settings icon
share icon
கேள்வி

மதப் போர் யாவை?

பதில்


நிச்சயமாக, வரலாறு முழுவதிலும் பல போராட்டங்கள் மத காரணங்களுக்காக வெளித்தோன்றுகிறது, பல்வேறு மதங்கள் இதில் ஈடுபட்டுள்ளன. உதாரணமாக, கிறிஸ்தவத்தில், நிகழ்ந்தது (சிலவற்றைக் மட்டும் குறிப்பிடுவதற்கு):

• சிலுவைப் போர்கள் — முஸ்லீம் படையெடுப்பாளர்களிடமிருந்து புனித பூமியை மீண்டும் கைப்பற்றி பைசாண்டைன் பேரரசின் உதவிக்கு வருவதைக் குறிக்கும் குறிக்கோளுடன் 11 முதல் 13 ஆம் நூற்றாண்டு வரையிலான பிரச்சாரங்களின் தொடர்.

• பிரெஞ்சு மதப் போர்கள் — 16 ஆம் நூற்றாண்டில் பிரான்சில் கத்தோலிக்கர்களுக்கும் புராட்டஸ்டன்ட் ஹுகினோட்களுக்கும் இடையே நடந்த போர்களின் தொடர்ச்சி.

• முப்பது வருடப் போர் — 17 ஆம் நூற்றாண்டில் கத்தோலிக்கர்களுக்கும் புராட்டஸ்டன்ட்டுகளுக்கும் இடையே இப்போதுள்ள ஜெர்மனியில் நடந்த மற்றொரு போர்.

இந்த பட்டியல் எந்த வகையிலும் முழுமையானது அல்ல. இது தவிர, தைப்பிங் கிளர்ச்சி மற்றும் வடக்கு அயர்லாந்தில் உள்ள சிக்கல்களை ஒருவர் சேர்க்கலாம். கிறிஸ்தவம் அதன் 2,000 ஆண்டுகால வரலாற்றில் பல போராட்டங்களுக்கு நிச்சயமாக ஒரு காரணியாக இருந்திருக்கிறது.

இஸ்லாத்தில், ஜிஹாத் அல்லது "புனிதப் போர்" என்ற கருத்தை நாம் காண்கிறோம். ஜிஹாத் என்ற வார்த்தையின் அர்த்தம் "போராட்டம்", ஆனால் இந்த கருத்து இஸ்லாமிய பிரதேசத்தின் விரிவாக்கம் மற்றும் பாதுகாப்பில் போரை விவரிக்க பயன்படுத்தப்படுகிறது. கடந்த அரை நூற்றாண்டில் மத்திய கிழக்கில் கிட்டத்தட்ட தொடர்ச்சியான போர்கள் நிச்சயமாக மதம் பல போர்களுக்கு காரணம் என்ற எண்ணத்திற்கு பங்களித்துள்ளது. அமெரிக்கா மீதான செப்டம்பர் 11 தாக்குதல்கள் "பெரிய சாத்தான்" அமெரிக்காவிற்கு எதிரான ஜிஹாத் என்று பார்க்கப்பட்டது, இது முஸ்லீம் பார்வையில் கிட்டத்தட்ட கிறிஸ்தவத்திற்கு எதிரானது என ஒத்ததாக இருக்கிறது. யூத மதத்தில், தேவனுடைய கட்டளையின்படி பழைய ஏற்பாட்டில் (குறிப்பாக யோசுவா புத்தகம்) விவரிக்கப்பட்ட வெற்றிப் போர்கள், வாக்குறுதியளிக்கப்பட்ட நிலத்தை கைப்பற்றியது.

மனித வரலாற்றில் நடந்த போரில் மதம் நிச்சயமாக ஒரு பங்கைக் கொண்டிருந்தது என்பது தெளிவாக இருக்க வேண்டும். இருப்பினும், மதமே போருக்குக் காரணம் என்று மதத்தை விமர்சிப்பவர்கள் கூறிய கருத்தை இது நிரூபிக்கிறதா? பதில் "ஆம்" மற்றும் "இல்லை." "ஆம்" என்பது ஒரு இரண்டாம் நிலை காரணமாக, மதம், குறைந்தபட்சம் நிலையில், பல மோதல்களுக்குப் பின்னால் தூண்டுதலாக உள்ளது. இருப்பினும், மதம் ஒருபோதும் போருக்கு முதன்மையானக் காரணம் என்ற அர்த்தத்தில் "இல்லை" என்பதே பதில்.

இந்த குறிப்பை நிரூபிக்க, 20 ஆம் நூற்றாண்டைப் பார்ப்போம். அனைத்து கணக்குகளின்படி, 20 ஆம் நூற்றாண்டு மனித வரலாற்றில் இரத்தக்களரி நூற்றாண்டுகளில் ஒன்றாகும். மதத்துடன் எந்த தொடர்பும் இல்லாத இரண்டு பெரிய உலகப் போர்கள், யூதப் படுகொலைகள் மற்றும் ரஷ்யா, சீனா, தென்கிழக்கு ஆசியா மற்றும் கியூபாவில் நடந்த கம்யூனிஸ்ட் புரட்சிகள், 50-70 மில்லியன் இறப்புகளுக்கு (சில மதிப்பீடுகள் 100 மில்லியனுக்கும் அதிகமானவை எனக் கூறுகின்றன) இந்த மோதல்கள் மற்றும் இனப்படுகொலைகளுக்கு பொதுவான ஒரு விஷயம் என்னவென்றால், அவை கருத்தியல் சார்ந்தவை, மதம் சார்ந்தவை அல்ல. மனித வரலாற்றில் மதத்தை விட சித்தாந்தத்தின் காரணமாக அதிகமான மக்கள் இறந்துள்ளனர் என்பதை நாம் எளிதாகக் கூறலாம். கம்யூனிச சித்தாந்தம் மற்றவர்களை ஆள வேண்டும். நாஜி சித்தாந்தம் "தாழ்ந்த" இனங்களை ஒழிக்க வேண்டும். இந்த இரண்டு சித்தாந்தங்களும் மட்டுமே மில்லியன் கணக்கானவர்களின் மரணத்திற்கு காரணமாகின்றன, மதத்திற்கும் அதற்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை. உண்மையில், கம்யூனிசம் ஒரு நாத்திக சித்தாந்தம் என்பது வரையறை.

மதம் மற்றும் சித்தாந்தம் இரண்டும் போருக்கு இரண்டாம் நிலை காரணங்கள். இருப்பினும், எல்லாப் போருக்கும் முதன்மைக் காரணம் பாவம். பின்வரும் வேதவசனங்களைக் கவனியுங்கள்:

“உங்களுக்குள்ளே யுத்தங்களும் சண்டைகளும் எதினாலே வருகிறது; உங்கள் அவயவங்களில் போர் செய்கிற இச்சைகளினாலல்லவா? நீங்கள் இச்சித்தும் உங்களுக்குக் கிடைக்கவில்லை; நீங்கள் கொலைசெய்தும், பொறாமையுள்ளவர்களாயிருந்தும், அடையக்கூடாமற்போகிறீர்கள்; நீங்கள் சண்டையும் யுத்தமும் பண்ணியும், நீங்கள் விண்ணப்பம் பண்ணாமலிருக்கிறதினாலே, உங்களுக்குச் சித்திக்கிறதில்லை. நீங்கள் விண்ணப்பம்பண்ணியும், உங்கள் இச்சைகளை நிறைவேற்றும்படி செலவழிக்கவேண்டுமென்று தகாதவிதமாய் விண்ணப்பம்பண்ணுகிறபடியினால், பெற்றுக்கொள்ளாமலிருக்கிறீர்கள்" (யாக்கோபு 4:1-3).

"எப்படியெனில், இருதயத்திலிருந்து பொல்லாத சிந்தனைகளும், கொலைபாதகங்களும், விபசாரங்களும், வேசித்தனங்களும், களவுகளும், பொய்ச்சாட்சிகளும், தூஷணங்களும் புறப்பட்டுவரும்" (மத்தேயு 15:19).

“எல்லாவற்றைப்பார்க்கிலும் இருதயமே திருக்குள்ளதும் மகா கேடுள்ளதுமாயிருக்கிறது, அதை அறியத்தக்கவன் யார்?" (எரேமியா 17:9).

"மனுஷனுடைய அக்கிரமம் பூமியிலே பெருகினது என்றும், அவன் இருதயத்து நினைவுகளின் தோற்றமெல்லாம் நித்தமும் பொல்லாததே என்றும், கர்த்தர் கண்டார்" (ஆதியாகமம் 6:5).

போருக்கான முதன்மைக் காரணம் என வேதத்தின் சாட்சியம் என்ன? இது நம் பொல்லாத இருதயங்கள். மதமும் சித்தாந்தமும் நம் இருதயத்தில் உள்ள அக்கிரமத்தை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான வழிமுறைகள் மட்டுமே. பல வெளிப்படையான நாத்திகர்கள் நினைப்பது போல், எப்படியாவது நமது "மதத்திற்கான நடைமுறைக்கு மாறான தேவையை" நீக்கிவிட்டால், எப்படியாவது ஒரு அமைதியான சமுதாயத்தை உருவாக்க முடியும் என்று நினைப்பது, மனித இயல்பு பற்றிய தவறான கண்ணோட்டமாகும். மனித வரலாற்றின் சாட்சியம் என்னவென்றால், நாம் மதத்தை அகற்றினால், வேறு ஏதாவது அதன் இடத்தைப் பிடிக்கும், அது ஒருபோதும் நேர்மறையானதல்ல. உண்மை என்னவென்றால், உண்மையான மதம் வீழ்ந்துபோன மனிதகுலத்தை கட்டுக்குள் வைத்திருக்கிறது; அது இல்லாமல், துன்மார்க்கமும் பாவமும் ஆட்சி செய்யும்.

உண்மையான மதமான கிறிஸ்தவத்தின் செல்வாக்குடன் கூட, இந்த தற்போதைய யுகத்தில் நாம் ஒருபோதும் அமைதியைக் காண முடியாது. உலகில் எங்காவது மோதல்கள் இல்லாத நாளே இல்லை. போருக்கு ஒரே மருந்து சமாதானத்தின் பிரவு இயேசு கிறிஸ்து! கிறிஸ்து தாம் வாக்குறுதியளித்தபடி திரும்பி வரும்போது, அவர் இந்த தற்போதைய யுகத்தை முடிவுக்கு கொண்டுவந்து நித்திய அமைதியை நிலைநாட்டுவார்:

“அவர் ஜாதிகளுக்குள் நியாயம் தீர்த்து, திரளான ஜனங்களைக் கடிந்துகொள்வார்; அப்பொழுது அவர்கள் தங்கள் பட்டயங்களை மண்வெட்டிகளாகவும் தங்கள் ஈட்டிகளை அரிவாள்களாகவும் அடிப்பார்கள்; ஜாதிக்குவிரோதமாய் ஜாதி பட்டயம் எடுப்பதில்லை, இனி அவர்கள் யுத்தத்தைக் கற்பதுமில்லை” (ஏசாயா 2:4).

Englishமுகப்பு பக்கம்

மதப் போர் யாவை?
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries