settings icon
share icon
கேள்வி

மரணத்திற்கு பின்பு வாழ்வு உண்டா?

பதில்


ஏசாயா 65:17 கூறுகிறது, "இதோ, நான் புதிய வானத்தையும் புதிய பூமியையும் சிருஷ்டிக்கிறேன்; முந்தினவைகள் இனி நினைக்கப்படுவதுமில்லை, மனதிலே தோன்றுவதுமில்லை.” ஏசாயா 65:17-ஐ சிலர் விளக்குவது, பரலோகத்தில் நம்முடைய பூமிக்குரிய வாழ்க்கையைப் பற்றிய நினைவே இருக்காது என்பதாகும். எவ்வாறாயினும், ஏசாயா 65:16-ல் ஒரு வசனம் முன்பு, வேதாகமம் கூறுகிறது, "முந்தின இடுக்கண்கள் மறக்கப்பட்டு, அவைகள் என் கண்களுக்கு மறந்துபோயின." நமது "கடந்த கால இடுக்கண்கள்" மட்டுமே மறக்கப்படும், நம் நினைவுகள் அனைத்தும் மறக்கப்பட வாய்ப்பில்லை. நம் நினைவுகள் இறுதியில் சுத்தப்படுத்தப்படும், மீட்கப்படும், குணமடையும் மற்றும் மீட்டெடுக்கப்படும், அழிக்கப்படாது. நமது பூமிக்குரிய வாழ்க்கையிலிருந்து பல நினைவுகளை நம்மால் பெற முடியவில்லை என்பதற்கு எந்த காரணமும் இல்லை. பாவம், வேதனை, துக்கம் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய நினைவுகளே தூய்மைப்படுத்தப்படும். வெளிப்படுத்துதல் 21:4 அறிவிக்கிறது, “அவர்களுடைய கண்ணீர் யாவையும் தேவன் துடைப்பார்; இனி மரணமுமில்லை, துக்கமுமில்லை, அலறுதலுமில்லை, வருத்தமுமில்லை; முந்தினவைகள் ஒழிந்துபோயின என்று விளம்பினது.”

முந்தைய காரியங்கள் நினைவுக்கு வராது என்பது நம் நினைவுகள் சுத்தமாக துடைக்கப்படும் என்று அர்த்தமல்ல. தீர்க்கதரிசனம் நமது புதிய சூழலின் அற்புதமான தரத்தை பரிந்துரைக்கலாம். புதிய பூமி மிகவும் கண்கவர், மிகவும் மனதைக் கவரும், தற்போதைய பூமியின் துன்பத்தையும் பாவத்தையும் அனைவரும் மறந்துவிடுவார்கள். இரவில் தன் அறையில் நிழலைக் கண்டு பயப்படும் குழந்தை, மறுநாள் விளையாட்டு மைதானத்தில் தன் இரவு நேர பயத்தை முற்றிலும் மறந்துவிடுகிறது. நினைவுகள் அழிந்துவிட்டன என்பதல்ல, சூரிய ஒளியில் அவை நினைவுக்கு வருவதில்லை.

மேலும், நித்திய நிலைக்கும் தற்போதைய பரலோகத்திற்கும் இடையில் வேறுபாடு காண்பது முக்கியம். ஒரு விசுவாசி இறந்தால், அவன் அல்லது அவள் பரலோகத்திற்குச் செல்கிறார்கள், ஆனால் அது நமது இறுதி இலக்கு அல்ல. “புதிய வானமும் புதிய பூமியும்” நம்முடைய நித்திய, நிரந்தர வீடு என்று வேதாகமம் பேசுகிறது. மேலே மேற்கோள் காட்டப்பட்ட இரண்டு பகுதிகளும் (ஏசாயா 65:17 மற்றும் வெளிப்படுத்துதல் 21:1) நித்திய நிலையைக் குறிக்கின்றன, தற்போதைய வானத்தை அல்ல. ஒவ்வொருவருடைய கண்ணீரையும் துடைக்கும் வாக்குறுதியானது, உபத்திரவத்திற்குப் பிறகு, இறுதித் தீர்ப்புக்குப் பிறகு, பிரபஞ்சத்தின் மறு உருவாக்கம் வரை வருவதில்லை.

யோவான் தனது அப்போகாலிப்டிக் தரிசனத்தில் பரலோகத்தில் துக்கத்தைப் பார்க்கிறார்: “தேவவசனத்தினிமித்தமும் தாங்கள் கொடுத்த சாட்சியினிமித்தமும் கொல்லப்பட்டவர்களுடைய ஆத்துமாக்களைப் பலிபீடத்தின்கீழே கண்டேன். அவர்கள்: பரிசுத்தமும் சத்தியமுமுள்ள ஆண்டவரே, தேவரீர் பூமியின்மேல் குடியிருக்கிறவர்களிடத்தில் எங்கள் இரத்தத்தைக்குறித்து எதுவரைக்கும் நியாயத்தீர்ப்புச்செய்யாமலும் பழிவாங்காமலும் இருப்பீர் என்று மகா சத்தமிட்டுக் கூப்பிட்டார்கள்?” (வெளிப்படுத்துதல் 6:9-10). யோவான் வெளிப்படையாக பரலோகத்தில் இருக்கிறார் (வெளிப்படுத்துதல் 4:1-2), அவர்களுக்கு இழைக்கப்பட்ட அநீதியை வெளிப்படையாக நினைவில் வைத்திருப்பவர்களை அவர் பார்க்கிறார் மற்றும் கேட்கிறார். பழிவாங்குவதற்கான அவர்களின் உரத்த அழைப்புகள், தற்போதைய பரலோகத்தில், கெட்ட காரியங்கள் உட்பட பூமியில் நம் வாழ்க்கையை நினைவில் கொள்வோம் என்பதைக் குறிக்கிறது. வெளிப்படுத்தல் 6 இன் தற்போதைய பரலோகம் தற்காலிகமானது, இருப்பினும், வெளிப்படுத்துதல் 21 இல் உள்ள நித்திய நிலைக்கு வழிவகுக்கின்றது.

லாசரு மற்றும் ஐசுவரியவான் கதையில் (லூக்கா 16:19-31) இறந்தவர்கள் தங்கள் பூமிக்குரிய வாழ்க்கையை நினைவில் கொள்கிறார்கள் என்பதற்கு மேலும் சான்றாகும். நரகத்தில் இருக்கும் ஐசுவரியவான், அநீதியாளர்களுக்குக் காத்திருக்கும் விதியைப் பற்றி ஐசுவரியவானின் சகோதரர்களை எச்சரிக்க லாசருவை மீண்டும் பூமிக்கு அனுப்பும்படி ஆபிரகாமிடம் கேட்கிறான் (வசனம் 27-28). ஐசுவரியவான் வெளிப்படையாக தனது உறவினர்களை நினைவில் கொள்கிறான். அவர் சுய சேவை மற்றும் பாவமான சுகம் (வசனம் 25) போன்ற தனது சொந்த வாழ்க்கையை நினைவில் கொள்கிறான். நரகத்தில் இருக்கும் ஐசுவரியவானின் நினைவுகள் அவனது துயரத்தின் ஒரு பகுதியாக மாறுகின்றன. லாசருவுக்கு நினைவுகள் இருக்கிறதா இல்லையா என்பதைக் கதை குறிப்பிடவில்லை, ஆனால் ஆபிரகாமுக்கு பூமியில் நடக்கும் நிகழ்வுகள் பற்றிய திட்டவட்டமான அறிவு உள்ளது (வசனம் 25). நாம் நித்திய நிலையை அடையும் வரையில், நீதிமான்கள் எல்லா துக்கங்களையும் விட்டுவிடுவார்கள்.

Englishமுகப்பு பக்கம்

மரணத்திற்கு பின்பு வாழ்வு உண்டா?
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries