settings icon
share icon
கேள்வி

மாற்று இறையியல் என்றால் என்ன?

பதில்


மாற்று இறையியல் (சூப்பர்செஷனிசம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது) அடிப்படையில் திருச்சபையானது இஸ்ரவேலை தேவனின் திட்டத்தில் மாற்றியுள்ளது என்பதைக் கற்பிக்கிறது. மாற்று இறையியலைப் பின்பற்றுபவர்கள் யூதர்கள் இனி தேவனால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஜனங்கள் அல்ல என்று நம்புகிறார்கள், இஸ்ரவேல் தேசத்திற்கான குறிப்பிட்ட எதிர்காலத் திட்டங்கள் எதுவும் தேவனிடம் இல்லை என்று நம்புகிறார்கள். திருச்சபைக்கும் இஸ்ரவேலுக்கும் இடையிலான உறவின் மாறுபட்ட கருத்துக்களில் திருச்சபையானது இஸ்ரவேலை மாற்றியுள்ளது (மாற்று இறையியல்), திருச்சபை இஸ்ரவேலின் விரிவாக்கம் (உடன்படிக்கை இறையியல்), அல்லது திருச்சபை இஸ்ரவேலில் இருந்து முற்றிலும் மாறுபட்டது மற்றும் வேறுபட்டது ஆகும் (தேவனுடைய அருளாட்சி முறை / ஆயிரவருட அரசாட்சிக்கு கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகை இருக்கும்). .

திருச்சபை இஸ்ரவேலுக்கு மாற்றாக இருப்பதாகவும், வேதாகமத்தில் இஸ்ரவேலுக்கு அளிக்கப்பட்ட பல வாக்குறுதிகள் இஸ்ரேலில் அல்ல, கிறிஸ்தவ திருச்சபையில் நிறைவேற்றப்படுகின்றன என்றும் மாற்று இறையியல் கற்பிக்கிறது. வாக்குறுதியளிக்கப்பட்ட தேசத்திற்கு இஸ்ரவேலின் ஆசீர்வாதம் மற்றும் மீட்டெடுப்பு பற்றிய வேதத்தில் உள்ள தீர்க்கதரிசனங்கள் ஆவிக்குரியமயமாக்கப்பட்டன அல்லது திருச்சபைக்கு தேவனின் ஆசீர்வாதத்தின் வாக்குறுதிகளாக உருவகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. பல நூற்றாண்டுகளாக யூத மக்கள் தொடர்ந்து இருப்பது மற்றும் குறிப்பாக நவீன இஸ்ரேல் மாநிலத்தின் மறுமலர்ச்சி போன்ற பெரிய பார்வைகள் இந்த பார்வையில் உள்ளன. இஸ்ரவேல் தேவனால் கண்டனம் செய்யப்பட்டு, யூத தேசத்திற்கு எதிர்காலம் இல்லை என்றால், கடந்த 2,000 ஆண்டுகளில் யூத மக்களின் இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில் உண்டாயிருந்த அவர்களின் உயிர்வாழ்வை நாம் எவ்வாறு விளக்குகிறோம்? 1,900 ஆண்டுகளாக இல்லாத நிலையில் 20 ஆம் நூற்றாண்டில் இஸ்ரவேல் ஒரு தேசமாக ஏன், எப்படி தோன்றியது என்பதை நாம் எவ்வாறு விளக்குகிறோம்? .

இஸ்ரவேலும் திருச்சபையும் வேறுபட்டவை என்கிற கருத்து புதிய ஏற்பாட்டில் தெளிவாக கற்பிக்கப்படுகிறது. வேதாகமத்தில், திருச்சபை இஸ்ரவேலில் இருந்து வேறுபட்டது, சபை மற்றும் இஸ்ரவேல் என்ற சொற்கள் ஒருபோதும் குழப்பமடையவோ அல்லது ஒன்றோடொன்று மாறி மாறி பயன்படுத்தப்படவோ கூடாது. திருச்சபை பெந்தெகொஸ்தே நாளில் உருவான முற்றிலும் ஒரு புதிய படைப்பாகும், அது கிறிஸ்துவின் வானமேக வருகையில் பரலோகத்திற்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படும் வரை தொடரும் என்று வேதாகமத்திலிருந்து நாம் கற்பிக்கப்படுகிறோம் (எபேசியர் 1:9–11; 1 தெசலோனிக்கேயர் 4:13–17) . இஸ்ரவேலுக்கான சாபங்களுக்கும் ஆசீர்வாதங்களுக்கும் திருச்சபைக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை. மோசேயின் உடன்படிக்கையின் உடன்படிக்கைகள், வாக்குறுதிகள் மற்றும் எச்சரிக்கைகள் இஸ்ரவேலுக்கு மட்டுமே செல்லுபடியாகும். கடந்த 2,000 ஆண்டுகளில் சிதறடிக்கப்பட்ட காலத்தில் தேவனின் திட்டத்தில் இஸ்ரவேல் தற்காலிகமாக ஒதுக்கி வைக்கப்பட்டுள்ளது (ரோமர் 11 ஐப் பார்க்கவும்). .

மாற்று இறையியலுக்கு மாறாக, சபை எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட பிறகு (1 தெசலோனிக்கேயர் 4:13-18), தேவன் தனது திட்டத்தின் முதன்மை மையமாக இஸ்ரவேலை மீட்டெடுப்பார் என்று தேவனுடைய அருளாட்சி கற்பிக்கிறது. இனியுள்ள முதல் நிகழ்வு உபத்திரவ காலம் (வெளி. 6–19 அதிகாரங்கள்). கிறிஸ்துவை நிராகரித்ததற்காக உலகம் நியாயந்தீர்க்கப்படும், மேசியாவின் இரண்டாவது வருகைக்கான பெரும் உபத்திரவத்தின் சோதனைகள் மூலம் இஸ்ரவேல் தயாராக உள்ளது. உபத்திரவத்தின் முடிவில் கிறிஸ்து பூமிக்குத் திரும்பும்போது, அவரைப் பெற இஸ்ரேல் தயாராக இருக்கும். உபத்திரவத்திலிருந்து தப்பிய இஸ்ரவேலின் எஞ்சியவர்கள் இரட்சிக்கப்படுவார்கள், கர்த்தர் தம்முடைய ராஜ்யத்தை இந்த பூமியில் எருசலேமுடன் அதன் தலைநகராக நிறுவுவார். கிறிஸ்து ராஜாவாக ஆட்சி செய்வதால், இஸ்ரேல் முன்னணி தேசமாக இருக்கும், எல்லா நாடுகளிலிருந்தும் பிரதிநிதிகள் எருசலேமுக்கு வந்து ராஜாவாகிய இயேசு கிறிஸ்துவை நமஸ்கரித்து மற்றும் வணங்குவதற்காக வருவார்கள். திருச்சபை கிறிஸ்துவுடன் திரும்பி, அவருடன் ஆயிரம் ஆண்டுகள் ஆட்சி செய்யும் (வெளிப்படுத்துதல் 20:1–5). .

பழைய ஏற்பாடு மற்றும் புதிய ஏற்பாடு இரண்டும் இஸ்ரேலுக்கான தேவனின் இஸ்ரவேலைக் குறித்த அருளாட்சி திட்டத்தைப் பற்றிய ஒரு ஆயிரவருட அரசாட்சிக்கு முன்னர் கிறிஸ்துவின் வருகை / தேவனுடைய அருளாட்சியின பரவலான புரிதலை ஆதரிக்கின்றன. வெளிப்படுத்துதல் 20: 1–7 இன் தெளிவான போதனையில் ஆயிரவருட அரசாட்சிக்கு முன்னர் கிறிஸ்துவின் வருகை இருக்கும் என்னும் கோட்பாடுக்கு வலுவான ஆதரவு காணப்படுகிறது, அங்கு கிறிஸ்துவின் ராஜ்யம் 1,000 ஆண்டுகள் நீடிக்கும் என்று ஆறு முறை கூறுகிறது. உபத்திரவத்திற்குப் பிறகு கர்த்தர் திரும்பி வந்து இஸ்ரவேல் தேசத்தோடு தம்முடைய ராஜ்யத்தை ஸ்தாபிப்பார், கிறிஸ்து பூமியெங்கும் ஆட்சி செய்வார், இஸ்ரவேல் தேசங்களின் தலைவராக இருக்கும். திருச்சபை அவருடன் ஆயிரம் ஆண்டுகள் ஆட்சி செய்யும். தேவனின் திட்டத்தில் திருச்சபை இஸ்ரவேலை மாற்றவில்லை. இந்த கிருபையின் யுகத்தில் திருச்சபையின் மேல் நோக்கமாக இருக்கிற தேவன், இஸ்ரவேலை மறக்கவில்லை, ஒரு நாள் இஸ்ரவேலை அவர் தேர்ந்தெடுத்த தேசமாக அவர் விரும்பிய பாத்திரத்திற்கு மீட்டெடுப்பார் (ரோமர் 11). .

Englishமுகப்பு பக்கம்

மாற்று இறையியல் என்றால் என்ன?
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries