settings icon
share icon
கேள்வி

பாதுகாத்தல் உபதேசம் வேதாகமத்தின்படியானதா?

பதில்


வேதம் சம்பந்தமாகப் பாதுகாத்தல் உபதேசம், கர்த்தர் தமது வார்த்தையை அதன் அசல் அர்த்தத்தில் அப்படியே பாதுகாத்து வைத்திருக்கிறார் என்பதாகும். பாதுகாத்தல் என்பது வேதாகமத்தை நம்பலாம் என்று அர்த்தம், ஏனென்றால் தேவன் பல நூற்றாண்டுகளாக ஒரு தலைமுறையிலிருந்து மற்றொரு தலைமுறைக்கு பகிரப்படும் செயல்முறையை தமது ராஜ்யபாரத்தினால் மேற்பார்வையிட்டார்.

நம்மிடம் அசல் எழுத்துக்கள் அல்லது கைஎழுத்துப்பிரதிகள் இல்லை என்பதையும் நாம் அறிந்திருக்க வேண்டும். நம்மிடம் இருப்பது ஆயிரக்கணக்கான நகல் எடுக்கப்பட்ட கையெழுத்துப் பிரதிகள் ஆகும். இந்த கையெழுத்துப் பிரதிகளில் வேறுபாடுகள் உள்ளன, ஆனால் அவை மிகவும் சிறிய மற்றும் முக்கியமற்ற வேறுபாடுகள் ஆகும் மற்றும் தேவனுடைய வார்த்தையின் அடிப்படை போதனைகள் அல்லது அர்த்தத்தை எந்த வகையிலும் அவை பாதிக்காது. வேறுபாடுகள் பெரும்பாலும் சிறிய எழுத்து பிழை வேறுபாடுகள் போன்றவையாகும். நிச்சயமாக, ஒரு சிறிய மாறுபட்ட எழுத்துப்பிழை வேதத்தின் துல்லியத்தை ஒருபோதும் பாதிக்காது, அல்லது அதற்காக தேவன் அவருடைய வார்த்தையைப் பாதுகாக்கவில்லை என்று அர்த்தமல்ல. ஒரு கையெழுத்துப் பிரதி மற்றொன்றிலிருந்து கணிசமாக வேறுபடும் சந்தர்ப்பங்களில், அனைத்து கையெழுத்துப் பிரதிகளையும் முழுமையாக ஆராய்ந்து ஒப்பிடுவதன் மூலம், மூல சொற்கள் என்ன என்பதை நாம் தீர்மானிக்க முடியும்.

பண்டைய எழுத்தாளர்கள், வேதத்தின் சரியான நகல்களை உருவாக்குவதே அவர்களின் வேலையாக இருந்தது, அது மிகவும் உன்னிப்பாக இருந்தது. கொடுக்கப்பட்ட புத்தகத்தில் உள்ள அனைத்து எழுத்துக்களையும் எண்ணி, புத்தகத்தின் நடுத்தர எழுத்தைக் குறிப்பிடும் நடைமுறை அவர்களின் துல்லியமான துல்லியத்திற்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு. பின்னர் அவர்கள் எடுத்த நகலில் உள்ள அனைத்து எழுத்துகளையும் எண்ணி, அது அசலுடன் பொருந்துகிறதா என்பதை உறுதிப்படுத்த நடுத்தர எழுத்தைக் கண்டுபிடிப்பார்கள். துல்லியத்தை உறுதி செய்ய அவர்கள் எவ்வளவு நேரத்தை எடுத்துக்கொள்ளும் மற்றும் கடினமான முறைகளைப் பயன்படுத்தினர்.

மேலும், அவருடைய வார்த்தையைப் பாதுகாப்பதற்கான தேவனுடைய திட்டத்தை வேதம் சான்றளிக்கிறது. மத்தேயு 5:18 இல், இயேசு கூறினார், "வானமும் பூமியும் ஒழிந்துபோனாலும், நியாயப்பிரமாணத்திலுள்ளதெல்லாம் நிறைவேறுமளவும், அதில் ஒரு சிறு எழுத்தாகிலும், ஒரு எழுத்தின் உறுப்பாகிலும் ஒழிந்து போகாது என்று மெய்யாகவே உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன்." இயேசு தனது வார்த்தையை காப்பாற்றுவார் என்பதில் உறுதியாக இருந்தாலன்றி இயேசுவால் அந்த வாக்குறுதியை அளிக்க முடியாது. இயேசு மேலும் கூறினார், "வானமும் பூமியும் ஒழிந்துபோம், என் வார்த்தைகளோ ஒழிந்துபோவதில்லை" (மத்தேயு 24:35; மாற்கு 13:31; லூக்கா 21:33). தேவனுடைய வார்த்தை நிலைத்திருக்கும் மற்றும் தேவன் திட்டமிட்டது நிறைவேறும்.

தீர்க்கதரிசியாகிய ஏசாயா, பரிசுத்த ஆவியின் வல்லமையின் மூலம், தேவனுடைய வார்த்தை என்றென்றும் நிலைத்திருக்கும் என்று கூறினார். "புல் உலர்ந்து பூ உதிரும்; நமது தேவனுடைய வசனமோ என்றென்றைக்கும் நிற்கும் என்பதையே சொல்லென்று உரைத்தது" (ஏசாயா 40:8). புதிய ஏற்பாட்டில் பேதுரு ஏசாயாவை மேற்கோள் காட்டி வேதாகமத்தை "உங்களுக்குச் சுவிசேஷமாய் அறிவிக்கப்பட்டுவருகிற வசனம்" (1 பேதுரு 1:24-25) என்று குறிப்பிடும் போது இது மீண்டும் உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. வேதாகமத்தின் தேவனுடைய பாதுகாப்பைப் புரிந்துகொள்ளாமல் ஏசாயா அல்லது பேதுருவால் இதுபோன்ற அறிக்கைகளைக் கூறமுடியாது.

தேவனுடைய வார்த்தை என்றென்றும் நிலைத்திருப்பதைப் பற்றி வேதாகமம் பேசும்போது, அது பரலோகத்தில் உள்ள சில பெட்டகத்தில் மறைத்து வைக்கப்பட்டுள்ளது என்று அர்த்தப்படுத்த முடியாது. தேவனுடைய வார்த்தை குறிப்பாக மனிதகுலத்திற்காக கொடுக்கப்பட்டது, அது நமக்கு கிடைக்கவில்லை என்றால் அதன் நோக்கம் நிறைவேறாது. "தேவவசனத்தினால் உண்டாகும் பொறுமையினாலும் ஆறுதலினாலும் நாம் நம்பிக்கையுள்ளவர்களாகும்படிக்கு, முன்பு எழுதியிருக்கிறவைகளெல்லாம் நமக்குப் போதனையாக எழுதியிருக்கிறது" (ரோமர் 15:4). மேலும், தேவனுடைய வார்த்தையில் பதிவுசெய்யப்பட்ட நற்செய்தியின் செய்தியை தவிர ஒரு நபரை வேறு எத்தினாலும் இரட்சிக்கமுடியாது (1 கொரிந்தியர் 15:3-4). ஆகையால், நற்செய்தி "பூமியின் கடையாந்தரம்" வரை அறிவிக்கப்படுவதற்கு (அப்போஸ்தலர் 13:47), அந்த வார்த்தை பாதுகாக்கப்பட வேண்டும். வேதாகமம் இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்டு பாதுகாக்கப்படவில்லை என்றால், அதன் செய்தியின் நிலைத்தன்மையை உறுதி செய்ய வழி இல்லாமல் போகும்.

Englishமுகப்பு பக்கம்

பாதுகாத்தல் உபதேசம் வேதாகமத்தின்படியானதா?
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries