்த பரிபூரண ஐக்கியம் அழிந்தது. பின்னர், தேவன் ஏவாளிடம் ஆதாம் அவளை ஆள "தலைவராக" இருப்பார் என்று கூறினார் (ஆதியாகமம் 3:16). (ஒப்பிடுங்கள், 1 கொரிந்தியர் 11:3; எபேசியர் 5:22; டைட்டஸ் 2:5; 1 பேதுரு 3:5-6.) இந்த "விதி" நவீன தாராளவாத பெண்கள் இயக்கத்தால் நிராகரிக்கப்பட்டது மற்றும் “பொய்யை” விசுவாசிக்கிறவர்களுக்கு சொல்லொண்ணாத் துயரத்தைக் கொண்டுவந்துள்ளது. "அனைவரும் சமம்" என்ற மனிதக் கண்ணோட்டமும் உள்ளது. ஒருவகையில் அதுதான் உண்மை. கிறிஸ்து இயேசுவில் நாம் அனைவருக்கும் இரட்சிப்புக்கு சமமான அணுகல் உள்ளது (கலாத்தியர் 3:28). ஆனால் உலகில் உள்ள அனைவரும் மனித வாய்ப்புகள், திறன்கள் அல்லது அதிகாரம் ஆகியவற்றில் சமமானவர்கள் என்று சொல்வது அப்பாவித்தனமாக இருக்கிறது. மனைவிகளை அவர்களது புருஷர்களின் அதிகாரத்தின் கீழ் வைப்பதற்கு தேவன் ஒரு நோக்கம் கொண்டிருந்தார். பாவத்தின் காரணமாக, அந்த விதி துஷ்பிரயோகம் செய்யப்பட்டு, துண்டிக்கப்பட்டது, இதன் விளைவாக வீட்டிற்கும் குடும்பத்திற்கும் குழப்பம் ஏற்பட்டது. இருப்பினும், தேவன் கூறுகிறார், புருஷன் "புருஷர்களும் தங்கள் மனைவிகளைத் தங்கள் சொந்தச் சரீரங்களாகப் பாவித்து, அவர்களில் அன்புகூரவேண்டும்" (எபேசியர் 5:28). உண்மையில், பொறுப்பின் பெரும்பகுதி புருஷனுக்கு வழங்கப்படுகிறது. ஸ்திரீ கர்த்தருக்குக் கீழ்ப்படிவதுபோல் தன் கணவனுக்குக் கீழ்ப்படிய வேண்டும்; இருப்பினும், புருஷர்கள் தங்கள் மனைவிகளை நேசிக்க வேண்டும் "கிறிஸ்துவும் சபையில் அன்புகூர்ந்து, அதற்காகத் தம்மையே ஒப்புக்கொடுத்தார்" (எபேசியர் 5:25-29).

முதல் கொரிந்தியர் 7 திருமணத்தைப் பற்றிய சில கோட்பாடுகள் மற்றும் நடைமுறை, தனிப்பட்ட, ஆவியால் வழிநடத்தப்படும் ஆலோசனைகளை வழங்குகிறது. மீண்டுமாய், தனிப்பட்ட நபர்கள் மறுபடியும் பிறந்த விசுவாசிகள் என்று இது முன்வைக்கிறது. இந்த பத்தியில் விபச்சாரம், வேசித்தனம், தனிமையாகவும் தூய்மையாகவும் இருத்தல் அல்லது—ஆர்வம் மற்றும் விபச்சாரத்தின் ஆபத்துக்களைத் தவிர்ப்பதற்காக—திருமணம் செய்வது பற்றி பேசுகிறது.

தேவனுடைய திருமண மாதிரி கிரியை செய்கிறது, ஆனால் அது இரு தரப்பினரிடமிருந்தும் ஒரு உறுதிப்பாட்டை எடுக்கும். வழக்கமாக, ஒரு திருமண உறவு முறிந்துவிட்டால், முன்னோக்கி நகர்த்துவதற்கு மன்னிக்கப்பட்டு பின்வாங்க வேண்டிய பிரச்சினைகள் உள்ளன, மீண்டும், அது ஒரு தேர்வு மற்றும் அர்ப்பணிப்பை எடுக்கும். மன்னிக்க விரும்பாதது மறுசீரமைப்பைக் குறிக்காது. மிக முக்கியமான பிரச்சினை தேவன் முன்பாக ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட நபரும் பொறுப்புடையவராக இருக்கிறார். மன்னிப்பு மற்றும் ஐக்கியத்துடன் நடப்பது உறவை மீண்டும் கட்டியெழுப்ப ஒரு அற்புதமான இடமாக இருக்கும்.

Englishமுகப்பு பக்கம்

எனது திருமணத்தை நான் எவ்வாறு மீட்டெடுப்பது?
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries