settings icon
share icon
கேள்வி

வேதாகமம் தேவனால் ஏவப்பட்டது என்பதற்கு ஆதாரம் உள்ளதா?

பதில்


2 தீமோத்தேயு 3:16 இல் அறிவிக்கப்பட்டபடி, வேதாகமம் தேவஆவியினால் அருளப்பட்டிருக்கிறதற்கான சில சான்றுகள் (தேவனால் சுவாசிக்கப்பட்டவை):

1) நிறைவேறிய தீர்க்கதரிசனம். தேவன் எதிர்காலத்தில் கொண்டுவரும் காரியங்களைப் பற்றி மனிதர்களிடம் பேசினார். அவற்றில் சில ஏற்கனவே நிறைவேறிவிட்டன. மற்றவை இன்னும் இல்லை. உதாரணமாக, பழைய ஏற்பாட்டில் இயேசு கிறிஸ்துவின் முதல் வருகையைப் பற்றிய 300 க்கும் மேற்பட்ட தீர்க்கதரிசனங்கள் உள்ளன. கிறிஸ்துவின் பிறப்புக்கு முன்னால் எழுதப்பட்ட கையெழுத்துப் பிரதிகளின் காரணமாக இவை தேவனுடைய தீர்க்கதரிசனங்கள் என்பதில் சந்தேகமில்லை. இவை யாவும் நிகழ்ந்தபிறகு எழுதப்படவில்லை ஆனால் முன்னரே எழுதப்பட்டவை.

2) வேதத்தின் ஒற்றுமை. வேதாகமம் ஏறக்குறைய 40 மனித எழுத்தாளர்களால் சுமார் 1,600 ஆண்டுகளில் எழுதப்பட்டது. இந்த மனிதர்கள் மிகவும் மாறுபட்டவர்கள். மோசே, ஒரு அரசியல் தலைவர்; யோசுவா, ஒரு இராணுவத் தலைவர்; தாவீது, ஒரு மேய்ப்பன்; சாலமோன், ஒரு ராஜா; ஆமோஸ், ஒரு மேய்ப்பன் மற்றும் பழம் பொறுக்குபவர்; தானியேல், ஒரு பிரதமர்; மத்தேயு, வரி வசூலிப்பவர்; லூக்கா, ஒரு மருத்துவர்; பவுல், ஒரு ரபி; மற்றும் பேதுரு, ஒரு மீனவர் ஆகியோர் மற்றவர்கள் மத்தியில் அடங்குவர். வேதாகமம் பல்வேறு சூழ்நிலைகளில் எழுதப்பட்டது. இது ஐரோப்பா, ஆசியா மற்றும் ஆப்பிரிக்கா ஆகிய 3 வெவ்வேறு கண்டங்களில் எழுதப்பட்டது. ஆயினும், வேதத்தின் சிறந்த கருப்பொருள்கள் அனைத்து எழுத்துக்களிலும் பராமரிக்கப்படுகின்றன. வேதாகமம் தன்னில்தானே முரண்படுவதில்லை. பரிசுத்த ஆவியானவர் வேதாகமத்தை எழுதுவதை மேற்பார்வையிடுகிறார், மற்றும் இவை யாவும் நிறைவேற்ற முடியும் என்பது தேவனைத் தவிர வேறு எவரும் இருப்பதற்கு வழியில்லை.

இஸ்லாமிய குர்ஆனுடன் இதை வேறுபடுத்துங்கள். இது முகமதுவின் மாமனார் அபு-பக்கரின் வழிகாட்டுதலின் கீழ், ஜைத் பின் தாபித் என்ற தனி நபரால் தொகுக்கப்பட்டது. பின்னர், கிபி 650 இல், அரபு அறிஞர்களின் குழு ஒன்றுபட்ட பதிப்பை உருவாக்கியது மற்றும் குர்ஆனின் ஒற்றுமையைப் பாதுகாக்க அனைத்து மாறுபாடுள்ள நகல்களையும் அழித்தது. வேதாகமம் எழுதப்பட்ட காலத்திலிருந்து ஒருங்கிணைக்கப்பட்டது. குரானில் மனித ஆசிரியர்களால் கட்டாயப்படுத்தப்பட்ட ஒற்றுமை இருந்தது..

3) வேதாகமம் அதன் நாயகர்களை அவர்களின் தவறுகள் மற்றும் பலவீனங்கள் அனைத்தையும் உண்மையாக உள்ளதுபோலவே முன்வைக்கிறது. மேலும் மற்ற மதங்கள் தங்கள் நாயகர்களை புகழ்த்தி மகிமைப்படுத்துவதுபோல் செய்யாது. வேதாகமத்தைப் படிக்கும்போது, அது விவரிக்கும் நபர்களுக்கு பிரச்சினைகள் இருப்பதையும், நம்மைப் போலவே தவறு செய்வதையும் ஒருவர் உணர்கிறார். வேதாகமத்தின் நாயகர்களை சிறந்தவர்களாக மாற்றியது அல்லது காண்பிப்பது அது அவர்கள் தேவனை விசுவாசித்து நம்பியிருந்தார்கள் என்பதனால் ஆகும். அதற்கு தாவீது ஒரு நல்ல உதாரணம், அவர் "கர்த்தருடைய இருதயத்திற்கு ஏற்ற ஒரு மனுஷன்" என்று விவரிக்கப்படுகிறார் (1 சாமுவேல் 13:14). ஆனாலும், தாவீது விபச்சாரம் செய்தார் (2 சாமுவேல் 11:1-5) மற்றும் கொலைபாதகம் செய்தார் (2 சாமுவேல் 11:14-26). இந்த தகவலை வேதாகமத்திலிருந்து எளிதாகத் தவிர்த்திருக்கலாம், ஆனால் சத்தியத்தின் தேவன் அதையும் உள்ளடக்கியிருந்தார்.

4) தொல்பொருள் ஆய்வின் கண்டுபிடிப்புகள் வேதத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட வரலாற்றை ஆதரிக்கின்றன. வரலாறு முழுவதும் பல அவிசுவாசிகள் வேதாகமத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதை நிரூபிக்க தொல்பொருள் சான்றுகளைக் கண்டுபிடிக்க முயற்சித்தாலும், அவர்கள் தோல்வியடைந்தனர். வேதம் பொய்யானது என்று சொல்வது எளிது. உண்மைக்குப் புறம்பானது என்று நிரூபிப்பது வேறு விஷயம். உண்மையில், அது ஒருபோதும் செய்யப்படவில்லை. கடந்த காலத்தில், ஒவ்வொரு முறையும் வேதாகமம் தற்போதைய "அறிவியல்" கோட்பாட்டிற்கு முரணாக இருந்தபோது, வேதாகமம் பின்னர் சத்தியம் மற்றும் அறிவியல் கோட்பாடு தவறானது என்று நிரூபிக்கப்பட்டது. ஒரு நல்ல உதாரணம் ஏசாயா 40:22. பூமி தட்டையாக இருப்பதாக அறிவியல் அறிவித்த எல்லா நேரங்களிலும், தேவன் "பூமி உருண்டையின்மேல் வீற்றிருக்கிறவர்" என்று வேதாகமம் கூறியது.

தேவனிடமிருந்து வந்ததாக வேதாகமத்தின் கூற்றுகள் சுற்றறிக்கை காரணங்களாக புரிந்து கொள்ளப்படக்கூடாது. நம்பகமான சாட்சிகளின் சாட்சியம்—குறிப்பாக இயேசு, ஆனால் பழைய ஏற்பாட்டில் மோசே, யோசுவா, தாவீது, தானியேல் மற்றும் நெகேமியா, மற்றும் புதிய ஏற்பாட்டில் யோவான் மற்றும் பவுல்—பரிசுத்த வேதாகமத்தின் அதிகாரத்தையும் வாய்மொழி உந்துதலையும் உறுதிப்படுத்துகிறது. பின்வரும் வெதப்பகுதிகளைக் கவனியுங்கள்: யாத்திராகமம் 14:1; 20:1; லேவியராகமம் 4:1; எண்கள் 4:1; உபாகமம் 4:2; 32:48; ஏசாயா 1:10, 24; எரேமியா 1:11; எரேமியா 11:1–3; எசேக்கியேல் 1:3; 1 கொரிந்தியர் 14:37; 1 தெசலோனிக்கேயர் 2:13; 2 பேதுரு 1:16-21; 1 யோவான் 4:6.

முதலாம் நூற்றாண்டில் எழுதப்பட்ட யூத வரலாற்றாசிரியர் டைட்டஸ் ஃப்ளேவியஸ் ஜோசிப்பஸின் எழுத்துக்களும் ஆதாரமாக உள்ளன, வேதத்துடன் ஒத்துப்போகும் சில நிகழ்வுகளை ஜோசிப்பஸ் பதிவு செய்கிறார். கொடுக்கப்பட்ட ஆதாரங்களைக் கருத்தில் கொண்டு, வேதாகமத்தை தேவனிடமிருந்து வந்தது என்பதை நாம் முழு மனதுடன் ஏற்றுக்கொள்கிறோம் (2 தீமோத்தேயு 3:16).

Englishமுகப்பு பக்கம்

வேதாகமம் தேவனால் ஏவப்பட்டது என்பதற்கு ஆதாரம் உள்ளதா?
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries