settings icon
share icon
கேள்வி

தேவன் ஏன் பலதார மணம் / இரு தார திருமணத்தை வேதாகமத்தில் அனுமதித்தார்?

பதில்


பலதார மணம் பற்றிய கேள்வி மிகவும் சுவாரஸ்யமானது, இன்று பெரும்பாலான மக்கள் பலதார மணம் ஒழுக்கக்கேடானது என்று கருதுகின்றனர், அதே நேரத்தில் வேதாகமத்தில் எந்த இடத்திலும் அதை வெளிப்படையாக கண்டிக்கவில்லை. வேதாகமத்தில் பலதார மணம் / இரு தார மணத்திற்கு முதல் உதாரணம் ஆதியாகமம் 4:19 ல் உள்ள லாமேக்கின் நிகழ்வு: “லாமேக்கு இரண்டு ஸ்திரீகளை விவாகம்பண்ணினான்.” பழைய ஏற்பாட்டில் பல முக்கிய மனிதர்கள் பலதார மணமானவர்கள். ஆபிரகாம், யாக்கோபு, தாவீது, சாலமோன் மற்றும் பலர், அனைவருக்கும் பல மனைவிகள் அதாவது ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட மனைவிகள் இருந்தனர். 1 ராஜா. 11:3 படி, சாலொமோனுக்கு 700 மனைவிகளும் 300 மறுமனையாட்டிகளும் (அடிப்படையில் குறைந்த அந்தஸ்துள்ள மனைவிகள்) இருந்தனர். பழைய ஏற்பாட்டில் பலதார மணம் தொடர்பான இந்த நிகழ்வுகளுக்கு நாம் என்ன செய்வது? மூன்று கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்க வேண்டும்: 1) பழைய ஏற்பாட்டில் தேவன் ஏன் பலதார மணத்தை அனுமதித்தார்? 2) இன்று பலதார மணம் குறித்து தேவன் எவ்வாறு கருதுகிறார்? 3) அது ஏன் மாறியது?

1) பழைய ஏற்பாட்டில் பலதாரமணத்தை தேவன் ஏன் அனுமதித்தார்? தேவன் ஏன் பலதார மணத்தை அனுமதித்தார் என்று வேதாகமம் குறிப்பாகக் கூறவில்லை. தேவனுடைய மௌனத்தைப் பற்றி நாம் ஊகிக்கும்போது, கருத்தில் கொள்ள குறைந்தபட்சம் ஒரு முக்கிய காரணி உள்ளது. பிதாக்களின் சமூகங்கள் காரணமாக, திருமணமாகாத ஒரு பெண் தனக்குத்தானே தேவைகளை வழங்குவது கிட்டத்தட்ட சாத்தியமற்றதாக இருந்தது. பெண்கள் பெரும்பாலும் படிக்காதவர்களாகவும் பயிற்சியற்றவர்களாகவும் இருந்தனர். பெண்கள் தங்கள் தந்தைகள், சகோதரர்கள் மற்றும் கணவர்களையே நம்பியிருந்தார்கள். திருமணமாகாத பெண்கள் பெரும்பாலும் விபச்சாரம் மற்றும் அடிமைத்தனத்திற்கு உட்படுத்தப்பட்டனர்.

ஆகவே, ஒரு கணவனைக் கண்டுபிடிக்க முடியாத பெண்களைப் பாதுகாக்கவும் அவர்களுடைய தேவைகளை வழங்கவும் பலதார மணம் தேவன் அனுமதித்திருக்கலாம் என்று தெரிகிறது. ஒரு மனிதன் பல மனைவிகளை அழைத்து, அவர்கள் அனைவருக்கும் அவர்களுடைய வழங்குபவராகவும் பாதுகாப்பாளராகவும் பணியாற்றுவார். நிச்சயமாக சிறந்ததல்ல என்றாலும், பலதாரமண இல்லத்தில் வாழ்வது மாற்று வழிகளை விட மிகச் சிறந்தது: விபச்சாரம், அடிமைத்தனம் அல்லது பட்டினி. பாதுகாப்பு / ஏற்பாடு காரணிக்கு மேலதிகமாக, பலதார மணம் மனிதகுலத்தின் மிக விரைவான விரிவாக்கத்திற்கு உதவியது, தேவனின் கட்டளையை நிறைவேற்றியது “நீங்கள் பலுகிப் பெருகி, பூமியிலே திரளாய் வர்த்தித்து விருத்தியாகுங்கள் என்றார்” (ஆதியாகமம் 9:7). ஆண்கள் ஒரே நேரத்தில் பல பெண்களை கர்ப்பமுறச்செய்யும் திறன் கொண்டவர்கள், இதனால் ஒவ்வொரு ஆணும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஒரு குழந்தையை மட்டுமே உற்பத்தி செய்வது என்பதைவிட இன்னும் அதிகமாக மனிதஇனம் மிக வேகமாக வளரும்.

2) இன்று பலதார மணம் குறித்து தேவன் எவ்வாறு கருதுகிறார்? பலதாரமணத்தை அனுமதிக்கும்போது கூட, திருமணத்திற்கான தேவனின் இலட்சியத்துடன் மிக நெருக்கமாக ஒத்துப்போகும் திட்டமாக ஏகபோகத்தை வேதாகமம் முன்வைக்கிறது. ஒரு மனிதன் ஒரே ஒரு பெண்ணை மட்டுமே திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்பதே தேவனின் அசல் நோக்கம் என்று வேதாகமம் கூறுகிறது: “இதினிமித்தம் புருஷன் தன் தகப்பனையும் தன் தாயையும் விட்டு, தன் மனைவியோடே (மனைவிகளோடு அல்ல) இசைந்திருப்பான்; அவர்கள் ஒரே மாம்சமாயிருப்பார்கள் (மாம்சங்களாக அல்ல)” (ஆதியாகமம் 2:24). ஆதியாகமம் 2:24 திருமணம் என்றால் என்ன என்பதை விவரிக்கிறது, எத்தனை பேர் சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்பதை விட, ஒருமைப்பாட்டின் தொடர்ச்சியான பயன்பாடு கவனிக்கப்பட வேண்டும். உபாகமம் 17:14-20-ல், ராஜாக்கள் மனைவிகளை (அல்லது குதிரைகள் அல்லது தங்கத்தை) பெருக்கக் கூடாது என்று தேவன் கூறுகிறார். மன்னர்கள் ஒற்றுமையாக இருக்க வேண்டும் என்ற கட்டளையாக இதை விளக்க முடியாது என்றாலும், பல மனைவிகளைக் கொண்டிருப்பது பிரச்சினைகளை ஏற்படுத்துகிறது என்று அறிவிப்பதைப் புரிந்து கொள்ளலாம். சாலமோனின் வாழ்க்கையில் இதை தெளிவாகக் காணலாம் (1 இராஜாக்கள் 11:3-4). புதிய ஏற்பாட்டில், 1 தீமோத்தேயு 3:2, 12 மற்றும் தீத்து 1:6 ஆகியவை ஆவிக்குரிய தலைமைத்துவத்திற்கான தகுதிகளின் பட்டியலில் “ஒரே மனைவியை உடைய புருஷனும்” வருகின்றன. இந்த தகுதி குறிப்பாக எதைக் குறிக்கிறது என்பதில் சில விவாதங்கள் உள்ளன. இந்த சொற்றொடரை "ஒரு-பெண் ஆண்" என்று மொழிபெயர்க்கலாம். இந்த சொற்றொடர் பலதார மணம் குறித்து மட்டுமே குறிப்பிடுகிறதா இல்லையா, எந்த வகையிலும் ஒரு பலதார மணத்தை "ஒரு-பெண் ஆண்" என்று கருத முடியாது. இந்த தகுதிகள் குறிப்பாக ஆவிக்குரிய தலைமை பதவிகளுக்கு மட்டுமே என்றாலும், அவை எல்லா கிறிஸ்தவர்களுக்கும் சமமாக பொருந்த வேண்டும். எல்லா கிறிஸ்தவர்களும் “...குற்றஞ்சாட்டப்படாதவனும், ஒரே மனைவியை உடைய புருஷனும், ஜாக்கிரதையுள்ளவனும், தெளிந்த புத்தியுள்ளவனும், யோக்கியதையுள்ளவனும், அந்நியரை உபசரிக்கிறவனும், போதகசமர்த்தனுமாய் இருக்கவேண்டும். அவன் மதுபானப்பிரியனும், அடிக்கிறவனும், இழிவான ஆதாயத்தை இச்சிக்கிறவனுமாயிராமல், பொறுமையுள்ளவனும், சண்டைபண்ணாதவனும், பண ஆசையில்லாதவனுமாயிருந்து, தன் சொந்தக் குடும்பத்தை நன்றாய் நடத்துகிறவனும், தன் பிள்ளைகளைச் சகல நல்லொழுக்கமுள்ளவர்களாகக் கீழ்ப்படியப்பண்ணுகிறவனுமாயிருக்கவேண்டும்” (1 தீமோத்தேயு 3: 2-4) அல்லவா? நாம் பரிசுத்தர்களாக இருக்கும்படிக்கு அழைக்கப்பட்டால் (1 பேதுரு 1:16), இந்த தரநிலைகள் மூப்பர்களுக்கும் உதவிக்காரர்களுக்கும் பரிசுத்தமானவை என்றால், அவை அனைவருக்கும் பரிசுத்தமானவை.

எபேசியர் 5:22-33 கணவன்-மனைவிக்கு இடையிலான உறவைப் பற்றி பேசுகிறது. ஒரு கணவனைக் குறிப்பிடும்போது (ஒருமை), அது எப்போதும் ஒரு மனைவியையும் குறிக்கிறது (ஒருமை). “...புருஷனும் மனைவிக்குத் (ஒருமை) தலையாயிருக்கிறான்; ...தன் மனைவியில் (ஒருமை) அன்புகூருகிறவன் தன்னில்தான் அன்புகூருகிறான். ...இதினிமித்தம் மனுஷன் தன் தகப்பனையும் தன் தாயையும் விட்டு, தன் மனைவியுடன் (ஒருமை) இசைந்து, இருவரும் ஒரே மாம்சமாயிருப்பார்கள். ...உங்களிலும் அவனவன் தன்னிடத்தில் அன்புகூருவதுபோல, தன் மனைவியினிடத்திலும் (ஒருமை) அன்புகூரக்கடவன்; மனைவியும் (ஒருமை) புருஷனிடத்தில் பயபக்தியாயிருக்கக்கடவள்.” சற்றே இணையான பத்தியில், கொலோசெயர் 3:18-19, கணவன், மனைவியைப் பன்மையில் குறிக்கிறது, பவுல் கொலோசெய விசுவாசிகளிடையே உள்ள அனைத்து கணவன்-மனைவிகளிடமும் உரையாற்றுகிறார் என்பது தெளிவாகிறது, ஒரு கணவருக்கு பல மனைவிகள் இருக்கலாம் என்று கூறவில்லை. இதற்கு மாறாக, எபேசியர் 5:22-33 குறிப்பாக திருமண உறவை விவரிக்கிறது. பலதார மணம் அனுமதிக்கப்படுமானால், கிறிஸ்துவின் சரீரத்திலுள்ள (திருச்சபை) உறவு மற்றும் கணவன்-மனைவி உறவு பற்றிய முழு விளக்கமும் வேறுபடுகிறதாய் போயிருக்கும்.

3) அது ஏன் மாறியது? தேவன் தனது அசல் திட்டத்திற்கு திருமணத்தை மீட்டெடுப்பதால், அவர் ஏற்கனவே முன்பு அனுமதித்ததை மீண்டும் அனுமதிக்கவில்லை. ஆதாம் மற்றும் ஏவாளிடம் திரும்பிச் சென்றாலும், பலதார மணம் என்பது தேவனின் அசல் நோக்கம் அல்ல. பலதார மணத்தை ஒரு பிரச்சினையை தீர்க்க தேவன் அனுமதித்ததாக தெரிகிறது, ஆனால் அது சிறந்ததல்ல. பெரும்பாலான நவீன சமூகங்களில், பலதார மணம் தேவையில்லை. இன்றைய பெரும்பாலான கலாச்சாரங்களில், பெண்கள் தங்களைத் தாங்களே பாதுகாத்துக் கொள்ள முடிகிறது-பலதார மணம் என்ற ஒரே “நேர்மறையான” அம்சத்தை நீக்குகிறார்கள். மேலும், பெரும்பாலான நவீன கொள்கைகளை உடைய நாடுகள் பலதார மணம் செய்வதை சட்டவிரோதமாக்குகின்றன. ரோமர் 13:1-7 படி, அரசாங்கம் நிறுவும் சட்டங்களுக்கு நாம் கீழ்ப்படிய வேண்டும். நியாயப்பிரமாணத்தை மீறுவது வேதத்தால் அனுமதிக்கப்படும் ஒரே உதாரணம், சட்டம் தேவனின் கட்டளைகளுக்கு முரணானது (அப்போஸ்தலர் 5:29). தேவன் பலதார மணம் செய்ய மட்டுமே அனுமதிக்கிறார், அதைக் கட்டளையிடவில்லை என்பதால், பலதார மணம் தடைசெய்யும் ஒரு சட்டம் உறுதிப்படுத்தப்பட வேண்டும்.

பலதார மணம் தொடர்பான கொடுப்பனவு இன்றும் பொருந்தும் சில நிகழ்வுகள் உள்ளனவா? ஒருவேளை, ஆனால் வேறு எந்த தீர்வும் இருக்காது என்பது புரிந்துகொள்ள முடியாதது. திருமணத்தின் "ஒரே மாம்சம்" அம்சம், திருமணத்தில் ஒற்றுமை மற்றும் நல்லிணக்கத்தின் தேவை மற்றும் பலதார மணம் தேவைப்படாததால், பலதார மணம் தேவனை மதிக்கவில்லை, அது திருமணத்திற்கான அவரது வடிவமைப்பு அல்ல என்பதில் நாம் உறுதியான நம்பிக்கை கொண்டிருக்கவேண்டும்.

Englishமுகப்பு பக்கம்

தேவன் ஏன் பலதார மணம் / இரு தார திருமணத்தை வேதாகமத்தில் அனுமதித்தார்?
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries